Pożyczka dla każdego bez odmowy

Pożyczka dla każdego to mit?

Pożyczka dla każdego to mit?

Czy każdy może otrzymać pożyczkę? W jakich okolicznościach bank może odmówić finansowania? Co zrobić, aby zwiększyć swoje szanse na pozytywną decyzję pożyczkodawcy. W artykule przyjrzymy się tym zagadnieniom nieco bliżej.

Pożyczka gotówkowa online to skuteczny sposób na szybkie, bezpieczne i wygodne pożyczenie dodatkowych środków na dowolny cel. Aby po nią sięgnąć, wystarczy spełnić wskazane przez pożyczkodawcę kryterium wieku, posiadać zdolność do czynności prawnych, dowód osobisty, numer PESEL i wymaganą przez instytucję finansową zdolność kredytową. Czy tak popularna pożyczka online udzielana przez instytucje pozabankowe jest dla każdego? Czy pożyczka bez odmowy istnieje?

weź pożyczkę
No items found.
Odmowa pożyczki lub kredytu

Odmowa pożyczki lub kredytu

Wbrew pozorom odmowa pożyczki lub kredytu zdarza się stosunkowo często, czasem już na etapie wniosku zdarzają się błędy, które nie pozwalają na kontynuowanie procesu.

Dlaczego bank może odmówić pożyczki lub kredytu?

Przyczyn odrzucenia wniosku kredytowego może być co najmniej kilka. Oto najpopularniejsze:

●     brak wymaganej zdolności kredytowej, np. z powodu zbyt niskich zarobków i/lub zbyt wysokich kosztów życia;

●     niekorzystna historia kredytowa wBIK-u;

●     figurowanie w bazach BIG, rejestrach dłużników;

●     nieakceptowane przez pożyczkodawcę źródło dochodów;

●     niestabilna forma zatrudnienia;

●     zbyt dużo pożyczek, chwilówek lub zbyt duże zadłużenie.

weź pożyczkę
Czy łatwiej dostać pożyczkę pozabankową?

Czy łatwiej dostać pożyczkę pozabankową?

Choć pozabankowi pożyczkodawcy łagodniej oceniają zdolność kredytową wnioskujących, od 18 maja, kiedy weszły w życie kolejne zapisy znowelizowanej ustawy antylichwiarskiej, są zobligowani do bardziej precyzyjnego badania zdolności do spłaty. Koniec końców sięgnięcie po pożyczkę w pozabankowej instytucji pożyczkowej wciąż zapewnia większe szanse na pozytywną decyzję niż wnioskowanie o dodatkowe środki w banku, ale nie można liczyć na pożyczkę bez zdolności kredytowej i bez sprawdzania pożyczkobiorcy w bazach BIK:

 

Od teraz firma pożyczkowa ma uzależniać możliwość udzielenia konsumentowi pożyczki od pozytywnej oceny zdolności kredytowej danej osoby. Co ważne, naruszenie tego obowiązku lub niedopełnienie go przez firmę pożyczkową będzie się teraz wiązać z konsekwencjami w postacim.in. nieważności zbycia wierzytelności w drodze przelewu lub w inny sposób.Rozwiązania te pozwolą uniknąć zaciągania kredytów ponad możliwości finansowe konsumentów, co pozwoli uniknąć spirali zadłużenia- czytamy na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości [dostęp: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/kolejne-przepisy-ustawy-antylichwiarskiej-weszly-w-zycie]

 

Nowe przepisy zostały wprowadzone po to, by chronić konsumentów przed nadmiernym zadłużeniem i wpadaniem w spiralę zadłużenia.

Kiedy firma pożyczkowa może odmówić pożyczki?Najczęstsze przyczyny odrzucenia wniosku o pożyczkę w firmie pożyczkowej to:

●     niewystarczające dochody;

●     zbyt młody lub zbyt zaawansowany wiek wnioskującego;

●     opóźnienia w spłacie pożyczek odnotowane w BIK;

●     zbyt duże zadłużenie lub zbyt dużo aktualnych zobowiązań finansowych;

●     błędy we wniosku, które nie pozwalają przejść dalej w procesie wnioskowania o pożyczkę;

●     wykonanie przelewu weryfikacyjnego z konta innej osoby.

 

weź pożyczkę
Co to znaczy pożyczka dla każdego bez odmowy?

Co to znaczy pożyczka dla każdego bez odmowy?

Pożyczka dla każdego bez odmowy w zasadzie nieistnieje. Niezbędnym warunkiem otrzymania finansowania jest bowiem posiadanie wymaganej przez pożyczkodawcę zdolności do spłaty. Bez niej decyzja pożyczkowa będzie odmowa. Pożyczka bez odmowy poszukiwana jest najczęściej przez osoby, które ze względu na zadłużenie, złą historię kredytową w BIK, niestabilne dochody lub formę zatrudnienia inną niż umowa o pracę. Takie osoby szukają instytucji, które mają najwyższą przyznawalność pożyczek, minimum formalności i jak najmniejsze wymagania.

Pożyczka dla każdego bez odmowy a pożyczka bez BIK w świetle nowych przepisów

 

Od 18 maja pozabankowi pożyczkodawcy mają obowiązek weryfikacji danych klienta w ogólnodostępnych bazach, w tym także w bazie BIK. Osoba z kiepską historią kredytową mają niewielkie szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Bardzo poszukiwana pożyczka bez BIK przestaje mieć rację bytu.


Pożyczka bez odmowy a pożyczka bez zaświadczeń

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, pozabankowi pożyczkodawcy zdecydowanie częściej niż kiedyś mogą wymagać od swoich klientów dostarczania zaświadczeń potwierdzających wysokość i źródło dochodu. Zaświadczenia o dochodach będą obligatoryjne, jeśli kwota pożyczki przekroczy dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli obecnie 8000 zł. Takie obostrzenia mogą zdecydowanie ograniczyć ilość tzw. pożyczek bez odmowy, udzielanych bezsprawdzania zdolności do spłaty.

Czy pożyczka dla każdego oznacza również pożyczkę dla zadłużonych?

 

Na to pytanie trudno odpowiedzieć jednoznacznie. Wiele zależy bowiem od tego, jak rozumiemy zadłużenie. Jeśli postrzegamy je jako regularnie spłacane kredyty w bankach, szanse na dodatkową pożyczkę są dość spore. Zwłaszcza jeśli dochody pożyczkobiorcy nie należą do najniższych. Jeśli jednak określimy zadłużenie jako długi względem wierzycieli czy zajęcie komornicze, szanse na dodatkowe środki są zerowe. “Pożyczka dla każdego” to raczej wyrażenie stosowane przez firmy pożyczkowe, które chcą w ten sposób podkreślić dostępność pożyczek, minimum wymagań i formalności oraz łagodniejsze podejście do oceny zdolności kredytowej.

Co zrobić, by uniknąć odmowy pożyczki?

Aby uniknąć odmowy pożyczki, warto starannie zadbać o swoją zdolność kredytową i pozytywną historię kredytową w BIK:

●     dbać o ciągłość zatrudnienia i jeśli to możliwe poszukać dodatkowych źródeł udokumentowanych dochodów;

●     zrezygnować z kart kredytowych;

●     jeśli to możliwe, spłacić pożyczki a także debet na koncie;

●     terminowo spłacać raty kredytów i pożyczek.

 

Warto także dokładnie wypełnić wniosek pożyczkowy a przed jego wysłaniem upewnić się, że spełniasz wszystkie wskazane przez pożyczkodawcę warunki.

 

weź pożyczkę