Powrót
8/1/2021

Płaca minimalna 2021 – o ile wzrasta najniższa krajowa i na co to wpływa?

Autor
Anna Dobrzanska

W 2021 roku płaca minimalna wzrasta o 200 zł (7,7 % w górę w stosunku do roku 2020) i wynosi 2800 zł brutto, czyli 2061 zł netto. W 2020 roku kwota najniższej krajowej wynosiła 2600 złotych brutto, czyli 1920,62 netto. Wysokość płacy minimalnej wpływa na wysokość niektórych świadczeń. Wśród osób, które mogą skorzystać na corocznej zmianie, są między innymi pracownicy nocnych zmian, a także dłużnicy. Sprawdź, czy podwyżka płacy minimalnej jest korzystna również dla ciebie.

Przejdź do sekcji artykułu:

 1. Podwyżka płacy minimalnej - dla kogo jest korzystna?
 2. Najniższa krajowa a trudne sytuacje w pracy
 3. Dla kogo podwyżka płacy minimalnej jest niekorzystna?
 4. Czego się nie wlicza do płacy minimalnej?

Podwyżka płacy minimalnej - dla kogo jest korzystna?

Powody do radości mogą mieć osoby pracujące w nocy. Zgodnie z kodeksem pracy, przysługuje im dodatek w wysokości nie mniejszej niż 20% stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej. Minimalna stawka godzinowa w 2021 roku wynosi 18,30 zł, a więc dodatek do każdej godziny pracy w porze nocnej będzie wynosić ok. 3,66 zł.

 • Stawka godzinowa dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie wynosi 18,30 zł za godzinę (w 2020 wynosiła 17 zł, a w 2019 – 14,70 zł).
 • Zyskują także pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy (na pół etatu, 1/4 etatu itp.). Płaca minimalna jest proporcjonalna do wymiaru czasu ich pracy, jeśli więc najniższa pensja wynosi 2800 zł brutto, to pracownik zatrudniony na pół etatu będzie musiał zarobić w 2021r. 1400 zł brutto, a więc połowę płacy minimalnej.
 • Wraz ze wzrostem najniższej krajowej wzrosła minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. Wynosi ona co najmniej równowartość najniższej krajowej brutto, po odliczeniu składki na ubezpieczenie społeczne wynoszącej 13,71% tego wynagrodzenia, czyli ok. 2416,12 zł.
 • Podwyżka płacy minimalnej poprawi też sytuację osób, którym część wypłaty zajął komornik. Zgodnie z prawem bowiem wynagrodzenie minimalne jest kwotą wolną od zajęć komorniczych (nie dotyczy to jednak dłużników alimentacyjnych).

Płaca minimalna - wzrost minimalnej krajowej - kto skorzysta?

Najniższa krajowa a trudne sytuacje w pracy

 • Grupowe zwolnienia

Na podwyżce pensji minimalnej w 2021 roku korzystają osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji ze względu na zwolnienia grupowe. Przed pandemią limit odprawy wynosił maksymalnie 15-krotność najniższej krajowej. Od momentu wejścia w życie Tarczy 4.0, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, kwota takiej odprawy może wynosić maksymalnie 10-krotność minimalnego wynagrodzenia, jeżeli u pracodawcy wystąpi spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń .

 • Odszkodowania

Jeśli natomiast w pracy spotkała cię dyskryminacja lub mobbing, wówczas sąd przyzna ci odszkodowanie, którego dolną granicę stanowi najniższa krajowa. Oczywiście istnieje możliwość otrzymania większej kwoty.

Dla kogo podwyżka płacy minimalnej jest niekorzystna?

Podwyżka płacy minimalnej z pewnością nie ucieszy właścicieli przedsiębiorstw, którzy płacą swoim pracownikom minimalne pensje. W przypadku płacy minimalnej w wysokości 2800 złotych brutto, całkowity koszt zatrudnienia pracownika dla pracodawcy analogicznie wzrasta.

A co z osobami, które dopiero rozpoczynają prowadzenie własnej działalności gospodarczej? Mają oni prawo do niższych składek ZUS. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z chorobowym przy samozatrudnieniu stanowi w ich przypadku kwota 30% płacy minimalnej (30% minimalnego wynagrodzenia w 2021 – 840 zł). A zatem przedsiębiorców czekają nieco większe wydatki na ZUS.

Czego się nie wlicza do płacy minimalnej?

Warto wiedzieć także, że zgodnie z ustawą do minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się:

 • nagrody jubileuszowej,
 • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

No items found.

Informacje zawarte w artykule aktualne na dzień 8.01.2021

Źródła:

www.gov.pl

www.zus.pl

Najnowsze porady