Powrót

Płaca minimalna 2023 – o ile wzrasta najniższa krajowa i na co to wpływa?

28.7.2023
Płaca minimalna 2023 – o ile wzrasta najniższa krajowa i na co to wpływa?
Autor
Anna Dobrzanska

W 2023 roku płaca minimalna wzrosła dwa razy - od 1 stycznia 2023 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 3.490,00 zł brutto (2 709,49 netto) a od 1 lipca wyniosło 3.600 zł brutto (2 783,86 zł netto). Wysokość płacy minimalnej wpływa na wysokość niektórych świadczeń. Wśród osób, które mogą skorzystać na corocznej zmianie, są między innymi pracownicy nocnych zmian, a także dłużnicy. Sprawdź, czy podwyżka płacy minimalnej jest korzystna również dla ciebie.

Przejdź do sekcji artykułu:

 1. Podwyżka płacy minimalnej - dla kogo jest korzystna?
 2. Najniższa krajowa a trudne sytuacje w pracy
 3. Dla kogo podwyżka płacy minimalnej jest niekorzystna?
 4. Czego się nie wlicza do płacy minimalnej?

Podwyżka płacy minimalnej - dla kogo jest korzystna?

Powody do radości mogą mieć osoby pracujące w nocy. Zgodnie z kodeksem pracy, przysługuje im dodatek w wysokości nie mniejszej niż 20% stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej.

 • Stawka godzinowa dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie wynosi od stycznia do czerwca 22,80 zł/godz., a od lipca do grudnia wynosi 23,50 zł/godz;
 • Zyskują także pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy (na pół etatu, 1/4 etatu itp.). Płaca minimalna jest proporcjonalna do wymiaru czasu ich pracy, jeśli więc najniższa pensja wynosi 3490 zł brutto, to pracownik zatrudniony na pół etatu będzie musiał zarobić w 2023 r. 1745 zł brutto, a więc połowę płacy minimalnej.
 • Wraz ze wzrostem najniższej krajowej wzrosła minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. Wynosi ona co najmniej równowartość najniższej krajowej brutto, po odliczeniu składki na ubezpieczenie społeczne wynoszącej 13,71% tego wynagrodzenia, czyli ok. 3106,44 zł.
 • Podwyżka płacy minimalnej poprawi też sytuację osób, którym część wypłaty zajął komornik. Zgodnie z prawem bowiem wynagrodzenie minimalne jest kwotą wolną od zajęć komorniczych (nie dotyczy to jednak dłużników alimentacyjnych).

Płaca minimalna - wzrost minimalnej krajowej - kto skorzysta? - infografika

Najniższa krajowa a trudne sytuacje w pracy

 • Grupowe zwolnienia

Na podwyżce pensji minimalnej w 2023 roku korzystają osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji ze względu na zwolnienia grupowe.

Jej wysokość odpowiada wysokości:

 • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
 • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
 • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Maksymalna wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od 1 lipca 2023 jest to kwota 54000 zł.

 • Odszkodowania

Jeśli natomiast w pracy spotkała cię dyskryminacja lub mobbing, wówczas sąd przyzna ci odszkodowanie, którego dolną granicę stanowi najniższa krajowa. Oczywiście istnieje możliwość otrzymania większej kwoty.

Dla kogo podwyżka płacy minimalnej jest niekorzystna?

Podwyżka płacy minimalnej z pewnością nie ucieszy właścicieli przedsiębiorstw, którzy płacą swoim pracownikom minimalne pensje. W przypadku płacy minimalnej w wysokości 3600 złotych brutto, całkowity koszt zatrudnienia pracownika dla pracodawcy analogicznie wzrasta.

Czego się nie wlicza do płacy minimalnej?

Warto wiedzieć także, że zgodnie z ustawą do minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się:

 • nagrody jubileuszowej,
 • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

No items found.

Informacje zawarte w artykule aktualne na dzień 8.01.2021

Źródła:

www.gov.pl

www.zus.pl

Całkowita kwota pożyczki 1000 zł
Całkowita kwota do spłaty 1000 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 100 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 100 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 13.11.2023 r.

CHCĘ POŻYCZKĘ