Pożyczka online dla obcokrajowców

Pożyczka lub kredyt dla obcokrajowca — czy są możliwe?

Pożyczka lub kredyt dla obcokrajowca — czy są możliwe?

Dla coraz większej rzeszy cudzoziemców Polska jawi się jako atrakcyjny kierunek emigracji. Jak wynika z danych ZUS, liczba zarejestrowanych w Polsce cudzoziemców wyniosła na koniec 2023 roku aż 1 127 744 osoby. Czy mieszkający w Polsce obcokrajowcy mogą nie tylko legalnie pracować, ale także zaciągać pożyczki? Sprawdźmy.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że pod koniec lipca 2023 roku w Polsce pracowało 996,5 tys. cudzoziemców. Ich udział w ogólnej liczbie pracujących wyniósł w lipcu 6,5%. Obcokrajowcy pracujący w Polsce pochodzili z ponad 150 państw. Najwięcej było pracowników z Ukrainy – prawie 691 tys, dużą grupę stanowili również obywatele Białorusi oraz Indii.

Wielu obcokrajowców przyjechało do Polski z planem związania z nią życia na dłużej. Pracują, kształcą się, nawiązują przyjaźnie i związki. Chcą także pożyczać pieniądze. Czy zaciągnięcie kredytu przez obcokrajowca jest możliwe? Tak. Sprawdźmy, jakie wymagania muszą spełnić cudzoziemcy, aby otrzymać pożyczkę online.

weź pożyczkę
No items found.
Pożyczki online dla obcokrajowców w Polsce — jakie warunki muszą spełnić obywatele innych krajów?

Pożyczki online dla obcokrajowców w Polsce — jakie warunki muszą spełnić obywatele innych krajów?

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się realiom demograficznym instytucje finansowe „otworzyły swoje bramy” dla cudzoziemców. Czy obcokrajowcy mogą wziąć kredyt w banku? Czy karta czasowego pobytu wystarczy, aby pozyskać finansowanie? Czy mogą wziąć kredyt na paszport?

Czy cudzoziemcy mogą wziąć kredyt w banku w Polsce?

 

Tak. Kredyt w banku w Polsce mogą wziąć nie tylko Polacy, ale także obywatele innych krajów należących do UE oraz niebędących jej częścią (np. z Ukrainy). Podobnie jak obywatele Polski, muszą się oni wykazać odpowiednią zdolnością kredytową. Banki wymagają również udokumentowanego, stałego i legalnego dochodu. Do złożenia wniosku o kredyt dla obcokrajowca w banku wymagany jest numer PESEL (wyrabiany automatycznie po zameldowaniu się na terenie kraju) oraz pozwolenie na zatrudnienie.

Jeśli kredytem dla obcokrajowca zainteresowany jest obywatel państwa, które nie należy do Unii Europejskiej, bank będzie wymagał przedłożenia dodatkowych dokumentów, takich jak: wiza czy karta stałego pobytu. Wniosek o kredyt dla obcokrajowca bez karty pobytu będzie odrzucony.

 

Czy możliwy jest kredyt dla obcokrajowca z kartą czasowego pobytu?

 

Karta czasowego pobytu to dokument, który potwierdza legalność pobytu obcokrajowca w Polsce przez określony czas. Obcokrajowiec posiadający kartę czasowego pobytu może dostać kredyt w każdym większym banku. Bank może sprawdzić, od jakiego czasu osoba ta przebywa na terenie Polski - najczęściej kredytodawca wymaga, aby okres ten wynosił minimum 12 miesięcy. Często też ostatnia rata spłaty musi wypadać nie później niż na kilka miesięcy przed upływem daty ważności karty.

Czy do wzięcia pożyczki przez obcokrajowca potrzebny jest PESEL?

 

Tak, banki wymagają od obcokrajowców numeru PESEL.

Czy pożyczka na paszport dla obcokrajowca jest możliwa?

Tak. Część instytucji finansowych pożyczy pieniądze po przedstawieniu przez cudzoziemca numeru PESEL, karty pobytu (stałej lub czasowej), paszportu, oraz — opcjonalnie — także innych wymaganych dokumentów, np. zaświadczenia o wysokości i źródle dochodu.


Czy chwilówki dla obcokrajowców są bardziej dostępne niż kredyt gotówkowy w banku?

Ze względu na minimalną liczbę formalności, możliwość wnioskowania o pożyczkę bez wychodzenia z domu i szybki czas procesowania wniosku chwilówki online są zdecydowanie bardziej dostępne niż kredyty w banku. Zarówno dla Polaków, jak i dla obcokrajowców.

 

weź pożyczkę
Szczególna sytuacja Ukraińców w Polsce

Szczególna sytuacja Ukraińców w Polsce

Wśród cudzoziemców na polskim rynku pracy najistotniejszą rolę odgrywają obywatele Ukrainy. Liczba Ukraińców zgłoszonych do ubezpieczenia na koniec 2023 r. wyniosła 759 tys. (w tym 242 tys. to uchodźcy z PESEL UKR, czyli ob. Ukrainy, którzy przybyli po 24 lutego do Polski w związku z wojną i są zgłoszeni w systemie ubezpieczeń ZUS). Osoby z ukraińskim obywatelstwem stanowią także najliczniej pod kątem legalizacji pracy grupę (1 milion 273 tys. osób).[1]

Czy obywatele Ukrainy mogą starać się o kredyt w banku?

 

Jak najbardziej. Obywatele Ukrainy posiadający PESEL oraz kartę pobytu (stałą lub czasową) mogą się starać o otrzymanie kredytu w banku.

Pożyczka online dla Ukraińców i innych obcokrajowców — jakie warunki muszą spełnić obywatele innych krajów, składając wniosek w firmie pozabankowej?

 

W zależności od konkretnej firmy pożyczkowej warunki, jakie musi spełnić potencjalny pożyczkobiorca, mogą się różnić. Aby precyzyjnie je omówić, posłużymy się konkretnym przykładem. Będzie nim szybka pożyczka online w firmie Vivus.

Osoby, które sięgają po pierwszą pożyczkę w Vivusie, mogą pożyczyć nie więcej niż 3000 zł. Maksymalny okres spłaty wynosi 61 dni. Co ważne, RRSO pierwszej pożyczki wynosi 0 proc. W praktyce oznacza to, że pożyczkobiorca będzie musiał zwrócić dokładnie taką kwotę, jaką pożyczył, bez żadnych dodatkowych opłat.

Do złożenia wniosku o pożyczkę dla obcokrajowca niezbędne będą:

●  nr PESEL,

●  seria i numer aktualnego paszportu,

●  aktywny numer telefonu komórkowego,

●  adres e-mail,

●  adres zamieszkania,

●  dane do logowania do banku, z którego wnioskujący wykona identyfikację, czyli potwierdzi tożsamość.


Wszystkie niezbędne czynności (wraz z zawarciem umowy) można wykonać online, bez wychodzenia z domu.

 

 

 

 

[1] https://psz.praca.gov.pl/documents/10828/8179096/Informacja%20o%20zatrudnieniu%20cudzoziemców%202023%20r.pdf/58c6f6b1-07b5-4fa7-9b48-7f70d74f9dbe?t=1706880934801

weź pożyczkę