Powrót

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – co powinno zawierać?

11.6.2021
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – co powinno zawierać?
Autor

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach pracownika wydawane jest przez zakład pracy na prośbę zatrudnionego. Zazwyczaj o taki typ zaświadczenia wnioskuje się w momencie ubiegania się o kredyt hipoteczny, gotówkowy, pożyczkę, dofinansowanie rządowe, ale też wtedy, gdy np. rodzic ubiega się o miejsce w żłobku lub przedszkolu publicznym dla swojego dziecka lub zachodzi konieczność ustalenia wysokości alimentów na dziecko przez sąd.

Jakie informacje powinny znaleźć się w takim zaświadczeniu? Czy ma ono określony termin ważności? Kto i kiedy może zweryfikować dane z zaświadczenia?

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach do kredytu lub pożyczki – co to jest

 

Jest to zaświadczenie, w którym zawiera się informacje o dochodach pracownika (wysokość wynagrodzenia miesięcznego brutto z ostatnich 3-6 miesięcy) oraz podaje się rodzaj umowy, która została z nim zawarta (np. umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony, umowa zlecenie, umowa o dzieło).

 

Zaświadczenie o dochodach to dokument standardowo wymagany przez banki w momencie ubiegania się o kredyt hipoteczny, często wymagane jest również przy kredytach gotówkowych i pożyczkach. Jest to pismo, które wystawia pracodawca na prośbę pracownika.

Co powinno zawierać zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkachdo kredytu

 

Standardowy druk zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach powinien zawierać:

 

●     datę oraz miejsce wystawienia dokumentu,

●     dane pracodawcy (nazwa firmy, adres, NIP, REGON),

●     dane pracownika (imię i nazwisko, data urodzenia/PESEL, nr i seria dowodu, adres zamieszkania, od kiedy pracownik jest zatrudniony i na jakim stanowisku, rodzaj umowy o pracę, przeciętne wynagrodzenie brutto z ostatniego kwartału),

●     informacja o tym, że pracownik nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy,

●     zakład pracy nie znajduje się wstanie likwidacji lub upadłości,

●     podpis osoby wystawiającej zaświadczenie.

 

UWAGA!  Jeśli średnia kwota wynagrodzenia brutto odbiega od tej, która zapisana jest w umowie o pracę nie ma powodu do zmartwień- na kwotę wpisaną w zaświadczeniu składa się nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również:

●     wynagrodzenie za nadgodziny,

●     otrzymane nagrody,

●     dodatki za staż pracy, warunki pracy lub dodatkowe kwalifikacje,

●     wypłaty za czas niewykonywania pracy, na przykład za okres usprawiedliwionej nieobecności, urlop, chorobowe itp.,

●     ekwiwalenty z tytułu niewykorzystanego urlopu,

●    ekwiwalenty za wyjazdy służbowe.

zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - wzór

Ile czasu jest ważne zaświadczenie – czy ma termin ważności?

Zaświadczenie o zarobkach wydawane przez pracodawcę na prośbę pracownika ma określony termin ważności. Zazwyczaj jest to 1-3 miesięcy. Wszystko zależy od wewnętrznych procedur banku, w którym składany jest wniosek kredytowy.

Dlaczego banki wymagają do kredytu lub pożyczki zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach?

Zaświadczenie od pracodawcy jest najczęściej stosowanym i najbardziej wiarygodnym źródłem informacji na temat osiąganych przez wnioskodawcę dochodów. Stąd też wymóg dołączenia takiego pisma do wniosku kredytowego, informuje o wysokości dochodów, ich regularności, rodzaju podpisanej umowy, a tym samym pozwala ocenić zdolność kredytową klienta oraz możliwość spłaty zobowiązania.

 

Czy banki zawsze wymagają zaświadczenia o dochodach?

Zaświadczenie o dochodach jest wymagane zawsze w momencie ubiegania się o kredyt hipoteczny, kredyt na samochód lub kredyt gotówkowy. Takie zaświadczenie ma tym większe znaczenie, im większa kwota zobowiązania i dłuższy okres jego spłaty.

 

Czy są inne sposoby weryfikacji dochodów przez banki?

Banki, w zależności od wewnętrznie przyjętej polityki, czasem stosują różne metody weryfikacji dochodów osób wnioskujących o kredyt. Mogą to być nie tylko zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach wydawane przez pracodawcę, ale też inne formy potwierdzające rodzaj umowy oraz wysokość wynagrodzenia. Są wśród nich:

●     oświadczenie kredytobiorcy o zatrudnieniu i wysokości dochodów (dokument wypisany przez pracownika) –stosowane w przypadku rzetelnego klienta banku, z którym ten ma dobrą historię współpracy lub który brał w przeszłości w danym banku kredyt,

●     wyciąg z konta osobistego wnioskującego, na które regularnie trafia wynagrodzenie klienta – zwykle wyciąg trzeba pobrać z 3 ostatnich miesięcy,

●     deklaracja PIT za zeszły rok,

●     oficjalne zaświadczenie o dochodach wystawione przez Urząd Skarbowy lub ZUS – gdy wynagrodzenie nie jest przekazywanie przelewem na konto,

●     kserokopia umowy z pracodawcą.

Kombinacja wymienionych powyżej metod weryfikacji może być różna i zależy wyłącznie od wewnętrznych procedur i ustaleń banku. Może się zdarzyć, że bank poprosi wnioskującego o kredyt klienta o przedstawienie oświadczenia o dochodach wraz z deklaracją PIT za poprzedni rok.

Jak banki podchodzą do zatrudnienia na umowę zlecenie lub umowy o dzieło?

Każdy rodzaj umowy na czas określony to dla banku ryzyko, że potencjalny klient może w przyszłości mieć problemy ze spłatą zaciągniętego zobowiązania. Z tego powodu banki bardzo ostrożnie podchodzą do udzielania kredytów osobom zatrudnionym w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło. W przypadku kredytu hipotecznego właściwie nie ma większych szans na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej.

 

Z punktu widzenia banku najbardziej wiarygodne są osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Umowa zlecenie, umowa o dzieło, własna działalność czy umowa o pracę na czas określony – wszystkie te formy zatrudnienia obniżają zdolność kredytową i mogą skutkować odmową udzielenia kredytu wnioskodawcy, nawet tego pożyczkowego, opiewającego na niższe kwoty.

Czy bank może skontaktować się z pracodawcą w celu potwierdzenia danych z zaświadczenia?

Tak, bank może skontaktować się z pracodawcą w celu potwierdzenia danych zawartych w zaświadczeniu. Jest to jeden ze sposobów potwierdzenia prawdziwości danych przedstawionych przez wnioskodawcę we wniosku kredytowym. Tego typu działania mają na celu wyłapanie wszelkich nieprawidłowości oraz próby wyłudzeń środków, a więc służą nie tylko bezpieczeństwu klienta, ale też zabezpieczają interesy banku.

Całkowita kwota pożyczki 1100 zł
Całkowita kwota do spłaty 1100 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 000 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 06.06.2024 r.

CHCĘ POŻYCZKĘ