Polityka prywatności

Drukuj
Archiwum

DLACZEGO MOJE DANE OSOBOWE SĄ GROMADZONE?

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby świadczyć nasze usługi, podnosić jakość świadczonych usług i oferowanych produktów, wysyłać powiadomienia, oferty i materiały promocyjne, chronić nasze prawa i interesy oraz prawa i interesy osób trzecich, a także przestrzegać powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Więcej informacji znajdziesz w pkt 1 poniżej.

W JAKI SPOSÓB GROMADZONE SĄ MOJE DANE OSOBOWE?

Gromadzimy Twoje dane osobowe w momencie, gdy dostarczasz je nam bezpośrednio, korzystasz z naszych produktów, usług lub strony internetowej, korzystasz z plików cookies lub podobnej technologii, a także w momencie, gdy otrzymujemy dane osobowe od osób trzecich. Więcej informacji znajdziesz w pkt 2 poniżej.

JAKIE DANE NA MÓJ TEMAT SĄ GROMADZONE?

Zbieramy takie dane osobowe jak Twoje imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, data urodzenia, płeć, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące zatrudnienia, adres IP, numer identyfikacyjny urządzenia, informacje dotyczące lokalizacji, finansów i płatności, w tym dane dotyczące Twoich zobowiązań. Więcej informacji znajdziesz w pkt 3 poniżej.

CZY MOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE INNYM PODMIOTOM?

Przesyłamy Twoje dane do innych podmiotów w związku ze świadczeniem dla Ciebie usług, gdy jest to konieczne dla tworzenia nowych usług, podczas procesu przeprowadzania oceny ryzyka kredytowego i oceny Twojej zdolności kredytowej, w procesie windykacji należności, kiedy sprzedajemy całość lub część przysługującej nam wierzytelności, a także w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. Więcej informacji znajdziesz w pkt 4 poniżej.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ MI PRAWA ODNOŚNIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Masz prawo: (i) zażądać dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawienia i usunięcia Twoich danych osobowych, które nie są już dłużej potrzebne do przetwarzania; (ii) zażądać ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych; oraz (iii) zażądać przesłania kopii Twoich danych osobowych w formie elektronicznej na Twój adres lub na adres wskazanego przez Ciebie podmiotu. Masz także prawo złożyć skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych w lokalnym organie ds. ochrony danych osobowych. Możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych oraz zbierania i wykorzystania niektórych danych. Więcej informacji znajdziesz w pkt 5 poniżej.

CZY W MOJEJ SPRAWIE PODEJMOWANE SĄ AUTOMATYCZNE DECYZJE?

Stosujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ponieważ:

 • zapewnia większą spójność lub rzetelność w procesie podejmowania decyzji (np. pomaga zmniejszyć ryzyko ludzkiego błędu lub dyskryminacji).
 • zmniejsza to ryzyko niespłacenia pożyczki przez klientów.
 • umożliwia podejmowanie decyzji w krótszym okresie czasu niż w przypadku procesu decyzyjnego przeprowadzanego przez człowieka oraz zwiększa efektywność procesu.

Więcej informacji znajdziesz w pkt 6 poniżej.

JAKIE SĄ KONSEKWENCJE PRZETWARZANIA?

Przetwarzamy dane w celu ustalenia Twojej zdolności kredytowej i przeprowadzenia oceny ryzyka, żeby zdecydować, czy i w jakiej wysokości przyznać pożyczkę. Negatywna ocena Twojej zdolności kredytowej lub negatywna ocena ryzyka kredytowego wydana w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie może skutkować nieprzyznaniem pożyczki. Więcej informacji znajdziesz w pkt 7 poniżej.

Nasza polityka prywatności

Vivus Finance sp. z o.o. będąca administratorem Twoich danych osobowych należy do grupy kapitałowej 4finance. W 4finance szanujemy Twoją prywatność i zapewniamy ochronę Twoich danych osobowych oraz przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z prawem. Nasza Polityka prywatności w jasny sposób wyjaśnia kwestie związane z wykorzystywaniem Twoich danych osobowych, które możemy o Tobie zbierać.

Możesz mieć pewność, że chronimy informacje, które pozyskujemy.

Niniejsza Polityka prywatności jest aktualizowana. Dlatego też powinna być okresowo poddawana przeglądom. Jeżeli wprowadzimy istotne zmiany do niniejszej Polityki prywatności, powiadomimy Ciebie o tym umieszczając na naszej stronie internetowej widoczną informację przed wejściem takiej zmiany w życie. Po raz ostatni zmieniliśmy naszą Politykę prywatności dnia 16.11.2018 r. Dalsze informacje można znaleźć w naszym archiwum.

1. DLACZEGO MOJE DANE OSOBOWE SĄ GROMADZONE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług (zgodnie z Twoją umową pożyczki i regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną) oraz rozpatrzenia Twojego wniosku o pożyczkę (w tym ustalenia Twojej tożsamości) przed zawarciem umowy pożyczki.

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe, gdy:

• jest to niezbędne w celu przestrzegania naszych obowiązków prawnych (na przykład, udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi kierowanych przez rzecznika praw konsumentów, UOKiK, rzecznika finansowego, KNF lub organu ds. ochrony danych osobowych, lub innych właściwych organów regulacyjnych, na przykład obowiązków, które są konieczne do identyfikowania i zapobiegania wszelkim nadużyciom finansowym, praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu działalności terrorystycznej i innej działalności przestępczej);

• jest to niezbędne w celu wspierania naszych prawnie uzasadnionych interesów przy zarządzaniu naszą działalnością gospodarczą, w tym w związku z (i) administrowaniem Twoją umową pożyczki, w tym odzyskiwaniem wszelkich środków nam należnych, kontaktowaniem się z Tobą i informowaniem o wszelkich zmianach w naszych produktach lub usługach, (ii) doskonaleniem naszych produktów i usług oraz testowaniem, aktualizacją i wdrażaniem nowych technologii dotyczących identyfikacji, oceny ryzyka i zdolności kredytowej, zapobieganiem nadużyciom finansowym, przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu działalności terrorystycznej (iii) zapobieganiem i wykrywaniem przestępstw, (iv) w celach statystycznych i badań rynkowych oraz w celu mierzenia lub zrozumienia skuteczności działań reklamowych skierowanych do Ciebie i innych osób, (v) zbyciem i reorganizacją spółki; oraz (vi) administrowaniem i doskonaleniem naszych stron internetowych, ich zabezpieczeniem i zapewnieniem, że treść tych stron jest prezentowana na Twoim komputerze w najbardziej efektywny sposób, pod warunkiem że, w każdym przypadku, Twoje prawa i interesy nie są nadrzędne w stosunku do takich prawnie uzasadnionych interesów; oraz

• mamy Twoją zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną materiałów dotyczących marketingu bezpośredniego. Możesz wycofać swoją zgodę dotyczącą marketingu bezpośredniego w dowolnym czasie. W niektórych przypadkach, będziemy przetwarzać dane osobowe dotyczące odpowiednich wyroków skazujących i przestępstw w zakresie dozwolonym przez szczegółowe krajowe przepisy prawa lub szczegółowe przepisy prawa Unii Europejskiej lub jeżeli wyraziłeś/-aś zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych.

W niektórych przypadkach, będziemy przetwarzać specjalne kategorie danych osobowych (np. dane dotyczące Twojego stanu zdrowia). Przekazanie niektórych Twoich danych osobowych może być konieczne dla zawarcia z nami umowy i świadczenia przez nas usług. W przypadku, gdy nie zgodzisz się na podanie tych danych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy oraz dostarczać naszych produktów i usług.

2. W JAKI SPOSÓB GROMADZONE SĄ MOJE DANE OSOBOWE?

Zbieramy informacje na trzy sposoby:

 1. kiedy dostarczasz nam informacje, na przykład w rozmowie bezpośredniej, wypełniając nasze wnioski (w tym u naszych partnerów i agentów), na naszych stronach internetowych, za pomocą mediów społecznościowych, listownie, wysyłając e-maile, telefonicznie, za pomocą „czatu na żywo” lub jakichkolwiek innych środków lub usług,

 2. automatycznie, kiedy korzystasz z naszej strony internetowej lub produktów, oraz

 3. kiedy dane są nam przekazywane poprzez osoby trzecie, na przykład rejestry kredytowe, nasze inne spółki z grupy kapitałowej lub partnerów.

W dużej mierze zbieranie danych w sposób automatyczny odbywa się poprzez pliki cookie, śledzenie sygnałów nawigacyjnych i z wykorzystaniem podobnych technologii. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie tutaj.

3. JAKIE DANE NA MÓJ TEMAT SĄ GROMADZONE?

Informacje, które nam przekazujesz Zbieramy wszelkie informacje, które nam przekazujesz:

• Kiedy rejestrujesz się na naszej stronie internetowej, korzystasz z niej lub z aplikacji mobilnych, wypełniasz wszelkie formularze lub składasz wnioski o produkty kredytowe lub wszelkie inne produkty lub usługi na naszej stronie internetowej, u naszych pracowników lub partnerów lub w jakikolwiek inny sposób udostępniony przez nas.

• Kiedy zgłaszasz problem lub komunikujesz się z nami odnośnie naszych produktów lub usług.

• Kiedy uczestniczysz w grupach dyskusyjnych, wpisujesz komentarze na naszym blogu lub używasz innych mediów społecznościowych na naszej stronie internetowej, kiedy uczestniczysz w promocjach lub badaniach ankietowych, innych działaniach prowadzonych za pomocą naszych stron internetowych lub mediów społecznościowych.

• Kiedy przystępujesz w jakikolwiek sposób do konkursu, promocji lub badania ankietowego, w tym u naszych partnerów oraz w mediach społecznościowych.

• Jeżeli, z jakiegokolwiek innego powodu, komunikujesz się z nami za pomocą ww. metod.

Informacje, które nam przekazujesz obejmują Twoje imię i nazwisko, numer identyfikacyjny lub numer ewidencyjny, adres zamieszkania, zameldowania lub korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu, datę urodzenia, płeć, stan cywilny, liczbę nieletnich dzieci, status zatrudnienia, nazwę pracodawcy, numer telefonu do pracy, miesięczny dochód i wydatki, informacje finansowe i informacje dotyczące karty kredytowej, numer konta bankowego, transakcje na kontach bankowych, opis, nagranie głosu (rozmowy przychodzące i wychodzące), Twoje zdjęcie lub wizerunek, dane z Twojego dokumentu tożsamości, podpis oraz wszelkie inne informacje, które zechcesz nam przekazać. Utrwalimy i przechowamy oraz wykorzystamy informacje przekazane nam przez Ciebie w sposób określony powyżej. Nagrywamy również nasze rozmowy telefoniczne dla celów szkoleniowych, w związku z rozpatrywaniem Twoich reklamacji, dla celów dowodowych oraz żeby zweryfikować transakcje dotyczące obsługi klienta.

Informacje, które zbieramy o Tobie w sposób automatyczny.

W odniesieniu do każdej Twojej wizyty na naszej stronie internetowej lub korzystania z naszych aplikacji mobilnych, zbieramy w sposób automatyczny następujące informacje:

• Informacje techniczne, w tym rodzaj urządzenia, adres protokołu internetowego (IP) oraz dane dostawcy usług internetowych wykorzystywane do połączenia Twojego urządzenia z Internetem, Twój login, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej, ustawienia strefy czasowej, rodzaje i wersje wtyczek do przeglądarki, platforma i system operacyjny, rozdzielczość ekranu, lokalizacja, kodowanie czcionek;

• Informacje dotyczące Twoich wizyt, w tym pełny adres URL do strony internetowej (w tym data i godzina); produkty, które przeglądałeś lub których szukałeś, strony odsyłające/wyjścia, pliki przeglądane na naszej stronie (np. strony HTML, grafiki, itp.), czas reakcji strony internetowej, problemy z pobieraniem, czas odwiedzin pewnych stron, informacje dotyczące interakcji na stronie (takie jak przewijanie, klikanie i ruchy kursora myszy) oraz sposoby opuszczenia strony internetowej, oznaczenie daty/godziny i/lub dane dotyczące czynności użytkownika, a także każdy numer telefonu, z którego łączono się z naszym biurem obsługi klienta.

Zobacz również punkt „W JAKI SPOSÓB MOJE DANE OSOBOWE SĄ GROMADZONE?”

Informacje, które otrzymujemy od osób trzecich.

Zwracamy się z prośbą o informacje o Tobie do osób trzecich, na przykład naszych innych spółek z grupy kapitałowej lub biur informacji kredytowej. Robimy to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych oraz, kiedy jest to konieczne, uzyskujemy Twoją wcześniejszą zgodę. Otrzymujemy informacje o Tobie:

• w trakcie składania przez Ciebie jakiegokolwiek wniosku o pożyczkę lub podobny produkt. Wówczas możemy:

 • szukać informacji o Tobie, Twojej zdolności kredytowej, sytuacji finansowej, obecnych i byłych zobowiązaniach i długach, sytuacji dotyczącej zatrudnienia w odpowiednich rejestrach (w tym w rejestrach zawierających informacje dotyczące dochodu, historii kredytowej, zadłużenia wobec osób trzecich, adresów, nieważnych dokumentów tożsamości, nadużyć finansowych, prania brudnych pieniędzy i finansowania działalności terrorystycznej oraz osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne), w agencjach, instytucjach finansowych, w naszych innych spółkach z Grupy kapitałowej, u innych osób trzecich oraz w publicznie dostępnych źródłach;

 • otrzymywać informacje przekazane przez Ciebie pośrednikom kredytowym oraz naszym partnerom biznesowym w trakcie ubiegania się przez Ciebie o usługi;

 • otrzymywać informacje z banków, instytucji finansowych i płatniczych dotyczące Twoich płatności na naszą rzecz.

• od innych spółek z grupy kapitałowej 4finance oraz partnerów biznesowych, z którymi współpracujemy w zakresie konkursów, promocji lub badań ankietowych, w których uczestniczysz;

• od partnerów biznesowych działających w obszarze usług technicznych, płatniczych i dostaw, sieci reklamowych, dostawców narzędzi analitycznych, dostawców usług wyszukiwania informacji w trakcie świadczenia nam przez nich usług;

• w jakimkolwiek innym przypadku, kiedy wyraziłeś zgodę na ujawnienie nam danych.

Jak długo moje dane osobowe są przechowywane?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas, gdy świadczymy na Twoją rzecz usługi, a gdy przestajesz być naszym klientem, przez okres niezbędny do zabezpieczenia naszych interesów prawnych, w przypadku sporu z klientem lub gdy jest to wymagane przepisami prawa. Zazwyczaj jednak przechowujemy dane osobowe nie dłużej, niż jest to niezbędne, biorąc pod uwagę cele gromadzenia danych, tj. wypełnianie zobowiązań umownych w stosunku do Ciebie, wykonanie naszych prawnie uzasadnionych interesów, lub zgodnie z wymaganiami w zakresie ustawowego okresu przechowywania danych - na przykład w niektórych krajach istnieje obowiązek przechowywania danych klientów do 10 lat do celów kontroli podatkowej lub kontroli w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy.

4. CZY MOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE INNYM PODMIOTOM?

Przekazujemy Twoje dane osobowe innym spółkom z grupy kapitałowej 4finance do wewnętrznych celów administracyjnych.

Przekazujemy Twoje informacje innym spółkom z grupy kapitałowej 4finance oraz wybranym osobom trzecim w związku z realizacją naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie oraz w innych celach opisanych w niniejszej polityce. Podmioty te:

• świadczą usługi w naszym imieniu polegające na identyfikacji Twojej tożsamości;

• pomagają nam w naszej działalności gospodarczej, na przykład w zakresie hostingu i tworzenia stron internetowych, oceny ryzyka i wykrywania nadużyć finansowych, windykacji należności oraz obsługi klienta, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu działalności terrorystycznej, dostarczania narzędzi analitycznych do wykorzystania w naszych usługach, wsparcia działań marketingowych;

• pomagają nam oferować i świadczyć usługi oraz tworzyć nowe;

Przekazanie danych może nastąpić:

• w dowolnym czasie, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, możemy wówczas ujawniać informacje o wykorzystywaniu przez Ciebie naszych usług oraz o Twoich odwiedzinach na naszych stronach internetowych w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, kiedy uważamy w dobrej wierze, że ujawnienie jest konieczne do ochrony naszych praw, ochrony Twojego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, zapobiegania i wykrywania nadużyć finansowych lub udzielania odpowiedzi na wnioski instytucji państwowych;

• w związku z identyfikowaniem, wykrywaniem i zapobieganiem nadużyciom finansowym oraz ochroną przed nadużyciami finansowymi i w celu zmniejszenia ryzyka kredytowego;

• w związku z identyfikowaniem, wykrywaniem i zapobieganiem działaniom związanym z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem działalności terrorystycznej;

• na rzecz dostawców podobnych usług (na przykład firmom udzielającym kredyty konsumenckie), biur informacji kredytowej oraz pośredników kredytowych, właściwych krajowych organów i organizacji pozarządowych, a także innych osób trzecich w celu zapewnienia pełnej oceny Twojej zdolności kredytowej;

• podczas realizacji polecenia zapłaty lub innej płatności należnej na mocy zawartej z Tobą umowy pożyczki; wówczas możemy udostępniać Twoje dane osobowe zewnętrznym dostawcom świadczącym usługi w zakresie przetwarzania płatności;

• w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Twoich zobowiązań, możemy przekazać dane dotyczące Twoich zaległych zobowiązań firmom windykacyjnym, biurom informacji kredytowej oraz firmom świadczącym usługi prawne.

• możemy przekazać Twoje dane osobowe analitykom i dostawcom usług w zakresie wyszukiwarek internetowych, którzy pomagają nam doskonalić i optymalizować Stronę internetową.

• Podczas sprzedaży całości lub części naszego przedsiębiorstwa, lub przeniesienia przysługujących nam wierzytelności na osobę trzecią;

• we wszelkich innych celach, o których mowa w punkcie 1 powyżej „DLACZEGO MOJE DANE OSOBOWE SĄ GROMADZONE”?

W czasie przekazywania danych osobowych, jesteśmy zobowiązani zapewnić, że odbiorca danych stosuje te same środki bezpieczeństwa w zakresie przechowywania i przetwarzania danych osobowych, jak środki bezpieczeństwa stosowane przez nas.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane, przechowywane i przekazywane osobom trzecim w sposób oraz w ilości, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności, w umowie/-ach zawartej/-ych pomiędzy Tobą a nami, oraz w zgodach udzielanych przez Ciebie.

Informujemy, że Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej „EOG”), w tym w państwach które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, na przykład USA. Może to dotyczyć takich procesów, jak przetwarzanie płatności, analiza danych (w tym nadużycia finansowe, kontrole ryzyka i wiarygodności kredytowej), gromadzenie danych o korzystaniu z naszych stron internetowych i usług, cele reklamowe (w tym reklama behawioralna) lub wsparcie w zakresie zapotrzebowania na usługi lub produkty.

Dokładamy wszelkich rozsądnych starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i obowiązującymi przepisami. Możemy na przykład (i) zawrzeć z odbiorcami danych umowy powierzenia przetwarzania danych zatwierdzone przez Komisję Europejską; i/lub (ii) przekazywać dane osobowe odbiorcom danych w USA, którzy posiadają certyfikację zgodnie z programem Tarczy Prywatności UE-USA.

5. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ MI PRAWA ODNOŚNIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Masz następujące prawa:

• Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych.

• Masz prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie (prawo do przenoszenia danych).

• Masz prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym).

• Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Twoich danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

 • W szczególności, masz bezwarunkowe prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

 • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo ją cofnąć w dowolnym czasie. Wycofanie przez Ciebie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem przez Ciebie zgody. Możesz wycofać zgodę na swoim profilu na naszej stronie internetowej lub kontaktując się z nami na adres e-mail: kontakt@vivus.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 660 600 700.

• Masz prawo żądać poprawienia danych lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

• Zawsze możesz wnieść skargę do organu nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych - w celu otrzymania dalszych informacji na temat temat proszę zapoznać się z informacjami dostępnymi tutaj dla UE.

W celu wykonania swoich praw możesz wykorzystać następujące formularze:

saved1Prawo dostępu do danych
saved1Prawo do przenoszenia danych
saved1Prawo do usunięcia danych

W celu skorzystania z przysługujących Ci praw do żądania poprawienia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych prosimy o przesłanie odpowiedniego wniosku na adres e-mail kontakt@vivus.pl.

Zależnie od konkretnych okoliczności związanych z czynnością w zakresie przetwarzania mogą mieć zastosowanie pewne warunki lub ograniczenia. Możemy podlegać pewnym obowiązkom prawnym, które nie pozwalają nam na natychmiastowe usunięcie Twoich danych. Takie obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przepisów o rachunkowości.

6. CZY W MOJEJ SPRAWIE PODEJMOWANE SĄ AUTOMATYCZNE DECYZJE?

Podejmowanie decyzji w sposób wyłącznie zautomatyzowany to możliwość podejmowania decyzji z wykorzystaniem środków technologicznych bez zaangażowania człowieka. Wykorzystujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ponieważ:

• zapewnia większą spójność lub rzetelność w procesie podejmowania decyzji (np. pomaga zmniejszyć ryzyko ludzkiego błędu lub dyskryminacji).

• zmniejsza ryzyko niespłacenia pożyczki przez klientów.

• umożliwia podejmowanie decyzji w krótszym okresie czasu niż w przypadku procesu decyzyjnego przeprowadzanego przez człowieka oraz zwiększa efektywność procesu.

Automatyczne decyzje mogą opierać się na dowolnym rodzaju danych, na przykład:

• dane przekazane bezpośrednio przez daną osobę fizyczną (np. w odpowiedziach na pytania ankietowe).

• dane zaobserwowane na temat osób fizycznych (na przykład dane lokalizacyjne gromadzone poprzez aplikację).

• dane wywnioskowane, na przykład profil osoby fizycznej, który został już stworzony (np. wynik oceny zdolności kredytowej).

Decyzje, które nie są w pełni automatyczne to takie, które mogą obejmować działania naszych pracowników. Na przykład, przed udzieleniem pożyczki zbadamy Twoją zdolność kredytową oraz w niektórych przypadkach możemy dokonać dodatkowej weryfikacji telefonicznej, co ma miejsce przed podjęciem decyzji w stosunku do osoby fizycznej.

Stosujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji w celu wykonania umowy na podstawie wniosku osoby fizycznej.

7. JAKIE SĄ KONSEKWENCJE PRZETWARZANIA?

Przetwarzamy w celu oceny Twojej zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego, żeby zdecydować czy i w jakiej wysokości przyznać pożyczkę. Negatywna ocena Twojej zdolności kredytowej lub negatywna ocena ryzyka kredytowego wydana w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie może skutkować nieprzyznaniem pożyczki.

Informujemy, że w przypadku otrzymania decyzji wydanej w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji;
 2. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji; oraz
 3. prawo do wyrażenia własnego stanowiska.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw wystarczy, że skierujesz odpowiednie żądanie albo stanowisko w jednej z poniżej wskazanych form:

 • pisemnej składając osobiście, w siedzibie Vivus Finance sp. z o.o., albo
 • pisemnej przesyłając przesyłkę pocztową na adres siedziby Vivus Finance sp. z o.o., albo
 • ustnej składając telefonicznie za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta, albo
 • ustnej składając osobiście do protokołu podczas wizyty Twojej wizyty w siedzibie Vivus Finance sp. z o.o., albo
 • elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres: reklamacje@vivus.pl.

Jeżeli nie spłacisz pożyczki, możemy skorzystać z usług osób trzecich w celu wyegzekwowania spłaty pożyczki i w tym celu udostępnić im Twoje dane osobowe.

8. JAKIE ZMIANY ZOSTAŁY OSTATNIO WPROWADZONE?

Możemy zmienić niniejszą Politykę prywatności w dowolnym czasie ze wskazaniem daty ostatniej zmiany niniejszej Polityki prywatności. W przypadku istotnych zmian, podkreślimy wszelkie takie zmiany oraz będziemy starali się bezpośrednio zwrócić na nie Twoją uwagę, na ile to możliwe. Będziemy również przechowywać wcześniejsze wersje niniejszej Polityki prywatności w naszym archiwum do wglądu.

Od ostatniej wersji niniejszej Polityki prywatności wprowadziliśmy następujące zmiany:

• Aktualizacja informacji dotyczących tego, dlaczego zbieramy Twoje dane osobowe

• Jak wykonać prawa przysługujące Ci jako osobie, której dane dotyczą

• Poszerzenie informacji na temat automatycznego przetwarzania.

• Rozszerzyliśmy zakres przysługujących Ci uprawnień względem podejmowanych przez nas decyzji kredytowych opartych o zautomatyzowane przetwarzanie danych, w tym profilowanie.

W celu uzyskania dostępu do poprzednich wersji Polityki prywatności proszę kliknąć w link znajdujący się tutaj.

9. W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ Z WAMI SKONTAKTOWAĆ?

W przypadku jakichkolwiek pytań, wniosków lub uwag dotyczących naszej Polityki prywatności lub sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych prosimy o kontakt: poprzez e-mail:

• na adres e-mail: kontakt@vivus.pl.

• listownie na adres: Vivus Finance sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16c, 02-092 Warszawa.

• Telefonicznie pod numerem: 660 600 700

• Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Grupie 4finance: Data Protection Officer, AS 4finance Lielirbes iela 17A-8 Riga, LV-1046 Latvia.

• Inspektor Ochrony Danych w Vivus Finance sp. z o.o.: adw. Martyna Gosz, iod@vivus.pl

Vivus Finance sp. z o.o., adres: ul. Żwirki i Wigury 16c, 02-092 Warszawa, (dalej – „Vivus”) jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej oraz naszych produktów i usług.

Grupa 4finance oraz nasze podmioty stowarzyszone to: 4finance Group S.A. (ustanowiona w Wielkim Księstwie Luksemburga pod numerem B 195643, adres: 6, rue Guillaume Schneider, L-2522, Luxembourg), oraz spółki pośrednio lub bezpośrednio posiadane lub kontrolowane przez nią, w tym między innymi:

• AS "4finance", Lielirbes iela 17A-8, Riga, LV-1046, Latvia

• SIA "4finance Media", Lielirbes iela 17A-10, Riga, LV-1046, Latvia

• SIA “4finance IT”, Lielirbes iela 17A-10, Riga, LV-1046, Latvia oraz jej oddziały zlokalizowane w Unii Europejskiej

• 4f Sales, Inc., 18851 NE 29th Avenue, Suite 410, Miami, FL 33180, USA

• Friendly Finance OÜ, Rotermanni 2, 10111 Tallinn, Estonia, oraz spółki pośrednio lub bezpośrednio posiadane lub kontrolowane przez nią

• TBIF Financial Services B.V., "Westerdoksdijk 423, 1013 BX Amsterdam, The Netherlands, oraz spółki pośrednio lub bezpośrednio posiadane lub kontrolowane przez nią

• Zaplo sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16c, 02-092 Warszawa,

Więcej informacji na temat grupy kapitałowej 4finance i jej spółek jest dostępnych na stronie internetowej http://www.4finance.com/.

10. CZY JEST COŚ JESZCZE, O CZYM MUSZĘ WIEDZIEĆ?

Nasze strony internetowe i produkty mogą zawierać linki do stron osób trzecich. Strony internetowe osób trzecich mają swoją własną politykę prywatności. Odwiedzając te strony, podlegasz tym politykom.

Godziny pracy i kontakt
088685BB-AF51-417D-B51D-C4CB47E501C8660 600 70022 206 21 21
kontakt@vivus.pl
Telefon: 660 600 700
Opłata zgodna z taryfą operatora
Dni robocze / 8:00 — 22:00
Soboty i niedziele / 8:00 — 20:00


Pokaż więcej
Informujemy, że w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi nasza strona korzysta z ciasteczek (plików cookies). Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Jednocześnie przypominamy, że w każdej chwili masz możliwość zmiany ustawień plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w Polityce plików cookies
AKCEPTUJĘ