Powrót

Ile się czeka na decyzję kredytową? Gdzie po szybką decyzję?

11.1.2023
Ile się czeka na decyzję kredytową? Gdzie po szybką decyzję?
Autor
Anna Dobrzanska

Po złożeniu wniosku kredytowego pozostaje oczekiwanie na decyzję kredytową. Ile czasu czeka się na rozpatrzenie wniosku o kredyt hipoteczny a ile na kredyt gotówkowy? Czy bank może wydać decyzję o przyznaniu pożyczki od ręki? Gdzie się udać, jeśli pieniądze są nam potrzebne na już?

Co to jest decyzja kredytowa i od czego zależy?

Decyzją kredytową nazywamy dokument, który jest odpowiedzią na złożony przez nas wniosek kredytowy. Jest to dokument wydawany przy okazji każdego wnioskowania o kredyt czy pożyczkę, niezależnie od tego, czy staramy się o pieniądze w banku czy w firmie pożyczkowej. W decyzji kredytowej powinny się znaleźć podstawowe informacje dotyczące wnioskowanego kredytu czy pożyczki, a więc:

  • decyzja o przyznaniu bądź odmowie udzielenia kredytu,
  • wysokość przyznanego kredytu,
  • oprocentowanie kredytu,
  • waluta, w której kredyt został przyznany,
  • okres kredytowania, 
  • ilość i wysokość rat, koszty prowizji oraz wymagane ubezpieczenia do transakcji. 

Wydanie decyzji kredytowej poprzedzone jest analizą zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz szeregiem innych czynników, które musi spełnić potencjalny kredytobiorca, aby otrzymać kredyt czy pożyczkę - sprawdzana jest też wiarygodność wnioskodawcy (zazwyczaj metodą służącą jej ocenie jest scoring kredytowy), forma zatrudnienia czy wysokość zarobków oraz wydatków w przeliczeniu na wszystkich członków gospodarstwa domowego. 

Rodzaje decyzji kredytowej

Wśród wydawanych przez bank decyzji kredytowych można wyróżnić decyzje ostateczne i wstępne. W pierwszej grupie znajdują się pozytywne i negatywne decyzje kredytowe, zgodnie z którymi wniosek kredytowy zostaje przyjęty lub odrzucony. W drugiej grupie znajdują się natomiast decyzje wstępne. Czym się od siebie różnią i kiedy są wydawane?

Decyzja kredytowa wstępna

Wstępna decyzja kredytowa, jak sama nazwa wskazuje, jest pierwszym etapem oceny szans wnioskodawcy na otrzymanie kredytu. Pozwala zorientować się, czy wnioskodawca ma w ogóle szanse na otrzymanie kredytu w żądanej przez siebie kwocie. Analizy przeprowadzane przez bank na tym etapie nie są aż tak szczegółowe, jak przy ostatecznej decyzji kredytowej, zazwyczaj nie wymagają też dostarczenia pełnej dokumentacji niezbędnej do otrzymania kredytu. Warto jednak zaznaczyć, że każda instytucja kieruje się przede wszystkim wewnętrznymi procedurami i to ona ustala czy takową decyzję w ogóle wydaje oraz jakie ma ona przełożenie na wynik ostatecznej decyzji kredytowej. 

Decyzja kredytowa ostateczna: pozytywna lub negatywna decyzja kredytowa

Pozytywna lub negatywna decyzja kredytowa to ostateczne decyzje wydawane przez bank lub inną instytucję udzielającą pożyczki. Jak sama nazwa wskazuje określają one, czy kredyt został przyznany wnioskodawcy czy jego wniosek został odrzucony. Te dwa rodzaje decyzji mają charakter jednoznaczny i ostateczny jeśli chodzi o udostępnienie środków kredytowych danemu klientowi. Po wydaniu takiej decyzji nie ma już możliwości zmiany, pozostaje jedynie droga ponownego wnioskowania o kredyt w innym banku czy firmie pożyczkowej. 

Ile czeka się na decyzję w sprawie kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny, z uwagi na swoją specyfikę, jest jednym z najbardziej czasochłonnych produktów bankowych - zarówno w punktu widzenia klienta, jak i banku. Wynika to z faktu przeprowadzenia szczegółowej analizy wniosku i oceny sytuacji finansowej wnioskodawcy, który ubiega się o kredyt. Cały proces ubiegania się o kredyt jest poprzedzony licznymi etapami - od wyboru oferty danego banku przez klienta po wypełnienie i złożenie wniosku kredytowego wraz z niezbędnymi dokumentami aż po analizę zdolności kredytowej i wiarygodności wnioskodawcy, ocenę nieruchomości i na końcu wydanie decyzji kredytowej. 

Czas oczekiwania na wydanie decyzji kredytowej to 21 dni kalendarzowych. Termin ten określa Ustawa o kredycie hipotecznym, której banki zobowiązane są przestrzegać. Warto jednak pamiętać, że okres ten liczony jest przez kredytodawcę od momentu dostarczenia wszystkich niezbędnych i wymaganych przez bank dokumentów. Realnie więc czas ten może wydłużyć się nawet do 1-2 miesięcy od momentu złożenia wniosku o kredyt. 

W bankach, w których wydawane są wstępne decyzje kredytowe okres oczekiwania na decyzję kredytową będzie dłuższy - zazwyczaj wstępna decyzja nie jest dla banku wiążąca, a dostarcza mu więcej czasu na analizę wniosku i podjęcie decyzji o przyznaniu kredytu. 

Jak wygląda wydanie decyzji kredytowej w praktyce? Bank po otrzymaniu wniosku kredytowego, sprawdza jego poprawność oraz prosi o dostarczenie dokumentów i zaświadczeń, które posłużą do indywidualnej analizy sytuacji finansowej wnioskodawcy. 

Dzięki nim może ocenić zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy oraz sprawdzić jego wiarygodność jako przyszłego klienta. Z pewnością potrzebne będą zaświadczenia od pracodawcy o zatrudnieniu i wysokości zarobków oraz wyciągi bankowe z ostatnich miesięcy. We wniosku trzeba będzie zamieścić szczegółowe informacje dotyczące aktualnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz wskazać bilans wydatków i spłacanych w danym momencie zobowiązań, które mogą stanowić obciążenie budżetu domowego. 

Należy pamiętać, że bank będzie sprawdzał nie tylko naszą kondycję finansową. Szczegółowo sprawdzi również nieruchomość, która jest zabezpieczeniem spłaty kredytu: jej stan prawny, poziom zaawansowania budowy, standard. Dla banku ważna będzie też renoma dewelopera i jego dotychczasowa działalność na rynku nieruchomości. W celu weryfikacji powyższych informacji, bank może poprosić o dostarczenie dokumentów takich jak umowa z deweloperem, harmonogram prac na budowie, pozwolenie na budowę.

Może się okazać, że po dostarczeniu wymaganych dokumentów bank poprosi o dodatkowe zaświadczenia - jest to zazwyczaj indywidualny schemat działania danej instytucji. Trzeba się jednak uzbroić w cierpliwość, bo w przypadku kredytu hipotecznego bank wykazuje się szczególną ostrożnością w wydawaniu decyzji i zanim podejmie ostateczną, chce przeanalizować wszystkie czynniki mogące mieć wpływ na spłatę zobowiązania. 

Ile trzeba czekać na decyzję w sprawie kredytu gotówkowego?

Zdecydowanie krótszy jest czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu kredytu gotówkowego.  Decyzję w sprawie kredytu gotówkowego można otrzymać, w zależności od sprawności działań danego banku, nawet tego samego dnia. 

Oczywiście wciąż zdarzają się banki, które każdy wniosek analizują “ręcznie” w związku z czym, na decyzję można czekać nawet 2 czy 3 tygodnie, ale większość postawiła już na automatyzację działań, dzięki czemu sam proces wydawania decyzji został uproszczony i skrócony. 

Najkrótszy czas oczekiwania na decyzję dotyczy wniosków złożonych za pośrednictwem bankowości elektronicznej w banku, w którym posiadamy konto. Na szybką decyzję kredytową można też liczyć w przypadku kredytów gotówkowych online - wniosek składa się online, a decyzję o przyznaniu kredytu można otrzymać jeszcze tego samego dnia.

No items found.

Czy bank może wydać decyzję kredytową “od ręki”?

W dobie nowoczesnych technologii i usprawniania systemów bankowych, w których weryfikacja wniosków zachodzi online, proces wydawania decyzji i udzielania kredytów został uproszczony i skrócony. Dotyczy to jednak tylko kredytów gotówkowych online, które mają konkurować z produktami finansowymi oferowanymi przez firmy pożyczkowe. W przypadku kredytu gotówkowego bank może wydać decyzję prawie “od ręki” - nawet w kilkanaście minut od złożenia wniosku za pomocą bankowości elektronicznej lub w przypadku kredytów gotówkowych online. Proces ten może jednak się wydłużyć ze względu na konieczność dostarczenia lub załączenia we wniosku zaświadczenia o zarobkach.

W przypadku kredytu hipotecznego, wydanie decyzji kredytowej “od ręki” nie jest możliwe. Proces weryfikacji jest tutaj bardzo skrupulatny, niezbędne jest też dostarczenie wielu zaświadczeń potwierdzających stan zatrudnienia czy finansów w celu dogłębnej analizy sytuacji wnioskodawcy obecnie i na przestrzeni lat, w których będzie spłacał zobowiązanie. 

Decyzja kredytowa a zakupy ratalne

W przypadku zakupów ratalnych, decyzja kredytowa jest wydawana niemalże “od ręki”, najczęściej w momencie zakupu danej rzeczy. 

W sklepach, które udostępniają swoim klientom zakupy ratalne, można znaleźć stanowiska z doradcami, którzy pomogą przejść cały proces - z naszą pomocą wypełnią wniosek kredytowy, potwierdzą tożsamość z dowodu osobistego oraz wyślą wniosek bezpośrednio do banku. Czas weryfikacji wniosku zajmuje zwykle kilkanaście-kilkadziesiąt minut. Po udzieleniu kredytu można zabrać sprzęt do domu wraz z dokumentami informacyjnymi o wysokości rat, terminie spłaty i numerze konta, na które trzeba uiszczać odpowiednią kwotę. 

Szybka decyzja kredytowa w przypadku pożyczek online

W przypadku szybkich pożyczek online udzielanych przez firmy pożyczkowe zarówno proces wnioskowania o pożyczkę, jak i czas oczekiwania na decyzję i wypłatę środków, zredukowany jest do minimum. Aby uzyskać pożyczkę online nie trzeba nawet wychodzić z domu - cały proces od wnioskowania do wypłaty odbywa się online. Wystarczy wejść na stronę pożyczkodawcy, wybrać kwotę pożyczki, złożyć wniosek i potwierdzić tożsamość za pomocą przelewu identyfikacyjnego. Po wykonaniu tych czynności wystarczy poczekać na wydanie decyzji - czas oczekiwania to zazwyczaj jedynie kilkanaście minut od wykonania przelewu identyfikacyjnego. Wypłata środków na konto może nastąpić nawet tego samego dnia. 

Szybka decyzja o przyznaniu pożyczki to jeden z ważniejszych aspektów, dzięki którym pożyczki pozabankowe mogą śmiało konkurować z większością produktów bankowych. 

Ile jest ważna decyzja kredytowa?

Decyzja kredytowa wydawana przez bank zazwyczaj jest ważna od 1 do 3 miesięcy. Dokładny termin ważności jest określany przez daną placówkę i może się różnić w zależności od miejsca, w którym staramy się o kredyt. 

Pozytywna decyzja kredytowa - jak zwiększyć swoje szanse? 4 czynniki

Wydanie pozytywnej decyzji kredytowej poprzedzone jest wieloma analizami banku dotyczącymi sytuacji finansowej wnioskodawcy oraz sprawdzeniem dokumentów i zaświadczeń ją potwierdzających. Bank weryfikuje mnóstwo różnych kwestii, które ostatecznie wpływają na decyzję kredytową - od wieku wnioskodawcy i jego stanu cywilnego, aż po ilość osób w gospodarstwie domowym i miesięczny bilans przychodów i rozchodów oraz posiadanych aktywów. Co może wpłynąć na wydanie przez bank pozytywnej decyzji kredytowej już za pierwszym razem? Na co bank zwraca szczególną uwagę i co można ewentualnie poprawić przed złożeniem wniosku?

  • wysokość dochodów - im wyższe, tym większa będzie zdolność kredytowa wnioskodawcy w kontekście spłaty zobowiązania,
  • stabilne zatrudnienie - im bardziej stabilne tym lepiej - umowa o pracę na czas nieokreślony lub własna działalność przynosząca stałe dochody będą zdecydowanie działać na korzyść wnioskodawcy,
  • przychody i wydatki oraz inne zobowiązania kredytowe - im lepszy balans między nimi tym lepiej - wydatki nie powinny przekraczać dochodów, bo bank może uznać, że kredytobiorca nie poradzi sobie ze spłatą dodatkowego zobowiązania. Tak samo z już zaciągniętymi zobowiązaniami,
  • dobra historia kredytowa w BIK - solidnie i terminowo spłacane zobowiązania przeszłe i obecne działają na korzyść wnioskodawcy - jeśli bank zweryfikuje, że odpowiedzialnie zarządzamy środkami i spłacamy zaciągnięte długi w terminie, zyskujemy plus w ocenie wiarygodności jako przyszłego kredytobiorcy. 

Całkowita kwota pożyczki 1100 zł
Całkowita kwota do spłaty 1100 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 100 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 100 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 15.02.2024 r.

CHCĘ POŻYCZKĘ