Pożyczka 100% przyznawalności - czy istnieje?

Pożyczka 100% przyznawalności - co to znaczy?

Pożyczka 100% przyznawalności - co to znaczy?

Do tzw. grupy pożyczek 100% przyznawalności zaliczamy te pożyczki, a właściwie firmy pożyczkowe, które mogą pochwalić się wysokim procentem przyznawalności pożyczek. Innymi słowy takie, które działają na prostych zasadach, a ich klienci spełniają kryteria umożliwiające przyznanie pożyczki. Czy na rynku można znaleźć pożyczkę 100% przyznawalności? Które pożyczki mają najwyższą przyznawalność?

Pożyczki 100% przyznawalności to pożyczki online z wysokim procentem przyznawalności. Oznacza to, że wskaźnik otrzymywania pożyczek przez wnioskodawców jest wysoki i większość osób składających wniosek o pożyczkę spełnia warunki pożyczkodawcy i otrzymuje pieniądze. Oczywiście wysoki procent przyznawalności nigdy nie oznacza 100%, jako że o pożyczkę wnioskują również osoby, które nie spełniają warunków przyznania pożyczki - np. nie spełniają kryterium wieku, obywatelstwa lub zostają odrzucone po weryfikacji w BIK. 

weź pożyczkę
No items found.
Czy pożyczka 100% przyznawalności to pożyczka dla każdego?

Czy pożyczka 100% przyznawalności to pożyczka dla każdego?

Pożyczka online jest udzielana po spełnieniu określonych przez firmę pożyczkową kryteriów. W VIVUS, aby wnioskować o pożyczkę, należy zarejestrować się i złożyć wniosek. Co jest potrzebne do rejestracji?

 • seria i numer aktualnego dowodu osobistego lub paszportu (jeśli nie jesteś obywatelem Polski),
 • aktywny numer telefonu komórkowego,
 • adres e-mail,
 • adres zamieszkania,
 • dane do logowania do Twojego banku, z którego wykonasz identyfikację.

Musisz też pamiętać, że oprócz powyższych danych, pożyczkodawca weryfikuje dane w BIK i dopiero po zebraniu wszystkich informacji dokonuje analizy i wydaje decyzję o udzieleniu pożyczki. 

Czy pożyczka 100% przyznawalności oznacza pożyczkę bez odmowy?

Pożyczka 100% przyznawalności to umowny zwrot, który często jest używany w odniesieniu do pożyczek online, głównie ze względu na ich łatwą i szybką dostępność. Nie oznacza to jednak, że jest to pożyczka bez odmowy dla każdego.

Każdy potencjalny pożyczkobiorca najpierw przechodzi weryfikację - firma pożyczkowa sprawdza wnioskodawcę w bazach, głównie w BIK, aby dowiedzieć się, czy osoba ubiegająca się o pożyczkę nie ma zaległości w spłacie poprzednich zobowiązań. Dopiero na podstawie wszystkich zebranych danych następuje ocena ryzyka i wydawana jest decyzja pożyczkowa

Czy pożyczka 100% przyznawalności to to samo co pożyczka bez BIK?

Nie, pożyczka bez BIK nie ma już prawa bytu odkąd zostały wprowadzone nowe przepisy ustawy antylichwiarskiej. Zgodnie z obowiązującym prawem pożyczkodawca musi zweryfikować wnioskodawcę w bazach BIK, zanim wyda decyzję o udzieleniu pożyczki. Jest to odpowiedź na nieuczciwe działania niektórych firm pożyczkowych, które wydawały pozytywne decyzje pożyczkowe bez wcześniejszej weryfikacji wnioskodawców, ale w zamian za to udzielały pożyczek wysokooprocentowanych lub na niejasno określonych warunkach. 

weź pożyczkę
Czy chwilówki przyznawane są każdemu?

Czy chwilówki przyznawane są każdemu?

O chwilówkę może ubiegać się każdy, ale nie każdy otrzyma pozytywną decyzję pożyczkową. Jeśli osoba wnioskująca o pożyczkę spełnia określone przez firmę pożyczkową warunki, może wystąpić z wnioskiem o pożyczkę online. Dopiero po złożeniu wniosku, jego weryfikacji i ocenie ryzyka, firma podejmuje decyzję o przyznaniu pożyczki bądź odmowie udzielenia chwilówki. 

Jeśli osoba wnioskująca o szybką pożyczkę np. zalega ze spłatą poprzednich zobowiązań, co jest odnotowane w BIK, może mieć problemy z zaciągnięciem kolejnego zobowiązania, gdyż spada jej wiarygodność jako pożyczkobiorcy. Dlatego tak ważne jest budowanie historii kredytowej (zakupy na raty), brak zaległości w spłatach wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, źródła dochodu (również zasiłki). 

weź pożyczkę
Pożyczka online z wysoką przyznawalnością - co to znaczy?

Pożyczka online z wysoką przyznawalnością - co to znaczy?

Pożyczki online z wysoką przyznawalnością to pożyczki udzielane przez firmy pożyczkowe, które stosują łagodniejsze kryteria przyznawalności niż banki. Wysoka przyznawalność związana jest m.in. z brakiem formalności i tym samym szybszą dostępnością chwilówek, ale również z mniejszymi niż w przypadku banków kryteriami oceny - firmy pożyczkowe co prawda sprawdzają wnioskodawców w BIK, ale podchodzą do tego mniej restrykcyjnie. W przypadku chwilówek nie trzeba też dostarczać zaświadczeń o dochodach, wystarczy złożenie oświadczenia o ich wysokości. 

Wysoka przyznawalność a brak formalności, czyli pożyczka bez dokumentów i zaświadczeń

Pożyczki online to dobre rozwiązanie dla osób, które szukają sposobów na szybkie zdobycie gotówki. Dzięki minimum formalności i możliwości złożenia wniosku online zwiększa się dostępność pożyczek dla wnioskodawcy. Zaświadczenia o dochodach, zatrudnieniu, czy inne dokumenty, których zazwyczaj wymagają banki, mogą być przeszkodą w otrzymaniu pożyczki, a to przekłada się również na mniejszą ich dostępność.

Uproszczenie systemu i zredukowanie formalności do minimum nie tylko zwiększa dostępność, ale też zainteresowanie wśród potencjalnych pożyczkobiorców.

Wysoka przyznawalność a brak formalności, czyli pożyczka bez dokumentów i zaświadczeń

Pożyczki online to dobre rozwiązanie dla osób, które szukają sposobów na szybkie zdobycie gotówki. Dzięki minimum formalności i możliwości złożenia wniosku online zwiększa się dostępność pożyczek dla wnioskodawcy. Zaświadczenia o dochodach, zatrudnieniu, czy inne dokumenty, których zazwyczaj wymagają banki, mogą być przeszkodą w otrzymaniu pożyczki, a to przekłada się również na mniejszą ich dostępność.

Uproszczenie systemu i zredukowanie formalności do minimum nie tylko zwiększa dostępność, ale też zainteresowanie wśród potencjalnych pożyczkobiorców.

Wysoka przyznawalność pożyczek a historia i scoring w BIK

Wysoka przyznawalność jest też związana z mniej restrykcyjną weryfikacją i oceną ryzyka prowadzoną przez firmy pożyczkowe. Oczywiście każda legalnie działająca firma pożyczkowa jest zobowiązana sprawdzić wnioskodawcę w BIK, zanim wyda decyzję o udzieleniu pożyczki, ale nawet w przypadku pojawienia się niekorzystnego wpisu w BIK, szanse na pożyczkę wciąż są - firma ocenia sytuację indywidualnie i sprawdza ryzyko - od jej analizy zależy ostateczna decyzja.

Pożyczka bez udokumentowanych dochodów może mieć wyższą przyznawalność

Firmy pożyczkowe nie wymagają od wnioskodawców przedstawienia zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach, a jedynie złożenia oświadczenia we wniosku. Co istotne, źródłem dochodów mogą być nie tylko wypłaty pracownicze, ale także inne stałe źródła finansowania np. zasiłki, np. 500+. Dzięki temu, nawet osoby o niskich lub nieregularnych dochodach mogą otrzymać pożyczkę. Uproszczony proces wnioskowania i brak wymogu dostarczania dokumentów do pożyczkodawcy realnie wpływają na wyższą przyznawalność chwilówek.

weź pożyczkę
Wyższa przyznawalność pożyczek - co może na nią wpłynąć? Jak zwiększyć szansę na przyznanie pożyczki?

Wyższa przyznawalność pożyczek - co może na nią wpłynąć? Jak zwiększyć szansę na przyznanie pożyczki?

Wspomnieliśmy już, że na wyższą przyznawalność chwilówek może wpłynąć m.in.

 • minimum formalności,
 • szybki i łatwy dostęp (wnioskowanie online),
 • brak dostarczania zaświadczeń,
 • brak udokumentowywania dochodów,
 • scoring i historia w BIK.

Co jeszcze można zrobić, żeby zwiększyć szanse na otrzymanie pożyczki? 

 • spłata zobowiązań w terminie,
 • monitorowanie swojej historii kredytowej w BIK - w razie omyłkowego wpisu, możesz to szybko wychwycić i skorygować,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie informacji o spłaconym kredycie - dzięki temu kredytodawca/pożyczkodawca ma dostęp do dobrej historii kredytowej,
 • korzystanie z zakupów na raty -  w ten sposób budowany jest obraz rzetelnego kredytobiorcy, jej brak to anonimowość dla podmiotu sprawdzającego,
 • dbanie o stabilne źródła dochodów- zarówno tych wynikających ze stosunku pracy, jak i dodatkowych, np. zasiłki. stypendia, dodatki itd. 

weź pożyczkę