Powrót

Debet na koncie - jak ustawić, jak usunąć, jak spłacać?

1.1.2024
Debet na koncie - jak ustawić, jak usunąć, jak spłacać?
Autor
Anna Dobrzańska

Debet to popularne rozwiązanie, z którego korzystają klienci banków, w przypadku pilnych wydatków lud doraźnych potrzeb finansowych. Jak uruchomić debet na koncie? Czy debet to kredyt? Jaką maksymalną kwotę debetu można ustawić na koncie oraz jak wygląda spłata debetu?

Co to jest debet na koncie?

Debet to ujemne saldo na koncie - powstaje, gdy z rachunku zostaje wypłacona większa ilość środków niż klient w rzeczywistości posiada na swoim koncie. Każda kwota na minusie to kwota debetu, czyli zadłużenia klienta wobec banku, od którego naliczane są odsetki i które to zadłużenie zobowiązuje się spłacić. Co istotne, odsetki są naliczane jedynie od wykorzystanej kwoty limitu, a nie od całego uruchomionego debetu. 

Debet na koncie - co to jest? Czy to kredyt? infografika o debecie
Debet na rachunku bankowym - jak działa?

Jak działa debet na koncie - co oznacza saldo debetowe i limit debetowy?

Żeby lepiej zrozumieć, jak działa debet na koncie, warto zwrócić uwagę na jego inne nazwy - limit debetowy czy saldo debetowe. Debet bowiem jest usługą na koncie bankowym, nie produktem kredytowym. To znaczy, że posługujemy się nim w podobny sposób jak środkami na koncie, w ramach przyznanego limitu. Debet uruchamia się wtedy, gdy nasze środki na koncie się skończą - dlatego też często nazywany jest saldem debetowym. Debet można wykorzystywać częściowo lub w całości, można też z niego nie korzystać wcale.

Czy debet trzeba spłacić?

Spłata debetu następuje automatycznie, w momencie zasilenia rachunku - nieważne, czy jest to zasilenie wynagrodzeniem przelewanym przez pracodawcę, czy przelewem z innego rachunku - każdy wpływ na konto w pierwszej kolejności pokryje saldo ujemne, czyli saldo debetowe.

Spłata zobowiązania debetowego musi nastąpić zazwyczaj do końca miesiąca (lub do dnia ustalonego w umowie). Do tej daty na rachunku musi się znajdować pełna kwota debetu, wraz z odsetkami, tak aby zobowiązanie zostało całkowicie spłacone. Kiedy to nastąpi, debet odnowi się automatycznie i ponownie można skorzystać z dodatkowych środków w ramach limitu debetowego. 

Jak włączyć i ustawić debet na koncie?

Aby uruchomić debet na koncie wystarczy skontaktować się z bankiem, w którym posiadamy rachunek bankowy. Można udać się osobiście do placówki, ale większość banków umożliwia włączenie debetu drogą elektroniczną - zazwyczaj za pomocą aplikacji bankowej. Zazwyczaj debet na koncie uruchamiany jest od ręki, może się jednak zdarzyć, że trzeba zaczekać na przeprocesowanie danych. 

Ile można mieć debetu na koncie?

Maksymalna kwota debetu na koncie zależy od oferty, którą przygotowuje dla swoich klientów bank. Część banków ustala maksymalne kwoty debetu dla posiadaczy danego rodzaju rachunku oraz na podstawie wpływów na konto. Żeby sprawdzić, ile maksymalnie debetu można mieć na rachunku, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z bankiem, w którym mamy otwarty rachunek. 

Dlaczego mam debet na koncie? Jak usunąć debet?

Debet na koncie powstaje, jeśli zostanie zawarta osobna umowa z bankiem. W przypadku, gdy posiadasz debet, a nie przypominasz sobie, byś składał wniosek o jego przyznanie skontaktuj się z bankiem - mogło dojść do pomyłki i sprawę należy niezwłocznie wyjaśnić.

Jeśli posiadasz debet, ale nie chcesz już korzystać z dodatkowego limitu na koncie, wystarczy skontaktować się z placówką banku lub złożyć wniosek o rezygnację z debetu elektronicznie, poprzez aplikację internetową swojego banku. 

No items found.

Czy debet na koncie to kredyt?

Debet na koncie może być przez niektórych mylony z kredytem gotówkowym lub pożyczką. Trzeba jednak jasno zaznaczyć, że debet na rachunku nie jest wypłacany jako osobna kwota pieniędzy, tak jak się to ma w przypadku kredytu czy pożyczki. Debet jest usługą konta bankowego, którą można aktywować. Jest to po prostu ustalony limit, z którego można, ale nie trzeba korzystać. Co więcej, debet na rachunku pozwala na skorzystanie z pieniędzy wielokrotnie, maksymalnie do kwoty określonej w umowie. Jeśli ustalona kwota zostanie wykorzystana przez dysponenta rachunku, należy spłacić całe zobowiązanie wraz z odsetkami, aby limit był ponownie dostępny. 

Debet na koncie a karta kredytowa - różnice

Debet na koncie powstaje, gdy wypłat jest więcej niż wpłat i tworzy się saldo ujemne. Żeby wykorzystany limit został odnowiony, trzeba cyklicznie uzupełniać wykorzystane środki (na spłatę debetu przysługuje zazwyczaj 30 dni, gdyż najczęściej rozliczany jest w cyklu miesięcznym). Odsetki płacimy jedynie od wykorzystanej kwoty limitu debetowego, nie płacimy za samo posiadanie debetu na koncie bankowym - dopiero za jego wykorzystanie. Debet wykorzystywany jest raczej na pokrycie drobniejszych, bieżących wydatków.

Kartę kredytową bank wydaje na podstawie oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. Weryfikacja w bazach dłużników, dochód netto, długość zatrudnienia a nawet wiek, może zadecydować o przyznaniu karty oraz zaważyć na wysokości proponowanego limitu kredytowego. Bank może zażądać pisemnego potwierdzenia o zatrudnieniu, zeznania podatkowego za ostatni rok w celu udokumentowania dochodów, wyciągu bankowego z ostatnich miesięcy czy paska wynagrodzeń. Limit zadłużenia na karcie kredytowej jest zazwyczaj wyższy niż w przypadku debetu i może wynosić od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Czas na spłatę też jest dłuższy, bo może wynieść nawet ok. 60 dni. Jeśli pieniądze nie zostaną uzupełnione, bank naliczy odsetki zgodnie z umową. Pamiętajmy też, że banki naliczają opłaty za posiadanie i korzystanie z karty kredytowej - opłaty te można obniżyć spełniając określone przez bank warunki - np. poprzez wykonanie określonej liczby operacji kartą kredytową. Jeśli więc mamy kartę kredytową, ale z niej nie korzystamy - możemy ponosić za nią opłaty.

Debet na koncie a kredyt/limit odnawialny - czym się różni?

Różnica między debetem na koncie a limitem/kredytem odnawialnym jest znacząca, a wiele osób wciąż myli te dwa produkty finansowe. 

Debet to dodatkowe środki, które może uruchomić niemal każdy, kto posiada rachunek rozliczeniowo-oszczędnościowy. Można to zrobić szybko i bez większych formalności. Do przyznania limitu/kredytu odnawialnego nie jest potrzebne konto bankowe w danym banku. Limit odnawialny jest kredytem - aby z niego skorzystać trzeba podpisać umowę kredytową lub aneks do obecnej umowy. Maksymalna kwota limitu odnawialnego jest też zdecydowanie wyższa niż w przypadku debetu - może wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych. Co istotne, inny jest też harmonogram spłaty takiego zadłużenia -  można je rozłożyć na raty i spłacać przez cały rok, czasami nawet z opcją wydłużenia. Warto przy tym pamiętać, że przyznanie limitu odnawialnego wiąże się z prowizją, którą pobiera bank za udostępnienie produktu. 

Czy debet obniża zdolność kredytową?

Debet na koncie jest brany pod uwagę przy ustalaniu zdolności kredytowej osoby starającej się o kredyt i w praktyce może obniżyć kwotę udzielonego kredytu. Jest to jednak jeden z wielu czynników branych pod uwagę przy udzielaniu pożyczek i kredytów. Trzeba jednak pamiętać, że korzystanie z debetów lub innych limitów na rachunku oraz regularna bądź nieregularna spłata, mogą wpłynąć na ocenę zdolności kredytowej wnioskodawcy. 

Niespłacony debet na koncie - jakie ma konsekwencje?

Niespłacony debet na koncie wiąże się z konsekwencjami. Do najpopularniejszych można zaliczyć:

  • naliczenie odsetek od niespłaconej kwoty lub zwiększenie przez bank odsetek za korzystanie z debetu,
  • wypowiedzenie umowy debetowej przez bank z żądaniem natychmiastowej spłaty zobowiązania,
  • możliwość trafienia do bazy dłużników - bank może wysłać monit do BIK o niespłaconym zobowiązaniu,
  • w przypadku niereagowania na monity przekazania sprawy do komornika. 

Czy komornik może zrobić/zająć debet na koncie?

Debet na rachunku, a więc dodatkowe środki do wykorzystania, stanowią własność banku, a nie klienta i zawarta jest na nie inna umowa, niż umowa na prowadzenie rachunku bankowego. W związku z tym komornik nie może zająć debetu na koncie wierzyciela.

W sytuacji, w której klient posiada wykorzystany debet na rachunku, który chce spłacić, ale jego rachunek podlega już zajęciu komorniczemu, to taka wpłata jest traktowana jako wpłata klienta i w momencie przelania na rachunek, pieniądze trafiają do komornika, jako środki własne klienta, a debet pozostaje niespłacony. Klient nie zmniejsza więc tym samym zadłużenia wobec banku, lecz komornika. 

Całkowita kwota pożyczki 1100 zł
Całkowita kwota do spłaty 1100 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 000 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 06.06.2024 r.

CHCĘ POŻYCZKĘ