Pożyczka bez umowy o pracę – czy jest możliwa?

Wnioskowanie o pożyczkę bez umowy o pracę łatwiejsze w instytucji pozabankowej

Wnioskowanie o pożyczkę bez umowy o pracę łatwiejsze w instytucji pozabankowej


Dla wielu osób kredyt w banku jest nieosiągalny ze względu na brak odpowiednich zaświadczeń takich jak np. umowa o pracę potwierdzająca stałe wpływy na konto. Takim osobom z pomocą przychodzą firmy pożyczkowe, które udzielają pożyczek bez konieczności przedstawienia zaświadczenia o dochodach.

Przejdź do sekcji:

 1. Pożyczka bez umowy o pracę – dla kogo? Gdzie można ją dostać?
 2. Pożyczka na umowę zlecenie – czy jest możliwa?
 3. Pożyczka na umowę o dzieło – czy można ją dostać?
 4. Pożyczka dla bezrobotnych pobierających zasiłek
 5. Pożyczka bez umowy o pracę i bez zaświadczeń o zarobkach – na co można dostać pożyczkę?
 6. Pożyczka na dowód bez zaświadczeń od pracodawcy
 7. Pożyczka na odcinek renty/emerytury
 8. Pożyczka na wyciąg z konta zamiast zaświadczeń o dochodach
 9. Pożyczka na PIT zamiast zaświadczeń o dochodach
 10. Pożyczka na oświadczenie o dochodach
weź pożyczkę
Pożyczka bez umowy o pracę – dla kogo? Gdzie można ją dostać?

Pożyczka bez umowy o pracę – dla kogo? Gdzie można ją dostać?

Osoby ubiegające się o pożyczkę bez umowy o pracę nie zawsze są w uprzywilejowanej sytuacji pozwalającej na zaciągnięcie zobowiązania w banku. Banki, zanim zdecydują się udzielić pożyczki, wymagają serii zaświadczeń potwierdzających sytuację finansową wnioskodawcy, która pozwoli na ocenę jego zdolności kredytowej. Zwykle wymagają przedłożenia umowy o pracę, najlepiej na czas nieokreślony, która nie tylko wzmacnia wiarygodność osoby ubiegającej się o pieniądze, ale jest również potencjalną gwarancją spłaty zobowiązania w terminie – zapewnia bowiem stałe wpływy na konto.

Warto pamiętać, że w wielu przypadkach stałe dochody gwarantują też inne formy zatrudnienia tj. umowa zlecenie czy umowa o dzieło. Umowy cywilnoprawne stały się dość powszechną formą zatrudnienia w dzisiejszych czasach i korzystają z nich np.:

 • freelancerzy, czyli osoby pracujące w wolnych zawodach ( np. artyści, copywriterzy, programiści, tłumacze, graficy czy dziennikarze),
 • studenci.

Dochody takich osób mogą być nieregularne i zależne od ilości zleceń, nie oznacza to jednak, że w ostatecznym rozrachunku nie są one wystarczające by spłacić zaciągnięte zobowiązania.

Niewątpliwie osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych są jednak mniej wiarygodne dla banków i mogą mieć trudności w zaciągnięciu kredytu bez umowy o pracę. Mogą się jednak starać o pożyczkę w instytucji pozabankowej takiej jak VIVUS, która udziela pożyczek na mniej restrykcyjnych warunkach i po indywidualnej ocenie zdolności kredytowej.

Problem z zaciągnięciem kredytu w banku mogą mieć też:

 • osoby starsze (emeryci i renciści),
 • przebywające na zasiłkach socjalnych,
 • bezrobotni.

Podeszły wiek, zakończenie pracy zarobkowej lub niskie dochody niepochodzące z pracy zarobkowej nie czynią ich wiarygodnymi w ocenie banku, co faktycznie przekłada się na trudności z zaciągnięciem finansowego zobowiązania w instytucji bankowej. Takie osoby, mimo niskich, ale stałych dochodów wciąż mogą skorzystać z usług instytucji pozabankowej, która nie wymaga od swoich klientów zaświadczeń o dochodach czy przedkładania dokumentacji zatrudnienia, a jedynie weryfikuje klientów w rejestrach i na tej podstawie indywidualnie ocenia ich zdolność kredytową i wydaje decyzję pożyczkową.

weź pożyczkę
Pożyczka na umowę zlecenie – czy jest możliwa?

Pożyczka na umowę zlecenie – czy jest możliwa?

Umowa zlecenie jest obecnie jedną z najpopularniejszych form zatrudnienia. Ten typ umowy daje dużą swobodę i wymaga samodzielności pracownika w zakresie organizowania pracy. Praca na umowie zlecenie często nie wymaga określenia godzinowego wymiaru czasu pracy – sami decydujemy kiedy rozpoczynamy lub kończymy pracę. Wykonując zlecenie nie jesteśmy również pod nieustanną kontrolą zleceniodawcy – liczy się efekt końcowy czyli wykonanie usługi zgodnie z umową. Przedmiotem takiej umowy może być świadczenie usług remontowych lub poprowadzenie warsztatów fotograficznych. Na tego typu umowach często zatrudniani są specjaliści budowlani, artyści czy studenci.

Czytaj więcej o umowach cywilno-prawnych z pracodawcą>>

Pożyczki na umowę-zlecenie mogą być trudne do uzyskania w instytucji bankowej. Dla banku osoby pracujące na umowie zlecenie są mniej wiarygodne niż osoby zatrudnione na umowie o pracę. Niestety bardzo często okazuje się, że pracownicy zatrudnieni w oparciu o taką umową nie mają odpowiedniej zdolności kredytowej i nie mogą zaciągnąć zobowiązania w banku. Osoba zatrudniona na umowę zlecenie, która nie spełnia warunków potrzebnych do otrzymania kredytu w banku może ubiegać się o pożyczkę w instytucji pozabankowej

Firmy pożyczkowe takie jak VIVUS zazwyczaj nie wymagają od klientów przedłożenia zaświadczenia o formie zatrudnienia. Wniosek o pożyczkę składa się online, bez wychodzenia z domu. Aby ubiegać się o pożyczkę wystarczy posiadać aktualny dowód osobisty i konto w banku, które posłuży do wykonania przelewu weryfikacyjnego. Pożyczkodawca kontaktuje się z pożyczkobiorcą tylko w wyjątkowych sytuacjach w celach dodatkowej weryfikacji. Taka forma pożyczki jest świetnym rozwiązaniem jeśli potrzebujesz pieniędzy szybko i bez większych formalności.

weź pożyczkę
Pożyczka na umowę o dzieło – czy można ją dostać?

Pożyczka na umowę o dzieło – czy można ją dostać?

Umowa o dzieło, jak sama nazwa wskazuje polega na wykonaniu i dostarczeniu dzieła zgodnie z zasadami zawartymi w umowie. Zgodnie z przepisami umową taką mogą być objęte np. usługi takie jak: napisanie tekstu czy obróbka zdjęć. Z tego typu umów bardzo często korzystają zdalni copywriterzy, fotografowie czy graficy. Umowa taka pozwala na zawieranie współpracy z wieloma podmiotami na warunkach indywidualnie określanych przez obie strony. Co ważne umowy o dzieło nie podlegają obowiązkowemu oskładkowaniu – oznacza to, że z tytułu takiej umowy, w przeciwieństwie do umowy zlecenie, nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Podobnie jak w przypadku umowy zlecenie ktoś, kto otrzymuje wynagrodzenie głównie z tytułu umowy o dzieło jest mało wiarygodnym kredytobiorcą, dlatego bank zwykle odmawia udzielenia pożyczki osobie, której jedynym źródłem dochodu jest umowa o dzieło. Warto zauważyć, że umowy cywilnoprawne (zarówno umowa zlecenie jak i umowa o dzieło) nie podlegają przepisom kodeksu pracy – tzn. że osoba pracująca na takiej umowie nie posiada prawa do urlopu, zwolnienia lekarskiego, nie przysługuje mu również obowiązujący w umowie o pracę okres wypowiedzenia. Z punktu widzenia banku osoba taka może w każdej chwili stracić pracę i zostać bez środków, które pozwolą spłacić zaciągnięte zobowiązanie.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku firm pożyczkowych oferujących pożyczki na jasnych, przejrzystych warunkach, bez zaświadczeń o dochodach czy o formie zatrudnienia - tu pożyczka przy umowie o dzieło jest nadal możliwa. O pożyczkę w instytucji pozabankowej może ubiegać się zazwyczaj każdy, kto ma ukończone 18 lat, posiada aktualny dowód osobisty i konto bankowe. Wniosek o pożyczkę składa się przez Internet, zajmuje to tylko kilka minut – a w przypadku wydania pozytywnej decyzji pożyczkowej pieniądze mogą trafić na konto wnioskodawcy jeszcze tego samego dnia. Jest to niewątpliwie świetna alternatywa dla osób, którym zależy na szybkiej gotówce, a które z powodu formy zatrudnienia nie mogą starać się o kredyt w banku.

Pożyczka dla bezrobotnych pobierających zasiłek

Osobą bezrobotną określa się osobę, która nie posiada stałych dochodów. Ze względu na długość trwania bezrobocia osoby bezrobotne można podzielić na takie, które posiadają lub nie posiadają prawa do zasiłku. O tym komu i na jakich zasadach przysługuje prawo do zasiłku dowiesz się z artykułu „Zasiłek dla bezrobotnych – jaka jest jego wysokość i komu przysługuje”.

Faktem jest, że osoby bezrobotne są z punktu widzenia instytucji bankowych niewypłacalne i w związku z tym ich szansa na udzielenie kredytu jest bliska zeru. Bank udzielając kredytu nie tylko wymaga od wnioskodawcy zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach – jest to warunek konieczny, aby w ogóle starać się o kredyt. Nawet jeśli jesteśmy bezrobotni i przysługuje nam prawo do zasiłku jego kwota jest tak niska, że nie jesteśmy dla banku wiarygodnymi klientami. Jeśli zasiłek się skończy, a my nie znajdziemy pracy, zwyczajnie nie będziemy w stanie spłacić zaciągniętego zobowiązania.

Pożyczka dla bezrobotnych bez zaświadczeń>>

Alternatywą dla takich osób może być pożyczka w instytucji pozabankowej. W odróżnieniu od banków firmy pożyczkowe są bardziej elastyczne, a ich wymogi mniej restrykcyjne. Wnioskować o pożyczkę może każdy – składając wniosek firma pożyczkowa sprawdza pożyczkobiorcę w rejestrach dłużników, indywidualnie ocenia jego zdolność kredytową i na tej podstawie wydaje pozytywną bądź negatywną decyzję pożyczkową. Zdarza się, że osoby bezrobotne, które nie mogą przedstawić zaświadczenia o dochodach lub umowy zatrudnienia, przez co są z miejsca dyskwalifikowane przez banki, posiadają inne źródła przychodów np. przychody z wynajmu mieszkania czy z zasiłków socjalnych – takie osoby nie mogą co prawda liczyć na kredyt w banku ze względów formalnych, ale wciąż mogą się ubiegać o pożyczkę w instytucji pozabankowej.

Pożyczka na 500 plus, alimenty i świadczenia rodzinne – czy jest możliwa?>>
weź pożyczkę
Pożyczka bez umowy o pracę i bez zaświadczeń o zarobkach – na co można dostać pożyczkę?

Pożyczka bez umowy o pracę i bez zaświadczeń o zarobkach – na co można dostać pożyczkę?

Instytucje pożyczkowe dają wnioskodawcom także inne możliwości poświadczenia wpływów do budżetu domowego. Chcesz się starać o pożyczke bez umowy o pracę, ale nie jesteś w stanie załatwić zaświadczeń od pracodawcy? Są też inne sposoby na udokumentowanie dochodów.

jak dostać pożyczkę bez umowy o pracę?

· Pożyczka na dowód bez zaświadczeń od pracodawcy

Niektóre instytucje pozabankowe do udzielenia pożyczki wymagają jedynie aktualnego dowodu i posiadania konta bankowego. W VIVUS do złożenia wniosku potrzebny jest właśnie dowód, nr telefonu i konto bankowe, z którego pożyczkobiorca wykona przelew identyfikacyjny. VIVUS sprawdza też klientów w BIK i bazach dłużników. Dodatkowa weryfikacja potrzebna jest tylko w wyjątkowych przypadkach.

· Pożyczka na odcinek renty/emerytury

Z raportu BIK „Kredytowy portret polskiego seniora”[1], który został opublikowany na stronie internetowej instytucji wynika, że emeryci i renciści w Polsce stosunkowo często ubiegają się o kredyt i pożyczkę. W 2018 roku aż 6,6 mln osób w Polsce zaliczało się do grupy seniorów (kobiety i mężczyźni 65+) z czego aż 2,88 mln zdecydowało się na zaciągnięcie kredytu gotówkowego lub pożyczki. Osoby starsze stanowią więc wysoki odsetek klientów, którzy ubiegają się o wsparcie finansowe. W przypadku seniorów, którzy zakończyli działalność zarobkową i źródłem ich utrzymania pozostaje emerytura lub renta możliwości kredytowe są ograniczone. Wnioskując o kredyt w banku podlegają oni równie surowym restrykcjom co inni klienci, weryfikowana jest ich zdolność kredytowa, sprawdza się źródła i wysokość dochodów (niska emerytura może skutecznie pozbawić szans na kredyt) oraz bierze pod uwagę wiek kredytobiorcy. Im starszy i na im dłużej wnioskuje o kredyt tym mniejsze są szanse na jego otrzymanie.

Pożyczki gotówkowe oferowane przez instytucje pozabankowe takie jak VIVUS są świetną alternatywą dla osób starszych, które potrzebują dodatkowego zastrzyku gotówki. Wnioskowanie o pieniądze jest niezwykle proste, nie wymaga formalności, dostarczania zaświadczeń o wysokości emerytury czy renty. O pieniądze można się ubiegać przez telefon lub Internet – bez wychodzenia z domu. Sam wniosek jest bardzo intuicyjny, wystarczy wcześniej skorzystać z kalkulatora pożyczki i dowiedzieć się jaki będzie jej całkowity koszt. Jedyne warunki, jakie trzeba spełnić to mieć nie więcej niż 78 lat, posiadać aktualny dowód osobisty i konto w banku. Jeśli po złożeniu wniosku pożyczkobiorca uzyska pozytywną decyzje pożyczkową pieniądze trafią na jego konto zgodnie z sesjami banku, w którym ma konto.

weź pożyczkę

· Pożyczka na wyciąg z konta zamiast zaświadczeń o dochodach

Niektóre instytucje finansowe udzielają tzw. pożyczki na wyciąg bankowy. Historia operacji na koncie umożliwia ocenę zdolności do spłaty pożyczki – zwykle wymagane są zestawienia za 3 lub 6 ostatnich miesięcy od daty złożenia wniosku. Przy ocenie zdolności kredytowej najważniejsze będą stałe dochody na naszym koncie, a także na sumę operacji wychodzących.
Pożyczka na wyciąg bankowy>>

· Pożyczka na PIT zamiast zaświadczeń o dochodach

Niektóre instytucje finansowe posiadają w swojej ofercie sezonową pożyczkę na PIT. To znaczy, że wnioskujący o pożyczkę ma możliwość przedstawienia deklaracji podatkowej, którą złożył do urzędu skarbowego. W deklaracji podatkowej znajdują się źródła dochodu i ich wysokość. Honorowane są: PIT-11, PIT-40A, PIT-36 i PIT-37. Oferta pożyczki na PIT pojawia się głównie w okresie, gdy składa się roczne rozliczenia podatkowe – czyli od lutego do końca kwietnia. Najczęściej skierowana jest jednak do osób, które zatrudnione są na umowę, przedsiębiorcy mogą mieć zatem utrudnione zadanie.

Pożyczka na PIT>>

· Pożyczka na oświadczenie o dochodach

W przypadku pożyczki na oświadczenie, zamiast wielu dokumentów i zaświadczeń, musimy wypełnić odpowiedni formularz, w którym zadeklarujemy wysokość naszych dochodów. Na tej podstawie pożyczkodawca wyda decyzję o przyznaniu bądź nieprzyznaniu pożyczki.

Źródła:

[1]https://media.bik.pl/informacje-prasowe/418009/kredytowy-portret-polskiego-seniora

weź pożyczkę