Powrót

Opóźnienie w spłacie raty kredytu, pożyczki, chwilówki - jakie konsekwencje?

10.1.2023
Opóźnienie w spłacie raty kredytu, pożyczki, chwilówki - jakie konsekwencje?
Autor

Opóźnienie w spłacie raty kredytu czy pożyczki może mieć poważne konsekwencje nie tylko ze względu na naliczone przez kredytodawcę odsetki, ale przede wszystkim może wpłynąć na ocenę kredytobiorcy w przyszłości, gdy sytuacja ta zostanie odnotowana w bazie BIK. Ile można się spóźnić ze spłatą raty, żeby nie ponieść wspomnianych konsekwencji? Jak wnioskować o odroczenie spłaty i o ile maksymalnie można wydłużyć spłatę kredytu?

 Ile dni można spóźnić się z ratą kredytu?

 

Zazwyczaj banki i firmy pożyczkowe nie dopuszczają opóźnień w spłacie zobowiązań i już w pierwszym dniu, w którym odnotowują brak spłaty, podejmują próbę kontaktu z kredytobiorcą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Opóźnienie w spłacie nie zawsze wynika z winy kredytobiorcy - może je generować problem z księgowaniem przelewów w banku lub nieprawidłowy numer konta, na który dokonano spłaty raty. Ile można się spóźnić ze spłatą raty, żeby nie ponieść konsekwencji z tego tytułu? Czym skutkuje opóźnienie jednodniowe, a czym miesięczne?

 

    Ile można spóźnić się z ratą kredytu bez konsekwencji?

 

Opóźnienie w spłacie raty zawsze jest odnotowywane przez bank lub firmę pożyczkową. Oczywiście to, kiedy dokładnie zostanie to odnotowane, zależy od wewnętrznych procedur kredytodawcy. Zazwyczaj już pierwszego dnia bank lub firma pożyczkowa weryfikują z jakiego powodu pieniądze nie wpłynęły na konto. Im dłuższe jest opóźnienie, a kontakt z kredytobiorcą jest utrudniony, tym trudniejsza staje się jego sytuacja - nie warto więc zwlekać ze spłatą, a w razie problemów jak najszybciej skontaktować się z bankiem lub firmą pożyczkową i uprzedzić o kłopotach w celu wypracowania dogodnego dla obydwu stron rozwiązania.

 

    Jednodniowe opóźnienie w spłacie kredytu

 

Jednodniowe opóźnienie w spłacie kredytu czy pożyczki zazwyczaj nie ma dużych konsekwencji. Jest co prawda odnotowywane przez bank, ale w przypadku niezwłocznego uregulowania, nie powoduje negatywnych dla kredytobiorcy rezultatów. Ten rodzaj opóźnienia często wynika nie ze złej woli kredytobiorcy, a np. problemów technicznych.

    Opóźnienie w spłacie kredytu do 30 dni

 

Problem pojawia się, gdy wpłata nie jest odnotowana po kilku lub kilkunastu dniach od upłynięcia terminu spłaty. Taka sytuacja skutkuje już wszczęciem przez kredytodawcę procedury windykacyjnej. Zazwyczaj bank zaczyna wysyłać kredytobiorcy pierwsze upomnienia, a jeśli ten nie reaguje wysyłane są monity listowne, e-mailowe lub SMS-owe. Przy kilkunastodniowym braku spłaty zadłużenia trzeba się też liczyć z naliczeniem odsetek za opóźnienie w spłacie. Ich wysokość jest ujęta w umowie kredytowej lub jest ustalana m.in. na podstawie aktualnej wysokości stopy referencyjnej NBP.

Opóźnienie w spłacie kredytu hipotecznego a gotówkowego

 

Zarówno w przypadku opóźnienia w spłacie kredytu hipotecznego, jak i gotówkowego należy niezwłocznie skontaktować się z bankiem w celu poinformowania o swojej trudnej sytuacji. Bak odbiera taki krok pozytywnie i ma świadomość, że klientowi zależy na spłacie zobowiązania, nawet mimo chwilowej, trudnej sytuacji finansowej. Kredytodawca może bowiem zaproponować skorzystanie z wakacji kredytowych lub zawieszenia spłaty rat, ewentualnie zmniejszenia ich, kosztem wydłużenia okresu kredytowania. Rozwiązań jest wiele, warto więc nie czekać i nie przeciągać sytuacji, tylko jak najszybciej omówić z  bankiem swoją sytuację i możliwe następne kroki.

 

W przypadku braku spłaty kredytu gotówkowego i odmowy współpracy z bankiem, kredytodawca wysyła monity oraz rozpoczyna naliczanie odsetek, a w ostateczności kieruje sprawę do sądu i komornika. Brak spłaty kredytu gotówkowego odnotowywany jest w bazie BIK, wpływa więc na problemy w przyszłości, jeśli ten sam klient chciałby skorzystać z innego produktu finansowego, np. kredytu hipotecznego.

 

W przypadku braku spłaty kredytu hipotecznego, oprócz wspomnianych wyżej środków, długotrwały brak spłaty rat może prowadzić nawet do przejęcia przez bank nieruchomości, na której ustanowiono hipotekę na zabezpieczenie zaciągniętego kredytu hipotecznego.

 

Rządowa pomoc w spłacie kredytu hipotecznego

 

W okresie pandemii i wysokiej inflacji, która wpłynęła na podwyżkę stóp procentowych, co miało przełożenie na wzrost rat kredytów, rząd zdecydował się na wprowadzenie pomocy dla kredytobiorców najbardziej dotkniętych skutkami aktualnej sytuacji. Wszyscy, którzy chcą odciążyć domowy budżet mogą skorzystać z wakacji kredytowych. Czym są i co dają w praktyce wakacje kredytowe?

    czym są wakacje kredytowe?

 

Wakacje kredytowe przeznaczone są dla osób posiadających kredyt hipoteczny, zaciągnięty na nieruchomość przeznaczoną na własne cele mieszkaniowe. Wówczas może on się ubiegać o odroczenie spłaty rat kredytu zarówno w części kapitałowej, jak i odsetkowej.

 

Od momentu wejścia w życie ustawy, z wakacji kredytowych można skorzystać łącznie przez okres 8 miesięcy - po 2 razy w dwóch kwartałach 2022 roku i po 1 razie w każdym kwartale przyszłego roku, czyli 2023.

 

No items found.

Czy można przełożyć/odroczyć ratę kredytu - jak to zrobić?

 

W przypadku problemów ze spłatą raty kredytu, kredytobiorcy szukają różnych sposobów na opóźnienie spłaty raty kredytu. Jednym z rozwiązań jest zmiana terminu spłaty raty kredytu - jeśli jest ona ustalona na początek miesiąca, można wnioskować o przełożenie jej np. na koniec miesiąca. W takiej sytuacji należy skontaktować się z bankiem i sprawdzić czy i od kiedy istnieje możliwość zmiany terminu spłaty raty dla danego kredytu. Najlepiej udać się bezpośrednio do placówki lub skontaktować się z doradcą klienta online lub telefonicznie - pracownik banku poinformuje o kolejnych krokach w sprawie.

 

Jeśli powyższe rozwiązania nie do końca rozwiązują problem ze spłatą, najlepiej udać się do banku i porozmawiać o możliwościach odroczenia spłaty raty kredytu. W wielu umowach istnieją zapisy o możliwości skorzystania z wakacji kredytowych w czasie trwania umowy kredytowej - co prawda można z takiego rozwiązania skorzystać rzadko i na określonych warunkach, ale warto wdrożyć takie rozwiązanie, by nie wpaść w większe zadłużenie i problemy wynikające z braku spłaty raty w terminie.

Jakie opóźnienia w spłacie kredytu odnotowywane są w BIK?

 

Do informacji BIK trafiają wszystkie opóźnienia w spłacie kredytów, na których zaległość w spłacie przekroczyła okres 60 dni od przewidzianej w umowie daty spłaty kredytu. Po upływie tego czasu bank wysyła monit do BIK, a ten odnotowuje go w kartotece klienta. Takie niespłacone zobowiązanie negatywnie wpływa na historię kredytową, a w przyszłości może przełożyć się na negatywną decyzję kredytową, a nawet odmowę przyznania środków przy okazji zakupów na raty.

Opóźnienie w spłacie pożyczki-chwilówki - jakie konsekwencje?

 

Opóźnienie w spłacie chwilówki skutkuje konsekwencjami ujętymi w umowie pożyczkowej zawartej między firmą pożyczkową a kredytobiorcą. Przede wszystkim są to odsetki umowne za opóźnienie zwiększające automatycznie całe zadłużenie oraz monit do BIK o powstaniu zadłużenia. W przypadku długotrwałego braku spłaty i niemożności nawiązania współpracy z  klientem, zazwyczaj dochodzi do windykacji.

    odsetki ustawowe za opóźnienie w spłacie chwilówki

 

W każdej umowie kredytowej powinien znaleźć się zapis dotyczący naliczania odsetek i ich wysokości w przypadku braku spłaty pożyczki. Jeśli takiego punktu nie ma lub jest niejasny, kredytodawca korzysta z tzw. odsetek ustawowych za opóźnienie w spłacie. Są to odsetki umowne, których wysokość określana jest poprzez m.in. aktualną stopę referencyjną NBP.

 

Jaka jest maksymalna wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w spłacie i jak je obliczyć>>

 

    Czy można przesunąć termin spłaty chwilówki?

 

Jeśli wiemy, że będziemy mieć problem ze spłatą chwilówki w terminie najlepiej od razu skontaktować się z firmą pożyczkową i poinformować o problemie. Dzięki temu unikniemy nieprzyjemnych telefonów czy monitów dotyczących spłaty zobowiązania, a kredytodawca spojrzy na nas przychylniejszym okiem, bo będzie miał pewność, że zależy nam na spłacie zobowiązania. Wystarczy więc skontaktować się z biurem obsługi klienta i przedstawić sytuację - tam otrzymamy informację, jakie kolejne kroki powinniśmy wykonać. Dział windykacji zazwyczaj dysponuje tzw. “narzędziami pomocowymi” wśród, których mogą się znaleźć: rozłożenie zadłużenia na raty, przesunięcie terminu spłaty, częściowa spłata zadłużenia. Rodzaj “pomocy” jest dobierany indywidualnie w zależności od rodzaju zadłużenia, historii klienta, jego responsywności.

    Opóźnienie w spłacie chwilówki - jak wygląda windykacja?

 

Proces windykacji rozpoczyna się w momencie, w którym klient nie dokona spłaty zobowiązania w terminie wynikającym z umowy pożyczkowej. Mimo iż wielu osobom proces windykacji kojarzy się negatywnie, to nie należy się go obawiać - jeśli klient chce współpracować z pożyczkodawcą, obydwie strony będą w stanie wypracować satysfakcjonujące rozwiązanie.

 

Sam proces wygląda dość standardowo i rozpoczyna się od wysłania przypomnienia o terminie zapłaty, a w przypadku braku wpłaty - kontaktu działu windykacji w celu ustalenia problemu - czy brak opłaty wynika z problemów technicznych instytucji realizującej przelew czy może problemów finansowych pożyczkobiorcy. 

 

Warto pamiętać, że przebieg tego procesu w dużej mierze zależy od responsywności pożyczkobiorcy, w związku z czym najgorsze, co można w takiej sytuacji zrobić to unikać kontaktu z biurem windykacji.

 

Sprawdź jak wygląda proces windykacji w VIVUS>>

 

 

 

Całkowita kwota pożyczki 1100 zł
Całkowita kwota do spłaty 1100 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 000 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 06.06.2024 r.

CHCĘ POŻYCZKĘ