Powrót

Odsetki ustawowe 2023 - kapitałowe i za opóźnienie w spłacie

7.9.2023
Odsetki ustawowe 2023 - kapitałowe i za opóźnienie w spłacie
Autor

Odsetki ustawowe, zarówno kapitałowe, jak i teza opóźnienie w spłacie, zależą od wysokości stopy referencyjnej NBP. Gdy mamy do czynienia z inflacją i podwyżką stóp procentowych, rośnie też wysokość odsetek ustawowych. Ile wynoszą obecnie te odsetki ustawowe, które ważne są dla pożyczkobiorców?

Umowne odsetki od pożyczki lub kredytu a maksymalne odsetki ustawowe

Wysokość odsetek od pożyczki lub kredytu określona jest zwykle w umowie - są to tzw. odsetki umowne - ich wysokość regulują zapisy umowy cywilnoprawnej. Odsetki ustawowe mają zastosowanie w sytuacji, w której umowa między stronami nie wskazuje jasno, jaka ma być wysokość odsetek od kwoty pożyczonego kapitału lub za jego nieterminową spłatę. Dla pożyczkobiorców, którzy korzystają z oferty banków i instytucji finansowych, istotna jest maksymalna kwota odsetek ustawowych. Wskazuje bowiem wartość, której pożyczkodawca nie może przekroczyć podczas naliczania odsetek od kapitału czy za opóźnienie w spłacie.

odsetki umowne a maksymalna wysokość odsetetk ustawowych
Maksymalna wysokość odsetek ustawowych - co oznacza?

Odsetki ustawowe kapitałowe - czym są i ile wynoszą?

Odsetki ustawowe należne od sumy pieniężnej to tzw. odsetki kapitałowe. Jak sama nazwa wskazuje, są naliczane za możliwość korzystania z obcego kapitału.

Odsetki kapitałowe mogą być odsetkami w wysokości wynikającej z umowy stron lub odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe stosuje się w momencie, w którym w umowie pomiędzy stronami nie znalazł się zapis określający wysokość odsetek kapitałowych. W takim wypadku należne są odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych. 

Odsetki ustawowe określa Rada Ministrów, biorąc pod uwagę wysokość rynkowych stóp procentowych oraz stóp procentowych NBP

Odsetki ustawowe kapitałowe infografika
Odsetki ustawowe kapitałowe - czym są?

Ustawowe odsetki kapitałowe a podwyżka stóp procentowych

Wysokość odsetek kapitałowych zależy od wysokości stopy referencyjnej NBP. Oznacza to, że ich wysokość rośnie wraz ze wzrostem stóp procentowych - począwszy od października 2021, kiedy to stopa referencyjna NBP miała najniższy w historii poziom 0,1%, aż do września 2022 roku, kiedy to wzrosła do poziomu 6,75%, 7 września 2023 jej wartość zmieniła się i obecnie wynosi 6%.

Aby obliczyć aktualną wysokość odsetek kapitałowych należy do stopy referencyjnej NBP dodać 3,5 punktu procentowego -wysokość ustawowych odsetek kapitałowych od 7 września 2023 wynosi 9,50% w skali roku (suma aktualnej stopy referencyjnej NBP + 3,5 punktów procentowych).

Czytaj również: Inflacja - co to jest? Ile wynosi i jak wpływa na koszty życia?

Maksymalna wysokość odsetek kapitałowych w 2023 roku - ile wynosi?

Na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu Cywilnego, maksymalna stawka odsetek ustawowych (kapitałowych) nie może przekroczyć dwukrotności aktualnej stawki odsetek kapitałowych, czyli 19%.

No items found.

Odsetki ustawowe za opóźnienie w spłacie - czym są i jak je obliczyć?

Jeśli dłużnik spóźnia się ze spłatą, wierzyciel może wystąpić o odsetki za opóźnienie w spłacie. Mają one na celu zdyscyplinowanie dłużnika do uregulowania długu i dotrzymywania terminów płatności. 

Wierzyciel może żądać zapłaty odsetek za wpłatę nieterminową, nawet jeśli nie poniósł z tego tytułu strat, a dłużnik nie dokonał spłaty zobowiązania z powodu zaistnienia niezależnych od niego okoliczności. 

Podobnie jak w przypadku odsetek kapitałowych, jeżeli stopa odsetek za opóźnienie w spłacie nie była określona w umowie, wierzyciel ma prawo rościć sobie wypłatę odsetek ustawowych za opóźnienie w spłacie w wysokości równej sumie aktualnej stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych. Od

Odsetki ustawowe za opóźnienie w spłacie
Odsetki ustawowe za opóźnienie w spłacie

Odsetki za opóźnienie w spłacie a podwyżka stóp procentowych

Podobnie, jak w przypadku odsetek kapitałowych, wysokość odsetek za opóźnienie w spłacie, również zależna jest od stopy referencyjnej NBP. Oznacza to wzrost wysokości odsetek w miarę podwyższania stóp procentowych przez RPP. 

Aktualna wysokość ustawowych odsetek za opóźnienie w spłacie wynosi 11,5% w skali roku (aktualna stopa referencyjna NBP + 5,5 punktów procentowych).

Maksymalna wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w spłacie - jak obliczyć, ile wynosi?

Maksymalna wysokość odsetek nie może przekroczyć dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w spłacie w skali roku (te wynoszą aktualnie 12,25%). Od 7 września jest to 23%.

Całkowita kwota pożyczki 1100 zł
Całkowita kwota do spłaty 1100 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 000 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 06.06.2024 r.

CHCĘ POŻYCZKĘ