Powrót

Windykacja VIVUS – jakie są poszczególne etapy?

15.6.2022
Windykacja VIVUS – jakie są poszczególne etapy?
Autor

Windykacja – opinie vs rzeczywistość

 

Słowo „windykacja” wielu osobom może nie kojarzyć się pozytywnie. Jednak negatywne opinie najczęściej wynikają z niewiedzy, czym naprawdę jest windykacja, jakie są jej etapy, cel i podstawy prawne. Definicja windykacji według Słownika Języka Polskiego brzmi następująco:

„jest to dochodzenie w sposób określony w przepisach swoich praw do rzeczy lub zapłaty”[1].

Windykacja jest więc standardową procedurą, działającą na podstawie prawa i mającą na celu odzyskanie przez wierzyciela pieniędzy lub rzeczy. Warto jednak wziąć pod uwagę, że proces windykacyjny jest zwykle tworzony w taki sposób, aby doprowadzić do najbardziej korzystnego rozwiązania dla obydwu stron: wierzyciela i dłużnika.

Nie należy więc obawiać się kontaktu z działem windykacji – ma on za zadanie rozeznać się w sytuacji osoby, która spóźnia się ze spłatą zobowiązania oraz zaproponować najbardziej dogodne i indywidualnie dopasowane rozwiązanie. Firmy mogą mieć różną politykę windykacyjną – mogą stosować bardziej miękkie lub twarde techniki odzyskiwania należności. Jak wyglądają poszczególne etapy w procesie windykacji w VIVUS?

 


Zapobieganie zadłużeniu: przypomnienia o zbliżającym się terminie spłaty pożyczki

 

Terminowa spłata pożyczki leży zarówno w interesie firmy pożyczkowej, jak i pożyczkobiorcy. Dlatego VIVUS przypomina o terminie spłaty smsem lub drogą elektroniczną. Zawsze też można sprawdzić stan zadłużenia oraz termin spłaty w swoim Profilu Klienta, do którego klienci VIVUSA mają dostęp online 24h. Nie warto zwlekać ze spłatą pożyczki - jeśli przekroczymy termin, trzeba będzie zapłacić ustawowe odsetki karne. Natomiast w przypadku pierwszej pożyczki, VIVUS daje możliwość przedłużenia terminu spłaty – to również można zrobić w Profilu Klienta za pomocą kilku kliknięć.

 

Kontakt z działem windykacji vivus.pl – jak wygląda i czemu służy?

 

W ramach działań monitoringowych, VIVUS kontaktuje się z klientem już następnego dnia po przekroczeniu terminu spłaty. To standardowa procedura – nie warto się jej obawiać. Nie warto też ignorować telefonów/maili, gdyż pracownik VIVUS jedynie:

     
  • upewni się, że wiemy wszystko na temat pożyczki, którą zaciągnęliśmy, wszystko jest dla nas jasne i wiemy, gdzie znaleźć niezbędne informacje np. dotyczące jej spłaty, numeru konta etc.;
  •  
  • ustali, jaka może być przyczyna braku wpłaty w terminie: czy jest to kwestia organizacji, braku informacji o terminie lub kwocie, kwestia techniczna czy może mamy do czynienia z brakiem środków na spłatę;
  •  
  • przypomni o upłynięciu terminu spłaty pożyczki oraz będzie chciał ustalić, kiedy taka splata będzie przez nas możliwa do zrealizowania;

 

Pozostawanie w kontakcie z firmą jest bardzo ważnym aspektem w procesie windykacji, który może nam tylko pomóc, nie zaszkodzić. Odpisując na maile, odbierając telefon dajemy sygnał, żebrak spłaty pożyczki nie jest celowy, chcemy ją spłacić, napotkaliśmy jedynie na pewne przeszkody. W „oczach” firmy jesteśmy klientem, z którym w każdej chwili można nawiązać kontakt i jest chętny do współpracy. Takiemu klientowi firma jest w stanie pomóc w spłacie, proponując różnego typu dodatkowe rozwiązania. Jeśli takiego kontaktu nie ma – firma nie wie, z kim ma do czynienia i jaki jest powód braku spłaty. Może założyć, że ktoś zaciągnął zobowiązanie z zamiarem jego niespłacenia i w związku z tym może podjąć bardziej radykalne kroki w postaci przekazania sprawy zewnętrznej agencji windykacyjnej.

Próba kontaktu ze strony vivus.pl podejmowana jest do dopóki nie uda się ustalić z klientem satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. Jeżeli klient unika kontaktu, nie odbiera telefonu, nie reaguje na wiadomości mailowe, wtedy częstotliwość prób jest wyższa. Natomiast jeżeli firmie uda się skontaktować z klientem, ustalić działania, to nie będzie otrzymywał kolejnych telefonów.  W sytuacji, kiedy klient nie wywiąże się z ustaleń, dział windykacji ponownie podejmie próbę wyjaśnienia sytuacji.

Windykacja VIVUS – dlaczego warto utrzymywać kontakt z firmą? Narzędzia pomocowe

 

Responsywność klienta, nieunikanie kontaktu z firmą jest kwestią bardzo istotną już na pierwszych etapach procesu windykacji. Dlaczego jeszcze utrzymywanie kontaktu w sytuacji braku spłaty pożyczki jest ważne i korzystne dla obu stron? Podczas rozmowy, pracownik działu windykacji VIVUS przedstawi korzyści płynące z regulowania należności (może to być np. gwarancja kolejnej pożyczki z niższym kosztem). Poinformuje o możliwych konsekwencjach wynikających z braku spłaty oraz o potencjalnych rozwiązaniach.


Kontakt ze strony działu windykacji ma za zadanie wesprzeć klienta w trudnej sytuacji proponując najbardziej dogodne rozwiązania. Podczas rozmowy pracownik może zaproponować skorzystanie z tzw. narzędzi pomocowych, które ułatwią dokonanie spłaty. Narzędzia dobierane są indywidualnie – dla każdego klienta mogą być inne. Może to być rozłożenie zadłużenia na raty, przesunięcie terminu płatności, częściowa spłata zadłużenia.

 

Rodzaj pomocy, jaką pracownicy windykacji VIVUS mogą zaoferować klientowi, uzależniona jest od kilku czynników:

·        od etapu zaległości,

·        responsywności klienta, jego reakcji na kontakt, chęci przystąpienia do negocjacji,

·        rodzaju zobowiązania,

·        ram ustawowych.

Warto zatem jeszcze raz podkreślić, jak ważne jest, aby nie unikać rozmów telefonicznych już od pierwszego kontaktu ze strony firmy.

Przekazanie windykacji do agencji zewnętrznej

 

Jeśli wszystkie wyżej wspomniane działania zawiodły, firma oraz klient nie doszli do porozumienia w kwestii możliwości spłaty zobowiązania, kontakt z klientem jest utrudniony lub jeśli zachodzi podejrzenie, że zaciągnął on zobowiązanie z zamiarem niewywiązania się ze spłaty, dalszą windykację VIVUS zleca agencji zewnętrznej. Od tej pory to właśnie agencja zewnętrzna zajmuje się kontaktem z klientem i egzekwowaniem spłaty zadłużenia. Co jednak istotne – klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z windykacją przez agencję zewnętrzną.

Czy pracownik agencji zewnętrznej może pojawić się z wizytą terenowa?

Na tym etapie, np. w przypadku braku kontaktu, podejrzenia o celowe wyłudzenie pożyczki, możliwa jest wizyta terenowa przedstawiciela agencji windykacyjnej – ma ona za zadanie potwierdzić tożsamość osoby zadłużonej, dane adresowe oraz ustalić przyczynę braku spłaty. Warto zaznaczyć, że taka wizyta odbywa się w pełnej poufności – pracownik nie ma samochodu oznaczonego nazwą firmy, nie jest ubrany w uniform, nie może rozmawiać z nikim poza osobą, do której przyjechał i której tożsamość najpierw musi potwierdzić.

Windykacja VIVUS: po jakim czasie sąd i komornik?

 

Jeśli od kilku do kilkunastu tygodni od wyznaczonego umową terminu spłaty pożyczki, zobowiązanie nie zostanie spłacone, kontakt z klientem nie będzie przebiegał pomyślnie, a Klient nie wykazuje chęci polubownego rozwiązania problemu, firma może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy na drogę windykacji prawnej, czyli do sądu. Proces trwa około 4 miesięcy, a na podstawie prawomocnego nakazu zapłaty egzekucję długu podejmie komornik. Nie warto jednak czekać ze spłatą, ponieważ do tego czasu rzeczywiste zadłużenie znacznie wzrasta z powodu naliczonych odsetek za opóźnienie, ale także kosztów postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego.

 

 

[1] https://sjp.pwn.pl/szukaj/windykacja.html

No items found.

Całkowita kwota pożyczki 1100 zł
Całkowita kwota do spłaty 1100 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 000 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 06.06.2024 r.

CHCĘ POŻYCZKĘ