Powrót
15/5/2019

Ile może zabrać komornik w 2020 roku?

Autor
Anna Dobrzanska

Średnie zadłużenie Polaka, który ma na swoim koncie zobowiązania po terminie, z roku na rok rośnie.

Można zaryzykować stwierdzenie, że dzisiejszy polski komornik prawdopodobnie ma sporo pracy i nie zmieni się to w najbliższym czasie. Przyjrzyjmy się tej profesji i sprawdźmy, czy trzeba obawiać się spotkania z komornikiem.

Z artykułudowiesz się:

 1. Kim jest komornik i jak pracuje?
 2. Co może zrobić komornik?
 3. Czego nie może zabrać komornik?
 4. Ile komornik może zabrać z pensji?
 5. Ile może zabrać z emerytury i renty?
 6. Egzekucja komornicza a 500 plus
 7. Jak rozmawiać z egzekutorami?
 8. Jak wyjść z długów zanim wkroczy komornik?

Kim jest komornik i jak pracuje?

Komornik nie jest urzędnikiem państwowym, ale funkcjonariuszem publicznym, który działa przy sądzie rejonowym. Jednym z jego zadań jest ściąganie należności dla wierzyciela i właśnie z tym głównie kojarzy się w rozumieniu społeczeństwa. Niestety jest też wiele mitów o wykonywaniu tej profesji, a wiążą się zwykle z okrutnym zachowaniem, co w wielu sytuacjach jest nieprawdą. Warto wspomnieć, że zawód komornika należy do zawodów zaufania publicznego.

Co może zrobić komornik?

Jeśli chodzio jego uprawnienia, jest ich całkiem dużo, chociaż nie wszystkie te czynnościsą znane większości z nas.

Wśród rzeczy,które zajmują komornika, znajdziemy m.in.

 • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach oroszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń,
 • dostarczanie na zlecenie sądu sądowychzawiadomień, pism procesowych oraz innych dokumentów sądowych za potwierdzeniemodbioru i oznaczeniem daty,
 • zabezpieczanie spadku,
 • sporządzenie spisu inwentarza po spadkodawcy,
 • na wniosek organizatora licytacji - sprawowanieurzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami.

Wszystkiejego obowiązki określają przepisy (ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikachsądowych), warto więc dokładnie zapoznać się z ich treścią.

Może się okazać, że tak naprawdę o pracy komornika wiedziałeś niewiele. Nadal w różnych miejscach dowiesz się wielu nieprawdziwych informacji na temat tego zawodu. Choćby dlatego warto na początku dokładnie sprawdzić, na czym on polega.

Czego nie może zabrać komornik?

W społeczeństwie nadal pokutuje przekonanie, że komornik może zabrać wszystko. Nie jest to prawda. Zgodnie z obowiązującym prawem musi zostawić przedmioty niezbędne do codziennego życia dłużnika i jego rodziny.

Co nie podlega zajęciu komorniczemu? Oto kilka przykładów:

 • pościel,
 • ubrania,
 • lodówka czy pralka (chyba że będą to bardzodrogie sprzęty),
 • żywność,
 • opał,
 • niektóre zwierzęta gospodarcze,
 • przedmioty służące do nauki,
 • odznaczenia,
 • rzeczy związane z praktykami religijnymi,
 • przedmioty służące do pracy zarobkowej,
 • przedmioty niezbędne ze względu naniepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

Nie jest więc prawdą, że komornik wchodzi do mieszkania i działa bez względu na okoliczności. Przepisy dokładnie regulują tę kwestię.

czego nie może zabrać komornik

Kwota wolna od zajęcia komorniczego, czyli ile komornik może zabrać z pensji?

Kwotą wolną od zajęć komorniczych jest wynagrodzenie minimalne, a w 2020 roku wynosi ono 2600 zł brutto, a więc ok. 1920 zł netto. Oznacza to, że komornik nie może zająć wszystkich środków, jakie zarabia dłużnik. Jeżeli ktoś zarabia pensję minimalną, komornik nie może mu nic potrącić z wynagrodzenia (nie dotyczy to jednak dłużników alimentacyjnych, potrącania kar pieniężnych i zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi).

Limity zajęcia komorniczego

Jeśli chodzi zaś o maksymalny limit, stanowi on 50 proc. wynagrodzenia. Kwota ta wynosi jednak aż 60 proc. wynagrodzenia w przypadku długów alimentacyjnych.

Ile komornik może zająć przy umowie o dzieło lub umowie zlecenie?

Przepisy te mają zastosowanie, jeśli dłużnik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę. Jak wygląda sytuacja, gdy uzyskuje się wynagrodzenie z innych tytułów? W przypadku umowy zlecenia czy umowy o dzieło komornik mógł do tej pory zająć nawet wszystkie środki. Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli dochody z tytułu umowy zlecenie stanowią jedyne i stałe źródło utrzymania, umowy obowiązują już dłuższy czas i są zawarte z jednym pracodawcą, a dłużnik złoży odpowiedni wniosek w tej sprawie, wtedy przepisy stosuje się tak, jak w przypadku umowy o pracę.

Ile komornik może zabrać z emerytury i renty?

Inną kwestią są zajęcia komornicze, jeśli chodzi o emeryturę i rentę. Tutaj również istnieje kwota wolna od zajęcia. Komornik musi zostawić dłużnikowi 75 proc. kwoty minimalnej emerytury w przypadku świadczeń niealimentacyjnych, 60 % w przypadku świadczeń alimentacyjnych i 50% w przypadku egzekucji związanej z opłatą za pobyt w domu opieki, pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczym.

Jeśli chodzi o renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, dokładnie tyle samo wynosi kwota wolna od zajęcia.

Czy komornik może zająć środki z 500 plus i innych świadczeń

Powprowadzeniu programu 500+ w życie pojawiło się mnóstwo pytań związanych ześciąganiem długów od osób, które korzystają z tego typu wsparcia. Wartowiedzieć, że komornik nie może zająć tych środków. Co więcej, komornik nie madostępu do utworzonych subkont, na które wpływają pieniądze.

Co z innymiświadczeniami? W końcu duża część rodzin w Polsce pobiera pieniądze z różnychtytułów, jednak tutaj również bez obaw.

Komornik niemoże zająć m.in.

 • alimentów,
 • świadczeń i dodatków rodzinnych, porodowych,pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z pomocy społecznej,świadczeń integracyjnych, świadczeń wychowawczych, ochronie podlegają równieżstypendia.

To bardzo dobre wiadomości dla osób, które korzystają z takiego wsparcia.

świadczenia nie podlegające zajęciu komorniczemu

Jak rozmawiać z egzekutorami?

U większościosób już samo słowo komornik wzbudza negatywne emocje. Należy pamiętać, że podrugiej stronie też znajduje się człowiek i wszystkim zależy na jak najszybszymzakończeniu sprawy. Jeśli już przyjdzie ci współpracować z komornikiem, niestaraj się więc odwlekać spotkania w nieskończoność, ponieważ jeszcze bardziejmożesz skomplikować swoją sytuację życiową np. poprzez karę grzywny.

Dłużnik niepowinien m.in:

 • utrudniać czynności egzekucyjnych,
 • przeszkadzać komornikowi w wykonywaniu swojejpracy,
 • ukrywać czy niszczyć swojego majątku.

Dobrą praktyką jest natomiast aktywna współpraca i udzielanie informacji, o jakie jesteś pytany. Ułatwi to sprawną egzekucję, którą i tak komornik musi wykonać. Trzeba wiedzieć, że komornik może wejść do domu (z tytułem wykonawczym) nawet bez twojego pozwolenia, dlatego udawanie, że nikogo nie ma, nie przyniesie żadnego skutku.

Jak wyjść z długów zanim wkroczy komornik?

Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej i wiesz, że twoje spotkanie z komornikiem może być nieuniknione, jeszcze nie jest za późno na działanie. Warto realnie ocenić swoje położenie i przyznać się przed sobą, jak to się stało, że właśnie jesteś w tym punkcie – bez wymówek czy zbędnych tłumaczeń. Taka świadomość jest niezbędna, aby zrozumieć całą sytuację. Jeżeli istnieje jakaś szansa na podjęcie dodatkowej pracy zarobkowej, zrób to. Nie będzie łatwo, jednak chociaż w tym najtrudniejszym czasie na początku warto rozważyć taką możliwość. Nie musi to być praca fizyczna. Obecnie można znaleźć wiele ogłoszeń w sieci, dzięki którym możliwe są różne aktywności w domu, np. wypełnianie ankiet czy transkrypcja różnego rodzaju nagrań.

Planowanie domowych finansów

Kolejnym krokiem będzie stworzenie solidnego budżetu domowego, który pozwoli ci spokojnie zaplanować cały miesiąc. Powinny znaleźć się w nim wszystkie twoje wydatki i środki, jakie wpływają na twoje konto. Jeśli chodzi o to, na co je wydajesz, możesz wyróżnić kilka kategorii.

Wydatki,które powinieneś uwzględnić w budżecie:

 • rachunki o stałej wysokości (np. czynsz),
 • rachunki o zmiennej wysokości (np. gaz, woda),
 • wydatki na środki transportu, których używasz,
 • raty za pożyczki, kredyty i zaległości,
 • jedzenie,
 • ubrania,
 • chemia domowa i kosmetyki,
 • niespodziewane wydatki.

Oczywiście u każdego struktura wydatków będzie nieco inna, jednak warto je usystematyzować, aby dokładnie kontrolować, gdzie uciekają ci pieniądze. Jeśli już ustalisz, co najbardziej przeszkadza ci w rozsądnym zarządzaniu finansami domowymi, zacznij eliminować przyczyny.

Może zamiast samochodu lepszym wyjściem będzie komunikacja publiczna? Może czas zmienić fryzjera na tańszego? A może warto zastanowić się jak zmniejszyć rachunki za prąd? W zależności od tego, jaki prowadzisz tryb życia, modyfikacje mogą być różne. Każda, nawet najmniejsza zmiana może w przyszłości zaowocować, a to oznacza z kolei szybsze wyjście z długów.

Źródła:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000771

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640430296

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981621118

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141

Najnowsze porady