Pożyczka dla zadłużonych, z komornikiem lub firmą windykacyjną – czy jest możliwa?

Kim tak naprawdę jest dłużnik, a kim osoba zadłużona?

Kim tak naprawdę jest dłużnik, a kim osoba zadłużona?

Wikipedia podaje następującą definicję dłużnika: osoba zobowiązana do spełnienia świadczenia na rzecz innej osoby (wierzyciela) na podstawie łączącego je stosunku zobowiązaniowego. [Źródło]

Jest jednak różnica miedzy zobowiązaniem a zadłużeniem. Zobowiązanie to obowiązek wynikający z umowy, np. pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty pożyczonej kwoty w terminie określonym w umowie. Zadłużenie to zobowiązanie niespłacone w terminie, może skutkować wpisaniem dłużnika, do Krajowego Rejestru Długów.

Przejdź do sekcji artykułu:

 1. Pożyczka dla zadłużonych i bez zdolności kredytowej – czyli dla kogo?
 2. Zła historia kredytowa w BIK, BIG, KRD lub innych rejestrach
 3. Niska zdolność kredytowa
 4. Komornik lub firma windykacyjna
 5. Kredyt dla zadłużonych – czy bank udziela kredytów/pożyczek osobom posiadających inne zobowiązania?
 6. Pożyczka dla zadłużonych lub z komornikiem – czyli skąd wziąć pieniądze na spłatę długu?
 7. Pożyczka od rodziny na spłatę długu
 8. Pożyczka prywatna bez weryfikacji
 9. Pożyczka pod zastaw
 10. Pożyczka z gwarantem
 11. Pożyczka na czek GIRO
 12. Pożyczka z przedstawicielem firmy do domu
 13. Pożyczka z komornikiem – zdolność kredytowa a zajęcie komornicze
 14. Komornik a 500+ i inne dodatkowe świadczenia
 15. Czy komornik może zająć pożyczkę?
 16. Pomoc dla zadłużonych – czy dłużnicy mogą gdzieś szukać wsparcia?
weź pożyczkę
Pożyczka dla zadłużonych i bez zdolności kredytowej – czyli dla kogo?

Pożyczka dla zadłużonych i bez zdolności kredytowej – czyli dla kogo?

Pożyczki dla osób zadłużonych, posiadających zobowiązania finansowe, ze złą historią kredytową lub bez zdolności kredytowej skierowane są do osób, które nie spełniają wymagań sektora bankowego i którym bank może odmówić udzielenia kredytu lub pożyczki. Na brak pozytywnej decyzji banku może mieć wpływ kilka istotnych czynników.

• Zła historia kredytowa w BIK, BIG, KRD lub innych rejestrach

BIK i Biura Informacji Gospodarczej, w tym KRD to rejestry, które gromadzą i udostępniają dane na temat sytuacji finansowej konsumentów. Nawet niewielkie opóźnienie w spłacie zobowiązań (niezapłacona w terminie rata kredytu) może spowodować, że znajdziemy się w rejestrze osób ze złą historią kredytową, którym bank odmówi udzielenia kredytu. Można wtedy skorzystać z usług firmy pożyczkowej, która również weryfikuje swoich klientów w bazach dłużników i w BIK, ale do oceny zdolności kredytowej podchodzi mniej restrykcyjnie.

• Niska zdolność kredytowa

Do obliczenia zdolności kredytowej brana jest pod uwagę wysokość naszych dochodów oraz posiadanych zobowiązań (zaciągnięte kredyty, otwarte limity na koncie oraz karcie kredytowej). Wnioskując o kredyt lub pożyczkę w banku jesteśmy zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości dochodów. Banki dużo przychylniej patrzą na osoby zatrudnione na umowę o pracę niż choćby na umowę zlecenie czy o dzieło. W przypadku niespełnienia przez wnioskodawcę wymaganych kryteriów oraz gdy bank uzna, że zaciągnięte przez nas zobowiązania są zbyt wysokie, a my nie jesteśmy zdolni do ich spłaty lub nasz sytuacja finansowa nie jest stabilna – może odmówić nam udzielenia kredytu.

• Komornik lub firma windykacyjna

Osoby, które przez brak terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań poddane zostały windykacji lub zajęciu komorniczemu nie mogą liczyć na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej w banku (sprawdź: Bank odrzucił wniosek o kredyt - co dalej?). Wiele instytucji pożyczkowych pozabankowych również może odmówić pożyczki – i choć firmy pożyczkowe mniej restrykcyjnie podchodzą do oceny zdolności kredytowej, to jednak sprawdzają tzw. wiarygodność finansową swoich klientów i ich zdolność do spłaty zobowiązania.

weź pożyczkę
Kredyt dla zadłużonych – czy bank udziela kredytów/pożyczek osobom posiadających inne zobowiązania?

Kredyt dla zadłużonych – czy bank udziela kredytów/pożyczek osobom posiadających inne zobowiązania?

Bank może udzielić kredytu lub pożyczki osobie, która posiada już inne zobowiązania finansowe – zawsze indywidualnie oceni jej zdolność do zaciągnięcia i spłaty kolejnego. Natomiast banki nie udzielają kredytów osobom zadłużonym, które mają złą historię kredytową i nie spłacają regularnie zobowiązań.

Istnieje też oferta kredytów konsolidacyjnych (połączenie kilku zobowiązań finansowych w jedno), ale aby je uzyskać należy wykazywać wysoką zdolność kredytową i dobrą historię w BIK. Konsolidacja kredytów dla zadłużonych, którzy mają złą historię kredytową jest właściwie niemożliwa w instytucjach bankowych.

Spowodowane jest to faktem, że banki zobowiązane są przez Komisję Nadzoru Finansowego do redukcji ryzyka kredytowego, jakie ponoszą przy okazji udzielania kredytów klientom. Na próżno poszukiwany będzie kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych. Taki kredyt nie ma racji bytu, ponieważ banki nie udzielają zobowiązań dłużnikom w obawie, że ci będą niewypłacalni.

weź pożyczkę
Pożyczka dla zadłużonych lub z komornikiem – czyli skąd wziąć pieniądze na spłatę długu?

Pożyczka dla zadłużonych lub z komornikiem – czyli skąd wziąć pieniądze na spłatę długu?

Wszystko oczywiście zależy od tego, jakie zobowiązania i zadłużenia mamy na koncie – czy są to raty kredytu czy niespłacone pożyczki w kilku instytucjach. Można rozważyć kilka sposobów pozyskania gotówki na spłatę już zaciągniętych zobowiązań. Rodzaje pożyczki dla zadłużonych:

Sprawdź, co to jest windykacja komornicza i jakie są jej rodzaje>>

• pożyczka od rodziny na spłatę długu

Pożyczka od rodziny to często praktykowana forma spłaty zadłużenia. Warto pamiętać, że jest ona najbardziej korzystna gdy pieniądze pochodzą od najbliższej rodziny (małżonek, rodzice, rodzeństwo, dzieci) a kwota pożyczki nie przekracza 9637 zł od jednej osoby w ciągu pięciu lat. Za taką pożyczkę nie zapłacimy podatku. Sytuacja ulega zmianie, gdy kwota pożyczki od najbliższej rodziny przekracza wspominane 9637 zł. Zapłaty 2 proc. podatku można w takim przypadku uniknąć tylko w jeden sposób – składając w terminie 14 dni od daty dokonania przelewu pożyczki deklarację PCC-3 urzędowi skarbowemu właściwemu dla swojego miejsca zamieszkania.

Więcej informacji na temat pożyczki od rodziny i znajomych znajdziesz tutaj>>

• pożyczka prywatna dla zadłużonych bez weryfikacji

Pożyczka prywatna jest jednym ze sposobów uzyskania szybkiej gotówki przy minimum formalności. Zaletą takiego rozwiązania jest przede wszystkim to, że obie strony mogą dowolnie kształtować zawieraną umowę. Daje to szansę na ustalenie zasad, które będą korzystne dla każdego. Oczywiście w przypadku pożyczki prywatnej należy przygotować odpowiednią umowę, w której zostaną określone wszystkie zasady uregulowania zobowiązania. Zapisy umowy nie powinny budzić żadnych wątpliwości co do wysokości pożyczonej sumy, terminu ostatecznej spłaty oraz konsekwencji w przypadku braku terminowego uregulowania zobowiązania. Warto pamiętać, że za pożyczkę prywatną pożyczkobiorca musi zapłacić podatek w wysokości 2 procent kwoty zaciąganego zobowiązania. Przede wszystkim jednak w przypadku takiej formy należy zachować bardzo dużą ostrożność. Osoby prywatne mają ograniczoną możliwość weryfikacji osób, którym pożyczają pieniądze lub u których zaciągają zobowiązanie. Dlatego zasada ograniczonego zaufania powinna obowiązywać obie strony. W ten sposób można uniknąć nieuczciwych propozycji.

• pożyczka dla zadłużonych pod zastaw

Pożyczka pod zastaw to, jak sama nazwa wskazuje, forma pożyczki, w której zabezpieczeniem spłaty jest konkretny zastaw. Może to być wartościowy sprzęt komputerowy, sprzęt RTV lub AGD a nawet samochód. Jak w praktyce wygląda taka forma pożyczki dla zadłużonych? Jeżeli chcemy przykładowo zastawić samochód i otrzymać pożyczkę opiewającą na określoną sumę, musimy pamiętać, że priorytetowe znaczenie ma to, ile rzeczywiście w praktyce warte jest nasze auto.

Co więcej, oczekiwania wobec pojazdu, który zostanie zaakceptowany jako zastaw są uzależnione od konkretnego pożyczkodawcy. Nie oznacza to jednak, że otrzymamy pożyczkę w kwocie równej wartości auta. Wręcz przeciwnie, bardzo prawdopodobne jest, że suma, jaką zaproponuje nam pożyczkodawca będzie równa tylko konkretnej części owej wartości.

Przeczytaj również artykuł: Pożyczka pod zastaw samochodu - jak to działa?

Należy mieć również świadomość tego, że biorąc pożyczkę pod zastaw swojego samochodu to właśnie auto będzie zabezpieczeniem – oznacza to zatem, że jeżeli nie uregulujemy zadłużenia w określonym w umowie czasie i na zawartych z pożyczkodawcą zasadach, ryzykujemy utratę pojazdu.

Ubiegając się o pożyczkę nie trzeba posiadać stałych dochodów ani składać oświadczeń o zarobkach czy zatrudnieniu – gwarantem pożyczki jest zastawiony przedmiot. Przeczytaj również artykuł: Co można sprzedaż w lombardzie i czy to się opłaca>>

• pożyczka dla zadłużonych z gwarantem/poręczycielem

Pożyczka z gwarantem wybierana jest przez osoby, które potrzebują szybkiej gotówki, ale posiadają inne zadłużenia lub mają złą historię kredytową. Aby uzyskać pożyczkę dla zadłużonych z gwarantem oprócz dowodu osobistego trzeba posiadać…gwaranta.

Gwarantem może zostać dowolna osoba, która zna pożyczkobiorcę np. członek rodziny, przyjaciel, znajomy z pracy. Gwarant pożyczki to osoba, która ręczy za pożyczkobiorcę. Gwarant swoim majątkiem i wiarygodnością finansową zapewnia, że nawet jeśli pożyczkobiorca zawiedzie w spłacie zobowiązania, to on przejmie jego zobowiązanie i dokona spłaty. Zatem można powiedzieć, że pożyczka udzielana jest ze wspólną odpowiedzialnością. Osoba będąca gwarantem musi najczęściej mieć od 25 do 75 lat i zamieszkiwać na terenie Polski.

Pożyczka z gwarantem może być wyjściem z trudnej sytuacji dla osób ze złą historią kredytową w BIK – w takim wypadku gwarancją spłaty pożyczki jest stabilność finansowa gwaranta i jego gotowość do ewentualnej spłaty.

Decydując się na pożyczkę z gwarantem będąc jednocześnie zadłużonym, warto pamiętać o tym, że angażujemy w nasze zobowiązania osoby trzecie – w razie problemów ze spłatą pożyczki dług przechodzi na naszego poręczyciela – niejednokrotnie bliskiego, przyjaciela lub współpracownika. Oznacza to, że narażamy na ewentualne konsekwencje nie tylko siebie, ale również osobę, która obdarzyła nas zaufaniem i której przychylność możemy stracić, jeśli zaciągnięte zobowiązanie nie zostanie przez nas spłacone.

• pożyczka na czek GIRO - czy jest to pożyczka dla zadłużonych?

Pożyczki na czek GIRO to formy pożyczki, która pozwala na odebranie przelewu bez posiadania konta bankowego. Jest to rodzaj pożyczki, który zrealizować można na poczcie przy pomocy czeku GIRO. Na numer telefonu oraz na adres e-mail klient otrzyma specjalny kod, który podaje się pracownikowi poczty. Po zweryfikowaniu dowodu osobistego kasjer lub kasjerka wyda całość kwoty pożyczki do ręki.

Komornik zajął Ci konto? Sprawdź, co robić>>

Wyróżnikiem tego typu pożyczek jest fakt, że nie musimy posiadać konta w banku, a pieniądze otrzymujemy rzeczywiście “do ręki”. Należy pamiętać, że w przypadku tego typu pożyczki musimy uwzględnić opłatę za wystawienie czeku Giro, która zwykle doliczana jest do 1 raty spłaty zaciągniętego zobowiązania.

Warto uczulić wszystkie osoby zainteresowane tego typu pożyczką, że jest ona zobowiązaniem jak każde inne i musi zostać przez nas spłacone zgodnie z zawartym w umowie terminem i warunkami. Brak pośrednictwa konta bankowego nie zwalnia z odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązanie.

• pożyczka z przedstawicielem firmy do domu

Mimo powszechnej dostępności Internetu i pożyczek online istnieje nadal coś takiego jak pożyczki w domu klienta. Zaciągnięcie pożyczki w takiej formie zawsze będzie wiązać się z wyższym kosztem końcowym usługi. Spowodowane jest to oczywiście kosztami związanymi z zatrudnieniem pracowników, którzy pojadą do klienta, czy też będą odbierać osobiście kolejne raty.

Przeczytaj również artykuł: Pożyczki do domu - czy są bezpieczne?

Firmy udzielające takich pożyczek często nie sprawdzają swoich klientów w BIK i KRD. Pożyczki w domu klienta zwykle zaciągają osoby, które nie chcą otrzymać przelewu na rachunek bankowy lub chcą uniknąć udzielania informacji na swój temat drogą internetową. Pamiętajmy jednak, że im mniejszą kontrolę wobec potencjalnego pożyczkobiorcy stosuje firma pożyczkowa, tym większe ryzyko wiążę się z zaciągnięciem zobowiązania.

Warto zachować rozsądek i ostrożność. Zapraszając do domu wierzyciela narażamy się na utratę prywatności i anonimowości. Trzeba też pamiętać, że firmy, które udzielają pożyczki osobom ze złą historią kredytową z pewnością będą egzekwować jej zwrot.

pożyczki dla zadłużonych z komornikiem
weź pożyczkę
Pożyczka z komornikiem – zdolność kredytowa a zajęcie komornicze

Pożyczka z komornikiem – zdolność kredytowa a zajęcie komornicze

Zajęcie wynagrodzenia, konta bankowego, ruchomości lub innych składników majątku przez komornika sądowego bardzo negatywnie wpływa na zdolność kredytową i przekreśla możliwość zaciągnięcia kredytu i/lub pożyczki w banku. Niespłacone zadłużenie jest sygnałem, że potencjalny kredytobiorca czy pożyczkobiorca nie jest w stanie rozsądnie dysponować środkami, tym samym w oczach banku traci wszelką wiarygodność. W tej sytuacji alternatywą mogą być niektóre firmy pożyczkowe, które udzielają pożyczek dedykowanym osobom zadłużonym.

Sprawdź, co i ile może zabrać komornik>>

• Komornik a 500+ i inne dodatkowe świadczenia

Wielu zadłużonych zastanawia się, czy otrzymywane przez nich comiesięczne świadczenia również podlegają zajęciu przez komornika – otóż nie. Trzeba zaznaczyć, że zgodnie z polskim prawem egzekucji komorniczej nie podlegają m.in.:

 • świadczenia alimentacyjne,
 • świadczenia rodzinne – w tym środki pochodzące z programu 500+,
 • dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych,
 • zasiłki dla opiekunów,
 • świadczenia z pomocy społecznej,
 • świadczenia integracyjne,
 • świadczenie wychowawcze.
Co robić, gdy komornik wszedł na konto>>
weź pożyczkę
Czy komornik może zająć pożyczkę?

Czy komornik może zająć pożyczkę?

Komornik, który zajmuje konto bankowe, może zabrać wszystkie zgromadzone tam środki, z wyłączeniem:

 • zasiłków rodzinnych;
 • świadczeń wychowawczych;
 • zasiłków z MOPS lub GOPS;
 • dodatków dla sierot;
 • dodatków pielęgnacyjnych;
 • dodatków porodowych;
 • zasiłków dla opiekunów;
 • alimentów na dziecko;
 • świadczenia 500+.

Z powyższej listy wynika, iż pożyczka przez Internet nie jest zwolniona od zajęcia. Jeśli więc wpłynie na konto, komornik może ją zająć. Warto pamiętać o jeszcze jednej ważnej kwestii – jeżeli komornik dowie się o tym, że wnioskowaliśmy o pożyczkę, a ta nie zdąży jeszcze wpłynąć na konto (tzn. nie została jeszcze wysłana), ma on prawo do tego, by zwrócić się bezpośrednio do pożyczkodawcy i wstrzymać wypłatę pożyczki. Wydaje się jednak, że „wstrzymać” nie jest w tym wypadku zbyt fortunnie użytym słowem. Komornik nie zatrzymuje bowiem samego faktu udzielenia pożyczki, ale nakaże firmie pożyczkowej wypłatę pożyczki na konto komornicze. Pożyczka oczywiście pomniejszy kwotę długu, ale nie otrzymamy pieniędzy, a pożyczkę i tak będziemy musieli spłacić.

Pomoc dla zadłużonych – czy dłużnicy mogą gdzieś szukać wsparcia?

Z problemami finansowymi boryka się wielu z nas – to nie koniec świata i jest wiele osób, które wyszły z długów.

Pierwszą instytucją, do której warto zwrócić się po pomoc dla zadłużonych, jest ta, w której mamy dług. Wiele banków i firm pożyczkowych umożliwia zamianę rat na niższe, wydłużenie terminu zwrotu pożyczki, a nawet kilkumiesięczną przerwę w spłacie rat. Do negocjacji w tej sprawie warto przygotować wszystkie związane z długiem dokumenty, podliczyć swoje zobowiązania i ustalić aktualny poziom zadłużenia. Również w przypadkach, kiedy dług przejęła firma zarządzająca wierzytelnościami, można negocjować wysokość rat do poziomu, w którym ich spłata będzie realna.

W poważniejszych sytuacjach, po pomoc dla zadłużonych można udać się do organizacji takich jak Ośrodek Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego, gdzie świadczone jest bezpłatne poradnictwo prawne i finansowe. Pracujący tam doradcy pomagają m.in. w stworzeniu planu wyjścia z długów. W kwestii sporów z instytucjami finansowymi wsparciem jest Rzecznik Finansowy, który świadczy poradnictwo, prowadzi postępowania polubowne i wspiera w postępowaniach sądowych.

Ostatecznym rozwiązaniem może być ogłoszenie upadłości konsumenckiej, chociaż jest to możliwe tylko, jeśli do zadłużenia doszło na skutek niezawinionego działania lub rażącego niedbalstwa. Nie umarza ona zobowiązania, ale sprawia, że nie są już naliczane odsetki, zatrzymana zostaje egzekucja komornicza, a wierzyciele nie mogą zgłosić sprawy do sądu.

Dobrze jest potraktować swoje zadłużenia jako sytuację przejściową, z którą trzeba się zmierzyć – przeanalizować swoją aktualną sytuację, rozważyć, jakie są możliwości i alternatywy, rozplanować je w czasie. W razie potrzeby warto spróbować poprosić o pomoc bliskich czy instytucje, w których jesteśmy zadłużeni – im też będzie zależało na tym, abyśmy spłacili zobowiązanie. Jeśli dobrze zaplanujemy działania, w krótkim czasie może się okazać, że obecne zadłużenie pozostanie jedynie nieprzyjemnym wspomnieniem i przestrogą na przyszłość.

weź pożyczkę