Powrót
30/7/2019

Zajęcie konta lub wynagrodzenia przez komornika – co robić?

Autor
Anna Dobrzanska

Niespłacone długi mogą być źródłem wielu kłopotów – jednym z nich jest egzekucja komornicza. To nie tylko uporczywy stres, ale też konkretne problemy. Komornik w pierwszej kolejności sięgnie po naszą pensję lub należności z konta. Co wtedy robić? Przede wszystkim nie powinniśmy w tej sytuacji panikować ani chować głowy w piasek, co tylko pogorszy sytuację. Warto zapoznać się z zasadami egzekucji komorniczej i prawami, które nam przysługują. Następnie należy podjąć stosowne kroki w celu rozwiązania problemu.

Z artykułu dowiesz się:

 1. Ile może zabrać komornik z wynagrodzenia
 2. Ile komornik może pobrać z konta
 3. Co robić w sytuacji egzekucji komorniczej

zajęcie pensji lub konta – co robić

Zajęcie wynagrodzenia – ile może zabrać komornik?

Komornik podejmuje się zajęcia części wynagrodzenia na wniosek wierzyciela. Stosowne pisma trafiają do pracodawcy i dłużnika. Od chwili otrzymania wezwania komorniczego pracownik traci prawo do części swojej pensji. Pracodawca przekazuje ją bezpośrednio do komornika w celu pokrycia długu.

Zajęcie wynagrodzenia – umowa o pracę

Osobiezatrudnionej na umowę o pracę komornik może zabrać:

 • 60% pensji – jeśli długi powstały w   wyniku niespłaconych alimentów,
 • 50% pensji – jeśli długi powstały w   wyniku innych niespłaconych należności.

Trzeba jednakpamiętać, że komornik zawsze musi pozostawić dłużnikowi pewną minimalną kwotędo dyspozycji. Wynosi ona:

 • 2250 zł brutto (1633 zł netto) –   jest to kwota równa minimalnemu wynagrodzeniu;
 • 900 zł brutto (653 zł netto) – 40%   minimalnego wynagrodzenia w przypadku długów alimentacyjnych.

Prawo traktuje dłużników alimentacyjnych bardziej surowo. Zakłada bowiem, że pierwszeństwo mają potrzeby dziecka i to na ich zaspokojenie powinny zostać przeznaczone środki dłużnika w pierwszej kolejności.

Zajęcie wynagrodzenia – niepełny etat

Zasadyzajęcia wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu sątakie same, jak w przypadku pracowników pełnoetatowych. Egzekucji komorniczejpodlega 50% pensji (lub 60%, gdy chodzi o dług alimentacyjny). Kwota, którąkomornik musi pozostawić pracownikowi do dyspozycji, jest proporcjonalniemniejsza:

 • 3/4 etatu – 3/4 płacy minimalnej,
 • 1/2 etatu – 1/2 płacy minimalnej,   itd.

Zajęcie wynagrodzenia – umowa zlecenie, umowa o dzieło

Osoby, które podpisałyumowę o dzieło lub zlecenie, w obliczu egzekucji komorniczej są wnajtrudniejszej sytuacji. Komornik ma bowiem prawo zabrać 100% wynagrodzeniapochodzącego z tego typu umów. Aby tak się nie stało, dłużnik musi spełnićnastępujące warunki:

 • wynagrodzenie z tytułu umowy   zlecenia lub umowy o dzieło ma na celu zapewnienie utrzymania dłużnika lub   musi być jedynym źródłem dochodu dłużnika,
 • zarobki pochodzące z tego źródła   muszą mieć charakter stały,
 • wypłaty z tytułu umowy zlecenia lub   umowy o dzieło muszą mieć charakter powtarzalny,
 • dłużnik musi być związany z   pracodawcą od dłuższego czasu.

Po spełnieniu tych kryteriów komornik jest zobowiązany do pozostawienia dłużnikowi kwoty na takich samych zasadach jak obejmujących umowę o pracę.

Egzekucja komornicza z wynagrodzenia – szczegółowe zasady

By dowiedziećsię, ile faktycznie komornik może zająć z naszego wynagrodzenia i jaką kwotę dodyspozycji musi nam zostawić, należy przyjrzeć się szczegółowym zasadomnaliczania pensji. Zanim pracodawca przeleje nam należną kwotę wynagrodzenia,odliczy od niej obowiązkowe potrącenia. Są to:

 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 • zaliczka na podatek,
 • ewentualne finansowe kary   porządkowe.

Jakąminimalną kwotę komornik musi pozostawić dłużnikowi po odliczeniu potrąceń?

 • 100% minimalnego wynagrodzenia –   jeżeli potrącenia dotyczą tylko ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, zaliczek   na rzecz podatku dochodowego oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego   planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania;
 • 90% minimalnego wynagrodzenia –   jeżeli z pensji potrącono również finansowe kary porządkowe nałożone na   pracownika;
 • 75% minimalnego wynagrodzenia – jeżeli z pensji potrącono wcześniej wypłacone zaliczki pieniężne.
ile może zabrać komornik z wynagrodzenia

Zajęcie konta przez komornika

Egzekucja zkonta bankowego jest kolejnym narzędziem, które komornicy wykorzystują, byodzyskać niespłacone długi. Tak jak w przypadku zajęcia wynagrodzenia, obowiązująich pewne ograniczenia prawne.

Na zajętymkoncie komornik co miesiąc musi pozostawić 75% minimalnego wynagrodzenia.Kwota ta w 2019 r. wynosi 1687,5 zł brutto (1242 zł netto).

Poza tą kwotą, komornik ma prawo zająć wszystkie inne środki znajdujące się na koncie. Egzekucja będzie dotyczyć również przyszłych wpłat na konto – aż do momentu, kiedy dług zostanie spłacony. W tym przypadku również trzeba pamiętać o specjalnym statusie długów alimentacyjnych. Jeśli komornik dokonuje zajęcia konta w celu odzyskania zaległych alimentów, ma prawo zabrać z niego całą dostępną kwotę.

Egzekucja komornicza z konta – czego nie może zabrać komornik?

Na kontobankowe wpływać mogą przelewy od pracodawcy, ale i te, które pochodzą z innychźródeł. Polskie prawo wskazuje, jakie środki nie podlegają egzekucjikomorniczej. Są to m.in.:

 • świadczenia alimentacyjne,
 • świadczenia rodzinne – w tym środki pochodzące z programu 500+,
 • dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych,
 • zasiłki dla opiekunów,
 • świadczenia z pomocy społecznej,
 • świadczenia integracyjne,
 • świadczenie wychowawcze.
ile komornik może zabrać z konta bankowego

Egzekucja komornicza – co robić, gdy komornik zajmie wynagrodzenie lub konto?

W sytuacji,gdy komornik zajmie wynagrodzenie lub konto bankowe, nasze pole manewru jestbardzo ograniczone. Mimo to, właśnie wtedy powinniśmy podjąć natychmiastowedziałania. Oto, co możemy zrobić:

 • spłacić zadłużenie jak   najszybciej – jeśli dysponujemy taką możliwością, to powinniśmy   zaległe należności uregulować od razu. Pozwoli nam to uniknąć kosztów   związanych z dodatkowymi odsetkami, a także natychmiastowo zakończy proces   egzekucji komorniczej;
 • dogadać się z komornikiem –   powinniśmy wyjść z założenia, że choć sytuacja nie jest komfortowa,   komornika nie warto traktować jako wroga. Możemy wnioskować o ugodę, która   pozwoli nam na rozłożenie długu na raty. Kontakt z komornikiem pozwoli też   doprecyzować warunki egzekucji – np. określić, jakie świadczenia   wpływające na konto nie podlegają zajęciu. Co prawda lista tych świadczeń   jest jasno określona, ale w przypadku źle oznaczonych przelewów łatwo o   błędy i utratę środków, które powinny być chronione;
 • sprawdzić, czy egzekucja   komornicza prowadzona jest zgodnie z prawem – jeśli mamy przekonanie,   że komornik żąda od nas spłaty długów, które już są uregulowane, lub   zajmuje nienależne pieniądze, możemy zdecydować się na wniesienie do sądu   rejonowego skargi na czynności komornika. Trzeba jednak pamiętać, że   skarga musi mieć mocne podstawy prawne. Błędy komornicze mogą się   przytrafić, ale często wynikają one z działań wierzycieli. Zanim   zdecydujemy się na tego typu działanie, musimy mieć pełne rozeznanie w   sytuacji;
 • porozmawiać z pracodawcą –   powinniśmy pamiętać, że w proces egzekucji komorniczej włączony jest też   niekiedy pracodawca. Na nim spoczywa obowiązek przekazywania części wynagrodzenia   na poczet naszych długów. Rozmowa nie pomoże w ich spłaceniu, ale z   pewnością pozwoli wyjaśnić niekomfortową sytuację. A właśnie o komfort   pracy powinniśmy zadbać najbardziej w okresie spłacania zadłużenia.

Kroki, które podejmiemy nie zawsze muszą prowadzić do natychmiastowego rozwiązania problemu egzekucji komorniczej. Ważne jest jednak, by z problemem się zmierzyć otwarcie i w ten sposób uniknąć dodatkowych konsekwencji.

Najnowsze porady