Powrót

Zwrot podatku 2024 – jak go wyliczyć? Kiedy trafi na konto?

13.2.2024
Zwrot podatku 2024 – jak go wyliczyć? Kiedy trafi na konto?
Autor
Anna Dobrzanska

Zwrot podatku to najprzyjemniejszy moment w kontaktach podatnika z urzędem skarbowym. Komu przysługują pieniądze? Jak wyliczyć należny zwrot podatku? Jak szybko pieniądze dotrą na konto?

Zartykułu dowiesz się:

 1. Zwrot podatku – co to jest?
 2. W jakich sytuacjach najczęściej przysługuje nam zwrot podatku?
 3. Jak sprawdzić zwrot podatku?
 4. Zwrot podatku na konto
 5. Kiedy zwrot podatku pojawi się na koncie?

Zwrot podatku – co to jest?

Zwrot podatku to efekt sytuacji, w której kwota, jaką podatnik wpłacił w ciągu roku na rzecz fiskusa przekracza jego zobowiązania podatkowe. Obowiązkiem podatnika jest coroczna deklaracja wysokości swoich dochodów. Od uzyskanej kwoty urząd skarbowy nalicza podatek dochodowy. Czasami zdarza się, że kwota odprowadzonego w ciągu roku podatku jest wyższa niż ta, którą faktycznie powinniśmy wpłacić. Wówczas urząd skarbowy ma obowiązek zwrócenia tej nadwyżki podatnikowi.

Warto pamiętać, że z reguły to pracodawca (lub zleceniodawca) odlicza podatek od naszego wynagrodzenia i uiszcza ją urzędowi skarbowemu. Nie jest to więc kwota, którą samodzielnie przekazujemy skarbówce.

W jakich sytuacjach najczęściej przysługuje nam zwrot podatku?

 • kwota wpłaconych zaliczek jest wyższa niż należny podatek – zazwyczaj mamy do czynienia z tą sytuacją, kiedy zaliczka  pobierana na rzecz podatku odnosi się do zbyt wysokiego progu podatkowego. W polskim prawie osoby fizyczne obowiązuje jeden próg podatkowy. Zgodnie ze zmianami podatkowymi wprowadzonymi 1 lipca 2022 pierwszy próg podatkowy obejmuje kwoty do 120 000 złotych (rocznie) i do tej kwoty obowiązuje 12% podatek. Powyżej tej kwoty jesteśmy zobowiązani zapłacić podatek w wymiarze 32%, gdyż wpadamy w tzw. drugi próg podatkowy. Jeśli kwota zaliczki na rzecz podatku wyliczana była z założeniem, że osiągniemy wyższy próg podatkowy, a faktyczny dochód wyniósł mniej – wówczas przysługuje nam zwrot nadpłaty;
 • korzystamy z ulg podatkowych i odliczeń – kwotę przysługującej nam ulgi odliczamy od uzyskanego dochodu – w ten sposób zmniejsza się też kwota należnego podatku. Podstawą do odliczenia   pieniędzy mogą być ulgi takie, jak ulga prorodzinna (uzależniona od liczby posiadanych dzieci) czy różnego rodzaju ulgi zdrowotne – ulga na leki, na sprzęt rehabilitacyjny czy na samochód (poniesione koszta i problemy zdrowotne muszą być udokumentowane). Ponadto trzeba pamiętać o uldze abolicyjnej, która przysługuje osobom pracującym za granicą. Prawo do odliczenia do 6% dochodu przysługuje też honorowym krwiodawcom i tym osobom, które przekazują darowizny na organizacje kościelne i określone organizacje pożytku publicznego;
 • wykazujemy zwiększone koszty uzyskania przychodu – to sytuacja, która najczęściej dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Ale również w wypadku zwykłej umowę o pracę możemy wykazać koszty bezpośrednio związane z uzyskiwaniem dochodu. Jeśli dojeżdżamy do pracy odległej od miejsca zamieszkania, a pracodawca nie gwarantuje tzw. „dodatku za rozłąkę”, wówczas możemy ubiegać się o zwrot na podstawie kosztów poniesionych za dojazd. Umowy obejmujące osobiście wykonywaną działalność artystyczną, literacką, naukową i publicystyczną zgodnie z polskim prawem są objęte kosztami uzyskania przychodu na poziomie 20%. Praca twórcza, której efektem jest sprzedaż licencji czy prawa autorskiego do projektu wynalazku, wzoru zdobniczego czy tekstu,   pozwala odliczyć 50% kosztów.

WAŻNE: przepisy ustaw podatkowych nie określają dokładnie, co może być potraktowane jako koszt uzyskania przychodu. Jeśli jesteśmy w stanie udowodnić, że wydane pieniądze były bezpośrednio związane z wykonywaną pracą, możemy domagać się ulgi z tego tytułu.

Jak sprawdzić zwrot podatku?

Jeśli chcemy dowiedzieć się, czy przysługuje nam zwrot podatku i jaką kwotę otrzymamy powinniśmy skorzystać z kalkulatora PIT  na stronie Ministerstwa Finansów.

Procedura jest prosta. Gromadzimy wszystkie dane z PIT-ów, którymi dysponujemy. Sumujemy kwoty uzyskanego przychodu i wpisujemy w odpowiednią rubrykę w kalkulatorze. Następnie robimy to samo z kosztami uzyskania przychodu. Całość uzupełniamy kwotą wpłaconych zaliczek na rzecz podatku. Uwzględniamy również odliczenia na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Na sam koniec zostawiamy listę ulg i odliczeń przysługujących nam z innych względów (wyżej wymienione ulgi: prorodzinna, abolicyjna, zdrowotna, itd.). Pełną listę zwolnień i wysokość stawek, jaką mamy prawo odliczyć, znajdziemy również na stronie Ministerstwa Finansów. Pamiętajmy jednak, że wynik, jaki przedstawi nam kalkulator PIT nie musi być ostateczny. W przypadku, kiedy błędnie udokumentujemy koszty uzyskania przychodu lub ulgi, może się okazać, że stracimy prawo do zwrotu tej części podatku.

Zwrot podatku na konto

Zwrot podatku możemy uzyskać w tradycyjny sposób. Najprostszym rozwiązaniem jest przekaz pocztowy. Trzeba jednak pamiętać, że zwrócona kwota będzie pomniejszona o koszty manipulacyjne, czyli 1% kwoty przekazu + cena usługi pocztowej. Innym rozwiązaniem może być odbiór pieniędzy w kasie urzędu skarbowego. W tym wypadku trzeba poświęcić czas na dojazd i ewentualne oczekiwanie w kolejce. Jeśli kwota zwróconego podatku nie przekracza 23,20 zł, możemy odebrać ją tylko w kasie.

Ponadto warto pamiętać, że przysługujący nam zwrot podatkowy, który nie przekracza 8,70 zł nie jest przekazywany podatnikowi. Zalicza się go na poczet przyszłych należności.

Najkorzystniejszym sposobem odebrania zwrotu podatku jest przelew na konto. W ten sposób unikniemy wszelkich niedogodności i dodatkowych kosztów. Warunkiem jest osobiste dostarczenie do urzędu skarbowego numeru konta na formularzu ZAP-3. Informację tę przekazujemy tylko raz. Dopóki numer konta nie ulegnie zmianie, urząd skarbowy co roku będzie dokonywał zwrotu podatku bezpośrednio na nasz rachunek.

kiedy przysługuje zwrot podatku
Kiedy przysługuje zwrot podatku?

Kiedy zwrot podatku pojawi się na koncie?

Urząd podatkowy ma obowiązek zwrócenia nadpłaconego podatku w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia deklaracji podatkowej. Jeśli skorzystaliśmy z internetowej e-deklaracji, termin ten ulega skróceniu do 45 dni.

Urząd podatkowy nie może przekroczyć wyznaczonego terminu, ale może go skrócić. Wszystko zależy od daty złożenia deklaracji. Jeśli zrobimy to odpowiednio wcześnie, to możemy spodziewać się, że pieniądze dotrą do nas szybciej. Najdłużej będziemy oczekiwać na zwrot podatku w sytuacji, gdy z deklaracją będziemy zwlekać do końca kwietnia, a więc do ostatniego przewidzianego ustawą terminu składania dokumentów podatkowych.

Powinniśmy spodziewać się pieniędzy szybciej, jeśli przekazaliśmy w urzędzie numer konta. Wpływ na termin zwrotu podatku ma też liczba złożonych deklaracji – w urzędach mniej obciążonych praca zazwyczaj przebiega sprawniej.

Powinniśmy pamiętać również o kilku dodatkowych zasadach regulujących czas, w jakim dostaniemy zwrot podatku:

 • wszystkie deklaracje podatkowe złożone do 15.02.2024 r. rozpatrywane będą dopiero po wyznaczonej dacie i to od niej trzeba liczyć 3 miesiące (w przypadku deklaracji w formie papierowej) lub 45 dni (w przypadku deklaracji elektronicznej) urzędowego obowiązku
 • wszystkie deklaracje podatkowe złożone od 16.02.2024 r. do 30.04.2024 rozpatrywane będą dopiero po wyznaczonej dacie i to od niej trzeba liczyć 3 miesiące (w przypadku deklaracji w formie papierowej) lub 45 dni (w przypadku deklaracji elektronicznej) urzędowego obowiązku;
 • jeśli posiadamy kartę dużej rodziny, termin zwrotu podatku skraca się do 30 dni;
 • w wyjątkowej sytuacji życiowej przysługuje nam prawo do wnioskowania o skrócenie terminu oczekiwania na zwrot podatku – decyzję podejmuje urząd skarbowy;
 • jeśli pojawi się konieczność korekty deklaracji PIT, termin zwrotu podatku wydłuża się o 2 miesiące liczone od dnia złożenia  poprawek.

kiedy otrzymasz zwrot podatku
Kiedy otrzymasz zwrot podatku

Całkowita kwota pożyczki 1100 zł
Całkowita kwota do spłaty 1100 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 100 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 100 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 15.02.2024 r.

CHCĘ POŻYCZKĘ