Powrót

Progi podatkowe – rozliczenie 2021

22.1.2021
Progi podatkowe – rozliczenie 2021
Autor
Anna Dobrzanska

Na początek warto wyjaśnić pojęcie użyte w tytule. „Progi podatkowe” to określenie stosowane w mowie potocznej, które tak naprawdę dotyczy różnych stawek podatkowych. Próg podatkowy w Polsce jest obecnie tylko jeden – to granica między obowiązującymi stawkami podatkowymi.

Przejdź do sekcji artykułu:

  1. Stawki podatkowe w Polsce (potocznie zwane progami podatkowymi) – ile wynoszą?
  2. Co to jest kwota wolna od podatku?
  3. Stawki podatkowe za 2020 rok a działalność gospodarcza

Jakie są zatem wysokości stawek podatku dochodowego od osób fizycznych? Która z nich cię dotyczy? Czy jeśli nie przekroczyłeś kwoty wolnej od podatku, to nie musisz składać PIT-u? Sprawy podatkowe na pierwszy rzut oka wydają się czymś, co może zrozumieć tylko osoba biegła w sprawach prawnych i rachunkowych. Ale bez obaw – te pozorne zawiłości da się w miarę prosto wyjaśnić.

Poniższy tekst dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych, stan na dzień 18.01.2021.

Stawki podatkowe w Polsce (potocznie zwane progami podatkowymi) – ile wynoszą?

Z dniem 1 stycznia 2020 roku, zmieniła się stawka podatku dla dochodów w tzw. pierwszym progu podatkowym. W 2019 r. było to 17,75%, a w 2018 – 18%. Obecnie osoby nieprzekraczające pierwszego progu (85 528 zł) zapłacą 17% podatku, co wynika z ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1835).

Osoby, których dochody przekroczą 85 528 zł, będą musiały zapłacić podatek w wysokości 14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł. To, która z nich cię obejmie, zależy od twojego rocznego dochodu. Przez dochód rozumiemy przychód po odjęciu kosztów uzyskania przychodu. Dodatkowo odejmujemy ulgi i odliczenia (ale wyłącznie takie, które odlicza się od dochodu) – i dopiero wtedy otrzymujemy podstawę obliczenia podatku.

W pierwszym przedziale skali podatkowej mieścisz się więc, jeśli podstawa obliczenia twojego podatku nie przekracza 85 528 PLN. W takim wypadku płacisz 17% podatku. Dodatkowo twój podatek zostanie pomniejszony o kwotę zmniejszającą podatek.  Wysokość kwoty zmniejszającej podatek jest ruchoma:

  • dochód do 8 000 PLN – kwota pomniejszająca: 1360 PLN;
  • dochód od 8 000 PLN do 13 000 PLN – kwota pomniejszająca od 1360 PLN do 525,12 PLN (zmniejsza się proporcjonalnie);
  • dochód od 13 000 PLN do 85 528 PLN – kwota pomniejszająca: 525,12 PLN;
  • dochód od 85 528 PLN do 127 000 PLN – kwota pomniejszająca od 525,12 PLN do 0 PLN (zmniejsza się proporcjonalnie);
  • dochód ponad 127 000 PLN - brak kwoty pomniejszającej podatek.

Jeśli  podstawa obliczenia twojego podatku przekroczy kwotę 85 528 PLN, wówczas obowiązuje cię druga stawka podatkowa. W praktyce oznacza to, że płacisz podatek w wysokości 32%, ale tylko od kwoty nadwyżki wykraczającej poza próg podatkowy.

Co to jest kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku to kwota dochodu, który nie zobowiązuje cię do zapłaty podatku. Jaka jest kwota wolna od podatku w Polsce za rok podatkowy 2020? Wynosi ona 8 000 PLN. Jeśli więc w ciągu roku 2020 twoje dochody nie przekroczyły 8 000 PLN, płacenie podatku dochodowego cię omija. Nie oznacza to jednak, że jesteś zwolniony z obowiązku złożenia PIT-u. Obowiązek dostarczenia do 30 kwietnia 2021 r. do urzędu skarbowego wypełnionego zeznania podatkowego omija cię tylko wówczas, gdy nigdzie nie pracowałeś i twoje dochody wynoszą 0 złotych. Jeśli jednak masz działalność gospodarczą, nawet w przypadku zerowych dochodów lub poniesienia strat musisz złożyć zeznanie. Możesz oczywiście rozliczyć PIT przez Internet i skorzystać z gotowej, wypełnionej już przez urząd skarbowy deklaracji podatkowej

Stawki podatkowe za 2020 rok a działalność gospodarcza

Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą mają kilka możliwości opodatkowania dochodów: zasady ogólne, podatek liniowy lub zryczałtowane formy opodatkowania. Nie wszystkie są jednakowo dostępne.

W pierwszym przypadku obowiązuje cię skala podatkowa omówiona we wcześniejszych akapitach. Jeśli jednak dochody z twojej działalności gospodarczej znacznie przekraczają próg podatkowy, będzie to dla ciebie nieopłacalne. Zatem gdy twoja firma dobrze prosperuje i przynosi duże zyski, bardziej korzystny może okazać się podatek liniowy. Niezależnie od uzyskanych dochodów, jego stawka wynosi zawsze 19%. Może to jednak okazać się ryzykowne, gdy z takich czy innych przyczyn prowadzona przez ciebie działalność gospodarcza zacznie przynosić dużo niższe dochody, niż zakładałeś. W przypadku podatku liniowego bowiem nie istnieje coś takiego, jak kwota wolna od podatku. Nawet gdy twój dochód okaże się groszowy, i tak będziesz musiał odprowadzić 19% podatku.

Co jeszcze musisz wiedzieć o takiej formie opodatkowania? Nie będzie ci ona przysługiwać, jeśli świadczysz usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy i usługi te mają ten sam charakter, co wykonywana dla niego praca etatowa. Innymi słowy, nie możesz wybrać podatku liniowego, jeśli przeszedłeś na samozatrudnienie i wystawiasz faktury byłemu pracodawcy.

Jeśli chodzi o zryczałtowane formy opodatkowania, stawki ryczałtu są różne i zależą m.in. od rodzaju prowadzonej działalności.

No items found.

Całkowita kwota pożyczki 1100 zł
Całkowita kwota do spłaty 1100 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 000 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 06.06.2024 r.

CHCĘ POŻYCZKĘ