Powrót

Ulga podatkowa na dziecko – rozliczenie 2022

1.2.2022
Ulga podatkowa na dziecko – rozliczenie 2022
Autor
Anna Dobrzanska

Rodziny z dziećmi mogą dzięki uldze prorodzinnej zapłacić niższe podatki lub uzyskać spory zwrot. Sprawdź, kto może z niej skorzystać, jakie warunki trzeba spełnić i jaka kwota przysługuje na jedno, dwoje lub więcej dzieci.

Przejdź do sekcji artykułu:

 1. Ulga na dziecko - komu przysługuje, jakie warunki trzeba spełnić i kiedy nie można jej odliczyć?
 2. Wysokość ulgi na dziecko - ile można odliczyć od podatku
 3. Jak obliczyć dochód do ulgi prorodzinnej
 4. Ulga na dziecko po rozwodzie
 5. Dochód dziecka a ulga prorodzinna
 6. Zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko do urzędu skarbowego

Ulga na dziecko – komu przysługuje, jakie warunki trzeba spełnić i kiedy nie można jej odliczyć

Uzyskanie ulgi podatkowej wymaga spełnienia kilku warunków. Będziesz mógł z niej skorzystać, jeśli:

 • jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym

Z ulgi rodzinnej mogą skorzystać osoby, które sprawują władzę rodzicielską. Przysługuje ona rodzicom, rodzicom zastępczym oraz opiekunom prawnym, z którymi mieszka dziecko.

 • jesteś podatnikiem podatku od osób fizycznych

Aby z niej skorzystać trzeba jednak rozliczać się z urzędem i składać zeznanie podatkowe w formie PIT-36 lub PIT-37. Ulgą objęci są więc tylko podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy w danym roku podatkowym (czyli tym, za który się rozliczają) uzyskali dochody oprocentowane na 18% i 36%

 • twoje dziecko jest w odpowiednim wieku

Ulga prorodzinna obowiązuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Może ona obowiązywać do 25. roku życia, jeśli się ono uczy lub studiuje i pozostaje na utrzymaniu rodziców. Limit wieku nie obowiązuje w przypadku dzieci, które dostają dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

 • jeśli masz jedno dziecko i spełniasz kryterium dochodowe

Ulga podatkowa na pierwsze lub jedyne dziecko przysługuje tylko wtedy, kiedy twój roczny dochód nie przekracza ustalonego limitu:

 • w przypadku osób, które nie są w związku małżeńskim i rozliczają się indywidualnie wynosi on 56 000 zł,
 • małżonkowie składający PIT razem lub samotni rodzice nie mogą uzyskiwać dochodu większego niż 112 000 zł.

Na drugie i kolejne dzieci nie obowiązuje żadne kryterium dochodowe. W takim wypadku ulgę mogą uzyskać wszyscy, którzy spełniają pozostałe warunki.

Istnieją przypadki, w których nie będziesz mógł pobierać ulgi. Dzieje się tak wtedy, gdy twoje dziecko:

 • wzięło ślub,
 • przebywa w ośrodku, który zapewnia mu całodniowe utrzymanie,
 • prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną 19% stawką podatku, ryczałtem ewidencjonowanym lub podatkiem tonażowym

Wysokość ulgi na dziecko- ile można odliczyć od podatku

To, jaką kwotę będziemy mogli uzyskać zależy od liczby dzieci na utrzymaniu oraz dni lub miesięcy, podczas których ta opieka była przez nas sprawowana.

Może to mieć znaczenie np. przy rozwodzie, kiedy rodzice zajmują się dziećmi naprzemiennie lub w wypadku nowonarodzonych dzieci. W takiej sytuacji uzyskujemy ulgę za każdy pełny miesiąc sprawowania opieki. Oznacza to, że jeśli dziecko urodziło się np. 31 grudnia, bierzemy pod uwagę cały miesiąc.

 Podstawowym kryterium jest jednak liczba dzieci:

 • na 1 dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego uzyskamy 92,67 zł miesięcznie, czyli za cały rok 1112,04 zł
 • na 2 dziecko również dostaniemy 92,67 zł miesięcznie, co daje łącznie 1112,04 zł rocznie
 • na 3 dziecko przysługuje nam 166, 67 zł miesięcznie, czyli łącznie 2000,04 zł rocznie
 • na 4 i kolejne dziecko otrzymamy 225 zł miesięcznie, czyli 2700 zł rocznie)

Kwoty za każde dziecko sumują się, co oznacza, że jeśli mamy 4 dzieci, dodatkowo spełniamy kryterium dochodowe i uzyskamy ulgę na pierwsze dziecko, możemy otrzymać aż do 6924,12 zł.

Jak obliczyć dochód do ulgi prorodzinnej

Robiąc wyliczenia do kryterium, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać ulgę na pierwsze lub jedyne dziecko, bierzemy pod uwagę dochody uzyskane w roku podatkowym, za który się rozliczamy. Musimy zsumować dochody opodatkowane:

 • na zasadach ogólnych na podstawie skali podatkowej, czyli na 18% lub 32% (np. z umowy o pracę)
 • ryczałtowo na 19%
 • podatkiem liniowym

Powinniśmy odjąć od nich kwotę za składki na ubezpieczenie społeczne.


Ulga podatkowa na dziecko - ulga prorodzinna kryterium dochodowe
Ulga podatkowa na dziecko - co należy wiedzieć? Infografika

Ulga na dziecko po rozwodzie

Z prawa do ulgi prorodzinnej możemy skorzystać również po rozwodzie, jeśli mamy prawa rodzicielskie i pełnimy opiekę nad dzieckiem. W tym wypadku korzysta z niej osoba, która utrzymuje dziecko.

Jeśli opiekujemy się nim naprzemiennie, musimy wyliczyć stawkę, która odpowiada czasowi, jaki na to wychowanie poświęciliśmy. Liczą się pełne miesiące. Można również ustalić limit dzienny, dzieląc stawkę na 30 dni (wyliczając 1/30 ulgi na każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem).

Dochód dziecka a ulga prorodzinna

Co w sytuacji, kiedy utrzymujemy nasze dorosłe, uczące się dziecko (do 25 roku życia), a ono zarabia własne pieniądze? Czy w takim wypadku również przysługuje nam ulga podatkowa? Zależy to od dochodu naszego dziecka.

Nie może on być większy od ilorazu kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, jaka ustalana jest w pierwszym przedziale podatkowym. Jeśli więc rozliczamy się za 2021 rok, nie może być większa niż 3089 zł. Pamiętajmy, aby do dochodu dziecka nie wliczać renty.

Zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko do urzędu skarbowego

Kiedy wartość wyliczonego podatku jest mniejsza niż kwota przysługująca z ulgi prorodzinnej, możemy uzyskać zwrot różnicy (tzw. podatkowy zwrot ulgi). Zwrot nie może być jednak większy od sumy zapłaconych przez nas składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Ustawowy termin przekazania zwrotu to 3 miesiące od złożenia deklaracji. W praktyce jest on zazwyczaj dużo krótszy.

Czy komornik może zająć zwrot podatku na dziecko

Komornik ma prawo zająć uzyskany przez nas zwrot z ulgi prorodzinnej. Uzyskuje wtedy pieniądze bezpośrednio z urzędu lub pobiera je z naszego konta.


Całkowita kwota pożyczki 1100 zł
Całkowita kwota do spłaty 1100 zł
Całkowity koszt pożyczki 0 zł
Oprocentowanie w skali roku 0%
Umowa na 61 dni

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.vivus.pl, aplikacji mobilnej Vivus.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1 100 zł; całkowita kwota do zapłaty 1 100 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 61 dni. Stan na 15.02.2024 r.

CHCĘ POŻYCZKĘ