Ważna informacja dla klientów w związku z Programem Redukcji Zadłużenia – Spłacam Swoje Długi i działalnością Kancelarii CERTO!

W ostatnim czasie do Vivus Finance sp. z o.o. dociera coraz więcej niepokojących informacji na temat działalności Certo Kancelaria Janowicz-Stradomska i Wspólnicy sp.k. wpisanej na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego w związku z toczącym się wobec niej postępowaniem o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe (prowadzenie działalności bankowej bez zezwolenia, lista ostrzeżeń KNF TUTAJ).

Kancelaria ta reklamuje swoje usługi Programu Redukcji Zadłużenia –Spłacam Swoje Długi jako tzw. „program oddłużeniowy”.  Z analizy warunków umów zawieranych z klientami przystępującymi do programu oddłużeniowego wynika, że w ramach współpracy Kancelaria Certo nie gwarantuje sukcesu w postaci zawarcia ugody z wierzycielami, a dodatkowo klienci zobowiązani są do ponoszenia wygórowanych opłat na rzecz kancelarii.

Koszty tzw. „programu oddłużeniowego” Kancelarii Certo

Pośrednictwo Kancelarii Certo w żaden sposób nie zmniejsza wysokości zobowiązań klientów wobec pożyczkodawcy, natomiast wiąże się z dodatkowymi opłatami na rzecz kancelarii:

  • Opłaty początkowej w wysokości 5% netto + VAT od kwoty zadłużenia, nie mniej niż 1000 zł + VAT (czyli minimum 1 230 złotych);
  • Comiesięcznej opłaty serwisowej w wysokości nie mniej niż 50 zł + VAT;
  • Opłaty za każdy przelew do pożyczkodawcy w wysokości 5 zł + VAT;
  • Wynagrodzenia „od sukcesu” wysokości 25% + VAT od kwoty umorzonego długu.

Przedstawiona wysokość opłat stałych sprawia, że przykładowo dla długu w wartości 10 000 zł zakładając teoretycznie, że kancelaria skutecznie wynegocjowałaby jego redukcję o 50%, to i tak suma kosztów kancelarii będzie wyższa niż kwota redukcji długu, jeśli okres spłaty pozostałego długu będzie wynosił 60 miesięcy.

W związku z tym należy ocenić, że umowa przedstawiana jako „program oddłużeniowy” w wielu przypadkach może być dla klienta wyłącznie źródłem dodatkowych kosztów. Szczególnie, kiedy zadłużenie jest poniżej 10 000 zł.

Dodatkowo z informacji uzyskanych od jednego ze stowarzyszeń zrzeszających instytucje pożyczkowe wynika, iż UOKIK, uznał za zasadne podjęcie działań wobec Kancelarii Certo w sprawie możliwości naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Konsekwencje braku spłaty

W przypadku podpisania umowy z Kancelarią Certo instruuje ona klientów, aby zaprzestali rozmów z pożyczkodawcą oraz spłacania wymagalnego zadłużenia, a ponadto aby przelewali pieniądze wyłącznie na konto kancelarii. W ten sposób klienci tracą kontrolę nad swoimi pieniędzmi, kancelaria w pierwszej kolejności z środków klienta pokrywa swoje opłaty, a zadłużenie wobec prawowitych wierzycieli pozostaje niespłacone. Niezależnie od podpisanej umowy z kancelarią stroną umowy pożyczkowej cały czas pozostaje klient. Oznacza to, że w wyniku braku spłaty i kontaktu z klientem pożyczkodawca może:

  • prowadzić działania windykacyjne
  • naliczać ustawowe odsetki za opóźnienie od wymagalnego zobowiązania
  • przekazać informację o braku spłaty do Biura Informacji Kredytowej
  • wpisać klienta do rejestrów dłużników
  • skierować sprawę na drogę sądową i do egzekucji komorniczej.

Pamiętaj - Vivus dysponuje rozwiązaniami umożliwiającymi odroczenie lub rozłożenie spłaty na raty. Jednak jedyną osobą, która może o to zawnioskować jest pożyczkobiorca, a nie przedstawiciel kancelarii Certo.

Wyrok w USA, teraz w Polsce.

Wątpliwości co do oceny działań Certo budzić może również osoba Pana Waltera J. Leddy, członka zarządu firmy pożyczkowej LoanMe sp. z o. o. oraz wspólnika spółki Ulgaoddlugu sp. z o. o. w likwidacji. Według dostępnych publicznie informacji Pan Ledda w przeszłości prowadził działalność o bardzo zbliżonym modelu na terytorium Stanów Zjednoczonych, co zakończyło się prawomocnym wyrokiem sądu, zakazem wykonywania jakiejkolwiek działalności związanej ze wspieraniem konsumentów w wychodzeniu z zadłużenia oraz karą finansową w wysokości przekraczającej 99 mln $.

Tłumaczenie przysięgłe wyciągu wyroku:

tłumaczenie wyroku

Jeden z tekstów prasowych na ten temat Kliknij TUTAJ

Masz pytania związane z Twoją pożyczką? Dostałeś propozycję „oddłużenia”?

Skontaktuj się bezpośrednio z nami pod numerem telefonu 221 335 000.