Zmienna stopa procentowa

Stopa procentowa zmienna - to sposób wyrażania wysokości odsetek za pożyczki i depozyty, który dostosowuje się do fluktuacji stóp procentowych ustalanych przez Narodowy Bank Polski lub zmian rynkowych stóp procentowych. Głównie stosowana jest przy długotrwałych zobowiązaniach finansowych, takich jak kredyty hipoteczne.