Rata kredytu

Rata kredytu to miesięczna płatność, która składa się z dwóch głównych części: raty kapitałowej i raty odsetkowej.

Rata kapitałowa to kwota przeznaczona na spłatę pożyczonej kwoty, zmniejszającą główną kwotę kredytu. Rata odsetkowa to koszt korzystania z kredytu, obliczany na podstawie oprocentowania i aktualnego salda zadłużenia.

Raty mogą być stałe (równomierne przez cały okres kredytowania) lub malejące (rata odsetkowa maleje wraz ze spłatą kredytu).