Kurs otwarcia

Kurs otwarcia, znany również jako cena otwarcia, odnosi się do ceny pierwszej transakcji danego instrumentu finansowego, która zostaje zrealizowana na początku sesji giełdowej. Jest to istotny wskaźnik, ponieważ odzwierciedla poziom, na którym rynek zaczyna handel danym dniem. Kurs otwarcia ustalany jest na podstawie zleceń kupna i sprzedaży zgromadzonych przez giełdę jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem handlu. Proces ustalania ceny otwarcia uwzględnia wszystkie te zlecenia, starając się znaleźć równowagę pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży, aby określić, po jakiej cenie nastąpi pierwsza transakcja. Jest to kluczowy moment dla oceny nastrojów rynkowych i potencjalnych trendów cenowych w danym dniu handlowym.