Prowizja

Prowizja to opłata, którą pobiera podmiot świadczący usługi za wykonanie określonych czynności prawnych lub finansowych, zazwyczaj wyrażona jako procent od wartości transakcji, produktu czy usługi. Jest formą wynagrodzenia za pośrednictwo, obsługę transakcji czy zarządzanie. Prowizję można naliczać zarówno jednorazowo przy każdej operacji, jak i okresowo, w zależności od uzgodnień i charakteru świadczonej usługi. Spotykana jest w różnych sektorach gospodarki, szczególnie w bankowości, ubezpieczeniach, obrocie nieruchomościami oraz w sektorze usług finansowych.