System notowań ciągłych

System notowań ciągłych to model realizacji transakcji na giełdzie papierów wartościowych, umożliwiający bieżące składanie zleceń kupna i sprzedaży przez uczestników rynku. Gdy zlecenia od kupujących i sprzedających mają zgodne ceny, transakcje są zawierane od razu po ich wpłynięciu na giełdę. Zlecenia, które nie znajdują natychmiastowego dopasowania, są wpisywane do arkusza zleceń i czekają na pojawienie się zgodnych ofert przeciwnych, co pozwala na zawarcie transakcji.