Wynik finansowy

Wynik finansowy, używany w kontekście rachunkowości, odnosi się do różnicy między przychodami a kosztami generowania tych przychodów, wyliczonej dla określonej jednostki (przedsiębiorstwa) w danym okresie sprawozdawczym.