Platforma obrotu UTP

Platforma obrotu UTP, wdrożona 15 kwietnia 2013 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zastąpiła poprzedni system Warset, przynosząc nową erę w obszarze notowań giełdowych. System ten, oparty na Linuxie i dostarczony przez NYSE Technologies, charakteryzuje się znacznie większą szybkością, wydajnością oraz skalowalnością. Dzięki temu, platforma UTP może obsługiwać znacznie większą liczbę zleceń w ciągu sekundy, a czas reakcji na zlecenia został skrócony do mikrosekund.

Nowa infrastruktura transakcyjna otworzyła Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie na inwestorów zajmujących się handlem wysokiej częstotliwości, wykorzystujących zaawansowane algorytmy, co przyczyniło się do zwiększenia płynności rynku oraz obniżenia kosztów transakcyjnych dla wszystkich uczestników rynku. Modernizacja ta wprowadziła również możliwość korzystania z nowych typów zleceń i zmieniła zasady ich realizacji, co stanowi ważny krok w rozwoju rynku kapitałowego w Polsce.