WIBOR

WIBOR, czyli Warsaw Interbank Offered Rate, jest to referencyjna stopa procentowa dla kredytów międzybankowych w Polsce. Oprocentowanie to jest ustalane na podstawie ofert pożyczek przedstawianych przez kilkudziesięciu największych banków działających na polskim rynku. WIBOR dotyczy pożyczek o różnych terminach zapadalności: od 1 tygodnia, przez 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy, 9 miesięcy, aż po 1 rok. Na jego podstawie kalkulowane jest oprocentowanie kredytów i depozytów zaciąganych w polskich złotych.