Arbitraż

Arbitraż to strategia polegająca na realizacji transakcji kupna dóbr po niższej cenie na jednym rynku, a następnie ich sprzedaży po wyższej cenie na innym rynku, aby osiągnąć zysk. Wysokość zysku arbitrażowego zależy od różnicy między ceną zakupu a ceną sprzedaży po odliczeniu wszelkich kosztów transakcyjnych, takich jak prowizje czy depozyty zabezpieczające. Arbitraż może dotyczyć różnych aktywów, w tym papierów wartościowych, walut czy instrumentów pochodnych. W obecnych czasach, ze względu na coraz większą integrację rynków finansowych na świecie, możliwości do przeprowadzenia takich operacji stały się bardziej ograniczone.