Karta kredytowa

Karta kredytowa to popularny instrument płatniczy emitowany przez banki, który umożliwia użytkownikom dokonywanie transakcji do wysokości przyznanego limitu kredytowego. Limit ten, czyli maksymalna kwota, jaką można wydać, jest ustalany indywidualnie dla każdego klienta i często podlega oprocentowaniu. Jednakże, karty kredytowe oferują okres prolongaty – czyli czas, w którym użytkownik może spłacić wykorzystane środki bez naliczania odsetek. Jeśli spłata nastąpi w tym czasie, transakcje bezgotówkowe nie generują dodatkowych kosztów.

W przypadku transakcji gotówkowych, takich jak wypłaty z bankomatów, banki zazwyczaj naliczają dodatkowe opłaty i prowizje. To sprawia, że karty kredytowe są elastycznym narzędziem finansowym, pozwalającym na swobodne dysponowanie środkami oraz na korzystanie z finansowania w krótkim terminie bez dodatkowych kosztów, pod warunkiem terminowej spłaty zadłużenia.