Cena Netto - Co to jest cena netto?

Cena netto reprezentuje wartość towaru lub usługi przed doliczeniem podatków, takich jak VAT (podatek od wartości dodanej). Oznacza to, że jest ona niższa od ceny brutto, chyba że stosowana jest stawka VAT wynosząca 0%. Dla sprzedawcy, cena netto stanowi bezpośredni przychód z sprzedaży.

Aby przeliczyć cenę brutto na cenę netto, można skorzystać z prostego wzoru matematycznego: [ \text{Cena netto} = \frac{\text{cena brutto}}{1 + \text{stawka podatku}}. ] Na przykład, jeśli cena brutto wynosi 1230 zł przy stawce VAT 23%, cena netto zostanie obliczona następująco:  Cena netto = 1230 / (1+0,23) = 1230 / 1,23 = 1000. , zł.

W Polsce funkcjonują różne stawki VAT, w tym:

  • 23% jako stawka standardowa,
  • 8% i 5% jako stawki obniżone,
  • 0% używany głównie w transakcjach międzynarodowych.

Warto dodać, że w polskim prawie obowiązuje zasada, według której ceny produktów i usług muszą być eksponowane z uwzględnieniem ceny brutto. Jednak na dokumentach takich jak paragony czy faktury, muszą pojawić się informacje zarówno o cenie brutto, jak i netto.