Wkład własny

Wkład własny to suma pieniędzy, którą osoba ubiegająca się o kredyt hipoteczny musi zgromadzić przed złożeniem wniosku. Jest to część wartości nieruchomości, która nie zostanie pokryta przez kredyt, ale jest niezbędna do jego uzyskania. Wysokość wymaganego wkładu własnego może się różnić w zależności od polityki konkretnego banku. Wkład własny może być zgromadzony nie tylko w formie gotówki, ale także może być reprezentowany przez wartość działki budowlanej, na której ma powstać nieruchomość.