System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR)

STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej) to zaawansowane technologicznie narzędzie, które pozwala na przetwarzanie i analizę danych przekazywanych przez banki oraz Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK-i). Jego głównym celem jest identyfikacja i zapobieganie ryzyku wyłudzeń podatkowych, które mogą być realizowane za pośrednictwem sektora finansowego.

System ten umożliwia bezpośrednią współpracę pomiędzy instytucjami finansowymi a Krajową Administracją Skarbową (KAS) poprzez wymianę informacji. STIR działa w oparciu o bieżącą analizę transakcji bankowych i ruchów na kontach, używając specjalnie opracowanego algorytmu do wykrywania nieprawidłowości sugerujących działalność przestępczą, taką jak wyłudzenie podatku VAT czy pranie pieniędzy.

W przypadku wykrycia podejrzanych operacji, system pozwala KAS na szybką reakcję, w tym na tymczasowe zablokowanie podejrzanego rachunku firmowego na okres do 72 godzin z możliwością przedłużenia blokady do trzech miesięcy. Jest to kluczowe narzędzie w walce z przestępstwami podatkowymi, jednak ważne jest, że KAS ma uprawnienia do blokowania tylko rachunków firmowych, bez możliwości ingerencji w konta osobiste.