Procent składany

Procent składany to metoda oprocentowania kapitału, która polega na periodycznym doliczaniu naliczonych odsetek do sumy początkowej, co zwiększa bazę do naliczenia odsetek w następnym okresie kapitalizacji. Dzięki temu kapitał rośnie eksponencjalnie, a odsetki są naliczane nie tylko od kwoty pierwotnie zainwestowanej, ale również od odsetek zgromadzonych w poprzednich okresach. Ten mechanizm powoduje, że w dłuższym okresie czasu kapitał zainwestowany z oprocentowaniem składanym rośnie znacznie szybciej w porównaniu do oprocentowania prostego, gdzie odsetki są naliczane tylko od kapitału początkowego. Zastosowanie procenta składanego sprzyja zatem efektywniejszemu przyrostowi zgromadzonych środków i zysków z inwestycji.