Asset Management

Zarządzanie aktywami, znane również jako zarządzanie inwestycjami, to usługi finansowe skierowane do klientów instytucjonalnych oraz najbardziej zamożnych klientów indywidualnych. Obejmują one administrowanie majątkiem klienta zgodnie z opracowaną strategią inwestycyjną oraz gotowością klienta do akceptacji ryzyka. Usługi zarządzania aktywami mogą być oferowane przez domy maklerskie i towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Podstawą zarządzania aktywami jest udzielenie przez klienta pełnomocnictwa firmie, pozwalające jej na podejmowanie i realizowanie decyzji inwestycyjnych na zasadzie odpłatności.