WIG (Warszawski Indeks Giełdowy)

WIG, znany jako „Warszawski Indeks Giełdowy”, skupia wszystkie spółki z głównego rynku, których akcje są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w segmencie notowań ciągłych. To oznacza, że realizacja transakcji kupna i sprzedaży akcji odbywa się wyłącznie podczas sesji giełdowych, które trwają w godzinach pracy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, czyli od 9:00 do 16:30.