Rachunek bankowy

Rachunek bankowy, inaczej konto bankowe, jest prowadzony przez instytucję bankową na podstawie zawartej umowy rachunku bankowego z jednym lub większą liczbą posiadaczy, w przypadku kont zaprojektowanych dla osób fizycznych. Do identyfikacji każdego rachunku bankowego stosuje się Numer Rachunku Bankowego (NRB), który składa się z 26 znaków w Polsce, lub Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego (IBAN - International Bank Account Number), liczący 28 znaków, ułatwiający dokonywanie transakcji na arenie międzynarodowej.

Rachunki bankowe można podzielić na kilka głównych kategorii w zależności od ich przeznaczenia i funkcji:

  1. Rachunki rozliczeniowe, które obejmują konta bieżące oraz pomocnicze, służące głownie do codziennych rozliczeń i transakcji finansowych.
  2. Rachunki oszczędnościowe, które pozwalają na gromadzenie środków finansowych, często oferując korzystniejsze oprocentowanie w porównaniu do rachunków bieżących, ale mogą nakładać pewne ograniczenia na dostęp do depozytów.
  3. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, łączące w sobie cechy obu wyżej wymienionych typów rachunków, umożliwiające zarówno codzienne transakcje, jak i gromadzenie oszczędności.
  4. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, które są formą inwestycji środków na wyznaczony okres, często z garantowanym, stałym oprocentowaniem.
  5. Rachunki powiernicze, które służą do przechowywania środków w zaufaniu dla określonych celów lub osób, zgodnie z wytycznymi ustanowionymi przez osoby trzecie lub organy regulacyjne.

Rachunki bankowe są podstawowym narzędziem do zarządzania finansami zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw, umożliwiając łatwe i bezpieczne przeprowadzanie transakcji pieniężnych, gromadzenie oszczędności, a także inwestowanie i planowanie finansowe.