Przelew SEPA

Przelew SEPA (Single Euro Payments Area, czyli Jednolity Obszar Płatności w Euro) to mechanizm przelewu zarówno krajowego, jak i międzynarodowego, przeprowadzanego w walucie euro. Jego główną zaletą jest niski koszt realizacji. Przelew SEPA został wprowadzony, aby uprościć i ujednolicić proces transferu środków finansowych w obrębie krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu. Aby przelew został zakwalifikowany jako przelew SEPA, musi spełniać następujące warunki: realizowany w euro, adresowany do odbiorcy w jednym z krajów Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Szwecji, lub Liechtensteinu, numer rachunku odbiorcy musi być podany w formacie IBAN, opłaty transakcyjne dzielone są według opcji SHA, a czas realizacji przelewu to tryb SPOT, czyli standardowe księgowanie w ciągu 3 dni roboczych.