Bankowość prywatna

Bankowość dla osób o wysokich dochodach, znana również jako usługi dla klientów z segmentu High Net-Worth Individuals (HNWI), jest finansową ofertą skrojoną specjalnie na miarę potrzeb osób dysponujących znaczącymi środkami finansowymi. Wyróżnia się ona przede wszystkim personalizacją usług i skupieniem na długoterminowej współpracy, mającej na celu zapewnienie klientom dostępu do szerokiego spektrum wysokiej jakości usług finansowych. Oferta dla zamożnych klientów wykracza poza standardowy zakres produktów bankowych, oferując również usługi z szeroko rozumianej sfery zarządzania majątkiem i inwestycji. W ramach tego typu bankowości klienci mogą liczyć na takie usługi jak zarządzanie kontami, wydawanie kart płatniczych, udzielanie kredytów i pożyczek, obsługę transakcji walutowych, tworzenie depozytów, administrowanie portfelem finansowym, kupno i sprzedaż akcji oraz udziałów w funduszach inwestycyjnych, dostęp do ubezpieczeń, konsultacje finansowe, inwestycje w fundusze hedgingowe, zakup produktów luksusowych, doradztwo prawne oraz usługi w obszarze opieki zdrowotnej.