Hossa

Hossa to okres na rynku giełdowym, charakteryzujący się długotrwałym trendem wzrostowym cen akcji i innych papierów wartościowych. Podczas hossy inwestorzy i traderzy obserwują generalny wzrost wartości rynkowej spółek, co sprzyja osiąganiu zysków z inwestycji. Hossa może być napędzana różnymi czynnikami, takimi jak pozytywne wskaźniki gospodarcze, wzrost zysków przedsiębiorstw, niskie stopy procentowe czy pozytywne nastroje inwestorów.

Dla osób inwestujących na giełdzie kluczowe jest, aby wyczuć moment rozpoczęcia hossy i zainwestować przed szczytem wzrostów, a następnie sprzedać aktywa przed ich spadkiem, maksymalizując w ten sposób swoje zyski. Oczywiście, dokładne przewidzenie momentów zwrotu na rynku jest bardzo trudne i wiąże się z ryzykiem.

Symbol hossy, byk, odnosi się do sposobu ataku tego zwierzęcia, który polega na szarżowaniu i podnoszeniu rogów do góry, co ma ilustrować ruch cen akcji w górę. To przeciwieństwo bessy, reprezentowanej przez niedźwiedzia, symbolizującego rynek w trendzie spadkowym, gdzie ceny papierów wartościowych generalnie maleją.