Grupa kapitałowa

Grupa kapitałowa, zdefiniowana w Ustawie o rachunkowości z 29 września 1994 roku, oznacza zespół składający się z jednostki dominującej oraz jednostek zależnych, które są kontrolowane przez tę jednostkę dominującą. Całość, tworząc tzw. holding finansowy, stanowi grupę kapitałową. Jednostką dominującą może być zarówno spółka handlowa – osobowa bądź kapitałowa – jak i przedsiębiorstwo państwowe.