Termin wykupu

Termin wykupu określa datę zawartą w umowie, na którą zaplanowany jest obowiązek wykupu, na przykład obligacji. W tym określonym dniu, emitent obligacji zobowiązany jest do zwrotu zainwestowanych środków finansowych inwestorom, włącznie z przysługującymi im odsetkami.