Crowdsourcing

Crowdsourcing to strategia pozyskiwania niezbędnych zasobów, wiedzy, lub rozwiązań poprzez delegowanie zadań do szerokiej grupy osób lub społeczności, zazwyczaj za pośrednictwem platform internetowych. W ramach crowdsourcingu, organizacje mogą pozyskać różnorodne informacje, opinie, pomysły, lub prace, wykorzystując potencjał i różnorodność społeczności online. Jest to sposób na efektywne wykorzystanie wiedzy i umiejętności szerokiego grona ludzi, co może prowadzić do innowacyjnych rozwiązań, lepszych decyzji, czy tworzenia wartościowych produktów. Crowdsourcing może być stosowany w różnych dziedzinach, od biznesu i nauki po kulturę i sztukę.