Przewalutowanie

Przewalutowanie to operacja finansowa, która polega na zmianie waluty zobowiązania lub środków na rachunku na inną walutę, stosując aktualny kurs walutowy. Procedura ta jest stosowana zarówno w przypadku kredytów, kiedy to klient może zdecydować się na zmianę waluty swojego kredytu (np. konwersja kredytu z waluty obcej na złotówki lub odwrotnie), jak i podczas realizacji transakcji zagranicznych, na przykład podczas wypłaty gotówki z bankomatów za granicą z rachunku prowadzonego w walucie krajowej.

Przy przewalutowaniu bank zazwyczaj stosuje tzw. spread walutowy, który jest różnicą między kursem kupna a sprzedaży danej waluty. Jest to jedna z form opłaty związanej z przewalutowaniem, która służy bankowi jako dodatkowe źródło przychodów. Oprócz spreadu walutowego, bank może również pobierać od klienta prowizję za wykonanie operacji przewalutowania, zwiększając tym samym koszt całkowity takiej transakcji dla klienta.

Przewalutowanie może być atrakcyjne dla klientów, którzy szukają sposobności na niższe koszty kredytu lub chcą skorzystać z korzystnego kursu walutowego, ale zawsze warto być świadomym wszystkich związanych z tym opłat.