Cło

Cło to opłata ustalana przez władze państwowe, nakładana na towary importowane lub eksportowane przez granicę celne. Ma ono na celu regulację handlu międzynarodowego, ochronę krajowego rynku przed konkurencją zagraniczną, generowanie dochodów dla budżetu państwa, a także może służyć jako instrument polityki gospodarczej i społecznej. Cła mogą być różnorodne, w zależności od typu towaru, jego wartości, pochodzenia czy przeznaczenia, i mogą być wyrażone jako procent wartości towaru lub jako stała kwota za jednostkę miary. Wpływają one na ostateczną cenę towaru, co może zniechęcać do importu niektórych produktów, wspierając tym samym producentów krajowych.