KYC (Know Your Customer)

KYC, czyli "Know Your Customer" (Poznaj Swojego Klienta), to zestaw procedur należytej staranności i regulacji, które wymagane są od instytucji finansowych i innych podmiotów do weryfikacji tożsamości ich klientów oraz zdobywania informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z nawiązywaniem i utrzymaniem relacji biznesowych. Procedury te są kluczowe w walce z oszustwami finansowymi, kradzieżą tożsamości, praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. W ramach procesu KYC, instytucje finansowe muszą zbierać i analizować dane na temat klientów, takie jak pełna nazwa, adres zamieszkania, data urodzenia, numer identyfikacyjny (np. numer dowodu osobistego lub paszportu), a także informacje na temat pochodzenia środków finansowych klienta. Celem jest zapewnienie, że ich usługi nie są wykorzystywane do nielegalnych celów.