SWIFT

Przelew SWIFT to metoda przekazu środków finansowych, która może być używana do realizacji płatności w walucie obcej, niezależnie od tego, czy operacja ma charakter międzynarodowy, czy krajowy.