Kapitał kredytu

Kapitał kredytu to kwota pieniężna, którą bank udziela jako pożyczkę kredytobiorcy. Jest to główna suma, na którą udzielony został kredyt i od której naliczane są odsetki. Spłata kredytu odbywa się zazwyczaj w regularnych ratach, które mogą być stałe lub malejące. W przypadku rat stałych, suma każdej raty pozostaje taka sama przez cały okres kredytowania, natomiast w przypadku rat malejących, kwota spłacana w każdym okresie zmniejsza się wraz z upływem czasu. Każda rata składa się z części kapitałowej, czyli bezpośredniej spłaty pożyczonej kwoty, oraz z części odsetkowej, stanowiącej koszt korzystania z kapitału. W miarę spłacania kolejnych rat, udział odsetek w racie maleje, a udział kapitału wzrasta.