Okres kredytowania

Okres kredytowania to czas określony w umowie kredytowej, przez który kredytobiorca zobowiązuje się do spłacenia pożyczonych od banku środków wraz z odsetkami. Rozpoczyna się on od momentu wypłaty środków kredytowych przez bank, a kończy w dniu zapłaty ostatniej raty. Długość tego okresu może być bardzo zróżnicowana i zależy od wielu czynników, w tym od wartości oraz typu kredytu – może trwać od kilku dni, przez kilka lat, aż do kilkudziesięciu lat.

Długość okresu kredytowania ma bezpośredni wpływ na wielkość miesięcznych rat i całkowity koszt kredytu. Wybór dłuższego okresu kredytowania pozwala na obniżenie wysokości pojedynczej raty, co może być korzystne z punktu widzenia bieżącego budżetu kredytobiorcy, ale zazwyczaj skutkuje wyższymi całkowitymi kosztami odsetkowymi poniesionymi w ciągu trwania kredytu. Z kolei decyzja o skróceniu okresu kredytowania prowadzi do wyższych miesięcznych obciążeń, lecz łączny koszt kredytu jest niższy. Takie decyzje należy dopasować do indywidualnej sytuacji finansowej oraz możliwości spłaty kredytobiorcy.