Broker giełdowy

Broker giełdowy to profesjonalista specjalizujący się w pośrednictwie transakcji na giełdzie, wykonujący operacje na rzecz swoich klientów. Aby móc legalnie wykonywać działalność maklerską, konieczne jest uzyskanie koncesji od odpowiedniego organu regulacyjnego. W Polsce, to Komisja Nadzoru Finansowego jest instytucją upoważnioną do wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności brokerskiej.