Scoring kredytowy

Scoring kredytowy to proces oceniania zdolności kredytowej klienta, zarówno w przypadku osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw, stosowany przez banki i inne instytucje finansowe. Ocena ta przekłada się na punkty – im wyższa liczba punktów, tym lepsza wiarygodność kredytowa potencjalnego kredytobiorcy. Metodologia scoringu opiera się na porównywaniu profilu klienta ubiegającego się o kredyt do profili innych klientów, którzy już zaciągnęli kredyty i terminowo je spłacają. Wysokie podobieństwo do grupy osób, które rzetelnie wywiązują się ze swoich zobowiązań, skutkuje wyższą oceną w scoringu.